Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Agneta Ohlsson

F d hovrättsrådet och vice ordföranden på avdelning Agneta Ohlsson, Malmö, har efter en tids sjukdom avlidit, dagen innan hon den 13 februari 2020 skulle fylla 81 år. Hon efterlämnar som närmaste anhöriga sin bror Thomas med familj.

Agneta Ohlsson (1939–2020).Bild: Kristian Dehn-Rosengren
Agneta Ohlsson föddes 1939 som dotter till Lars Gunnar Ohlsson, borgmästare i Helsingborg och statens förlikningsman i arbetsmarknadstvister. Hon tog 1958 studentexamen vid Högre allmänna läroverket för flickor i Hälsingborg och 1964 jur. kand.-examen vid Lunds Universitet.
Efter att ha suttit ting i Landskrona började hon 1968 som fiskalsaspirant i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon tjänstgjorde som fiskal i hovrätten och i Kristianstads tingsrätt samt under ett år i hovrätten i Umeå innan hon blev hovrättsassessor.
Hon utnämndes till rådman i Malmö tingsrätt 1982 och till hovrättsråd i Skånska hovrätten 1985. Där blev hon från och med 1995 hovrättsråd och vice ordförande på avdelning, efter att under åren 1993 och 1994 ha vikarierat på en sådan tjänst. Hon kvarstod i befattningen fram till sin pensionering 2006. Även under flera år därefter var hon mycket efterfrågad av hovrättsavdelningarna och förordnades ofta att tjänstgöra som ledamot i olika mål.
Agneta Ohlsson var verksam också inom det statliga utredningsväsendet. Hon arbetade 1975-1982 på Departementens utredningsavdelning i Malmö som sekreterare i arrendelagskommittén. Genom detta arbete blev hon en uppskattad specialist på arrenderätt och gjorde goda insatser för att utveckla det rättsområdet. Detta medförde även att hon senare, under 1990-1992, togs i anspråk som expert i 1990 års arrendekommitté.
Agneta Ohlsson var också engagerad på kriminalvårdens område och tjänstgjorde under flera år på 1970- och 80-talen som sekreterare i Övervakningsnämnden i Malmö.
Agneta Ohlsson var en mycket skicklig jurist och en god domare. Med sina djupa och vidsträckta kunskaper, sin goda analysförmåga och stora skicklighet som skribent tillhörde hon de främsta inom domaryrket. Hennes goda egenskaper kom väl till sin rätt både som ledamot och som ordförande vid förhandlingar.
Hon hade mycket stor arbetsförmåga och tog sig med entusiasm an även mycket svåra och omfattande arbetsuppgifter. Hon var dessutom en mycket god handledare för yngre jurister under utbildning till domare.
Agneta Ohlsson tillhörde inte dem som gärna framhävde sig själv utan var relativt tillbakadragen och lågmäld. Samtidigt var hon positiv och aktiv när det gällde olika sociala aktiviteter. Med alla sina goda egenskaper rönte hon stor uppskattning hos alla.
Arbetet i hovrätten var dock inte det enda som Agneta Ohlsson ägnade sig åt. Hon var medlem i och under en tid ordförande i Malmö Zontaklubb. Frankrike och det franska språket ägnade hon stort intresse åt, bland annat vid resor. Hon var också en skicklig golfspelare och deltog i såväl hovrättsmästerskapen som den nationella domargolfen.
Agneta Ohlsson är saknad av nuvarande och tidigare hovrättsanställda i olika befattningar. Vi kommer alltid att minnas henne med värme.
Lars Göran Abelson
f d hovrättslagman
Lennart Svensäter
hovrättspresident
Gå till toppen