Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Stödpaketen i coronapandemin utgör ett utmärkt tillfälle för att ge skatteflykten en dödsstöt.”

Visa nu en gång för alla att skatteflykt inte är acceptabelt, Magdalena Andersson, betala inte ut stöd till företag som flyr från skatt och kräv full transparens av alla företag. Det skriver Hanna Nelson, 
Oxfam Sverige, och Penny Davies, Diakonia.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar regeringens program mot skatteflykt och skatteundandragande vid en pressträff 2016. Nu har hon ett guldläge när det gäller att visa att hon menar allvar med tidigare löften om att skatteflykten ska stoppas, skriver artikelförfattarna.

Bild: Erik Nylander/TT

Annons

Skatteflykt underminerar välfärden och ökar ojämlikheten, både i Sverige och i fattiga länder. Därför var det mycket bra att regeringen och samarbetspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, nyligen förklarade att inget statligt ekonomiskt stöd i coronapandemins spår ska gå till företag med hemvist i skatteparadis.

Inga detaljer har meddelats och därför är det svårt att veta vad beskedet innebär i praktiken.

Klart är i alla fall att finansminister Magdalena Andersson (S) nu har ett guldläge när det gäller att visa att hon menar allvar med sitt tidigare löfte att skatteflykten ska stoppas.

Regeringens besked kom efter att liknande beslut fattats i länder som Danmark, Polen och Frankrike. Där har regeringarna meddelat att det enbart är företag med hemvist i skatteparadis som finns med på EU:s svarta lista som undantas från statligt stöd. Det är otillräckligt och riskerar att göra besluten till plakatpolitik, något som inte får en egentlig verkan.

Annons

Annons

EU:s svartlista innehåller inte några av världens värsta skatteparadis, till exempel brittiska Jungfruöarna och Bahamas. Dessutom ingår inte några EU-länder, trots att flera av de största skatteparadisen finns inom unionen.

Men det är inte bara företag med hemvist i skatteparadis som ägnar sig åt skatteflykt. Kärnan i skattefifflandet är bristande transparens och hemlighetsmakeri.

För att kunna se om skatteflykt pågår bör företag redovisa hur mycket vinst och skatt de betalar i de länder företagen är verksamma. Oxfam och Diakonia föreslår därför i likhet med andra organisationer som det internationella nätverket Tax Justice Network, att globalt verksamma företag bara ska få statligt stöd om de publicerar en fullständig land-för-land-rapport, enligt Global Reporting Initiatives standard på skatteområdet, före årets slut.

Den svenska regeringen måste också sluta bromsa det långsiktiga arbetet mot skatteflykt inom EU.

Sverige och ett fåtal andra EU-länder har länge blockerat ett förslag om gemensamma EU- krav på offentlig land-för-land-rapportering av företags vinster och skatter.

Regeringen har tidigare sagt att Sverige blockerar förslaget för att få behålla makten över skattepolitiken i landet. Men förslaget är inte en skattefråga utan syftar till ökad transparens och öppenhet. Det är viktigt för att kunna utkräva ansvar. Förslaget handlar alltså inte om att införa nya skatter, förändra skattebaser, skattesatser eller liknande.

Annons

Mer transparens och skarpare åtgärder behövs för att komma åt skatteflykt. Uppskattningar från databasen Missing profits visar att Sverige går miste om cirka 23 miljarder kronor per år på grund av skatteflykt. Det motsvarar ungefär vad det skulle kosta att anställa 45 000 nya sjuksköterskor, något som enligt Vårdförbundet skulle kunna lösa hela Sveriges sjuksköterskebrist.

Annons

Företags skatteflykt kostar utvecklingsländer minst 200 miljarder dollar om året enligt Internationella valutafonden, och många fattiga länder förlorar större summor på skatteflykt än vad de till exempel lägger på sjukvård. Skatteflykt drabbar alla länder men särskilt allvarligt är att den förvägrar människor i låginkomstländer god sjukvård, utbildning och en chans att lyfta sig ur fattigdom.

Stödpaketen i coronapandemin utgör ett utmärkt tillfälle för att ge skatteflykten en dödsstöt. Visa nu en gång för alla att skatteflykt inte är acceptabelt, Magdalena Andersson, betala inte ut stöd till företag som flyr från skatt och kräv full transparens av alla företag. Alltid, inte bara under coronakrisen.

Hanna Nelson, policyansvarig på hjälporganisationen Oxfam Sverige.

Penny Davies, policyrådgivare på biståndsorganisationen Diakonia när det gäller utvecklingsfinansiering.

Annons

Annons

Till toppen av sidan