Annons

Annons

Annons

Annons

opinionFörsta maj

Aktuella frågor
”Det som görs i kristider är också det bästa sättet att bygga upp ett hållbart samhälle.”

Coronakrisen har synliggjort en rad faktorer som förstärker betydelsen av första maj och behoven av gemensam organisering i syfte att skapa starka samhällen för alla. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Joakim Sandell, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om ett år hoppas vi att läget är sådant att vi åter kan hälsa såväl medlemmar som andra Malmöbor välkomna till ett ringlande förstamajtåg i Malmö. Men vi hoppas inte att allt återgår till tiden före krisens utbrott, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Joakim Sandell.

Bild: Lars Brundin

Annons

Varje år samlas människor världen över för att fira arbetarrörelsens stora högtidsdag, första maj. År 2020 är ett exceptionellt undantag.

Med anledning av coronapandemin och för att förhindra smittspridning av covid-19 kommer gator och torg att eka tomma. Istället för att demonstrera och lyssna till tal på klassisk arbetarmark i Folkets park i Malmö samlas socialdemokrater och andra intresserade Malmöbor framför sina skärmar för att följa firandet digitalt.

Coronapandemin är först och främst ett hot mot liv och hälsa. Därför har länder världen över infört restriktioner för att förhindra smittspridning och skydda riskgrupper. Under de månader som har gått har krisen även synliggjort en rad faktorer som förstärker betydelsen av första maj och behoven av gemensam organisering i syfte att skapa starka samhällen för alla.

Annons

Annons

• Viruset känner inga gränser, men effekterna slår ojämnt mot olika grupper.

Människor som lever i trångboddhet, ibland i generationsboenden, har svårare att följa myndigheternas riktlinjer om social distansering. Arbetare såsom sjuksköterskor, bussförare, vård- och omsorgspersonal, butiksbiträden, personal i skolor och förskolor – som just nu bidrar till en bibehållen normalitet i en onormal situation – har inte möjlighet att minska sina kontaktytor genom att jobba hemifrån.

Även om regeringen och samarbetspartierna har presenterat flera bra krispaket för att mildra krisens effekter på liv, hälsa och jobb är det tydligt att arbetslösheten slår till snabbt mot många människor, i synnerhet de med osäkra anställningar. Konkurser hotar småföretag som fram till för några månader räknade med fortsatt tillväxt. En jämlikhetsskapande politik är till gagn för alla, inte bara de allra mest utsatta i samhället.

• Starka samhällen är nödvändiga, såväl i kristid som annars.

Även om länder har slutit sig och människor måste distansera sig från varandra finns det en växande insikt om att krisen och dess effekter kräver gemensamma lösningar. Under flera decennier har fokus i stora delar av västvärlden, delvis även i Sverige, legat på att minska samhällets gemensamma åtaganden. Nu tvingas många länder som saknar generella välfärdssystem genomföra välfärdsåtgärder i rekordfart. I USA har krisen lett till att staten delar ut kontanter och matpaket till utsatta grupper, för att nämna ett exempel.

Annons

Vi socialdemokrater vet att det som görs i kristider också är det bästa sättet att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle. Det handlar till exempel om sjukförsäkringssystem där vård ges efter behov istället för utifrån hur mycket pengar en person har, att människor ska kunna vara hemma från jobbet när de är sjuka eller vårda barn, socialförsäkringssystem som gör att människor inte lämnas därhän, en bra a-kassa som går att leva på och många fackanslutna på arbetsmarknaden.

Annons

Människor blir modigare, vågar sikta högre och når framgång, när rädslan för att falla är mindre. Det är i sådana samhällen som tillit, social rörlighet och ekonomisk tillväxt frodas. Därför kräver såväl kristider som normaltillstånd att starka och robusta samhällen byggs på demokrati och organisationer som för människor samman.

• Business as usual är inte önskvärt.

Om ett år hoppas vi att läget är sådant att vi åter kan hälsa såväl medlemmar som andra Malmöbor välkomna till ett ringlande förstamajtåg i Malmö. Men vi hoppas inte att allt återgår till tiden före krisens utbrott. Istället behöver kampen för ett mer jämlikt Malmö och Sverige ta ytterligare steg.

I land efter land förbereder sig politiker för att starta om sina ekonomier och samhällen efter coronakrisen, så även i Sverige. Läget är bekymmersamt och arbetet är svårt, men ambitionen måste vara att rätta till de problem som var kända redan före pandemin men som nu förstärks.

I Malmö behöver den ekonomiska jämlikheten öka. Stora investeringar behövs för att rusta människor för att kunna ta nya jobb. Skolsegregationen måste minska och alla barn måste få likvärdiga livschanser.

Annons

Där känslan av hopplöshet och maktlöshet gror behöver samhället satsa på tidiga insatser för att fånga upp unga i riskzon. Investeringar behövs för en rättvis och grön omställning, liksom ett ökat bostadsbyggande och ny hållbar infrastruktur.

Lokalt behöver kommunen samarbeta med föreningsliv, näringsliv ta ytterligare steg för att alla, oavsett om de bor i östra eller västra delarna av Malmö, oavsett vem de är och var de kommer ifrån, ska ges likvärdiga chanser att ta sig fram och lyckas i livet.

Inget av detta är omöjligt men det kräver stora insatser från många olika håll. Det är därför som vi socialdemokrater i år samlas digitalt för att fira första maj under parollen ”ett starkare samhälle”.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Joakim Sandell, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Annons

Annons

Till toppen av sidan