Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Här är listan på personal som ska provtas

Personer inom ”samhällsviktig verksamhet” ska testas för covid-19. Men vilka är de? Cirka 200 000 personer omfattas av listan som MSB presenterat.

Räddningstjänstpersonal ingår i den prioritetsgrupp som MSB tagit fram. Arkivbild.Bild: Johan Nilsson/TT
MSB har nu lämnat över en prioriteringslista till Folkhälsomyndigheten på personal i övrig samhällsviktig verksamhet som ska provtas vid symtom på covid-19.
I första hand ska patienter i behov av inneliggande vård, eller de som tillhör någon riskgrupp, provtas. I andra hand provtas personal inom sjukvård och omsorg.
I ett tredje steg utvidgas provtagningen till personal inom övrig samhällsviktig verksamhet.
I den gruppen ingår bland annat de som arbetar inom eldistribution, energigasförsörjning, dricksvattensförsörjning, avlopp, lufttrafik, sjöfart, järnväg, väg, räddningstjänst, alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och hälso- och sjukvård. Dessutom personal inom kriminalvård, Migrationsverkets förvar, tillverkningsindustri av sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter, särskilda persontransporter, färdtjänst och skolskjuts, postutdelning samt grossistverksamhet och livsmedelsdistribution.
– Det är nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet som väldigt många är beroende av, säger Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB.
Myndigheten har gjort en uppskattning om hur många personer som ingår i prioritetsgrupp tre och bedömningen är att det rör sig om mellan 150 000 och 200 000 personer.
– Det där är jättesvårt att dra gränsen och det här är ingen exakt vetenskap, men det är den siffran vi har förmedlat till Folkhälsomyndigheten.
Det finns i dagsläget inga stora problem i dessa verksamheter med personalfrånvaro på grund av att många är sjuka. Enligt MSB kan provtagningen därför börja brett redan nu.
– Vi ser ingenting som hindrar att man går in och testar i kategori tre. Man kan inte heller göra fel om man vill testa inom det området, för det är inte så att det är någon enskild grupp där det är kritiskt och viktigt att komma i gång, säger Svante Werger och nämner vikten av att få bra flöde och rutiner i testningen.
Fakta

Listan över personer som ska provtas

Aktuell prioriteringslista för övrig samhällsviktig verksamhet från 18 maj:

Nyckelpersoner som arbetar med styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas, fasta och flytande bränslen eller fjärrvärme/fjärrkyla.

Nyckelpersoner inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer som arbetar med nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering och felanmälan och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät.

Nyckelpersoner som arbetar med drift och underhåll, styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Nyckelpersoner som arbetar med trafikledning, sjötrafikinformationstjänst med mera för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

Nyckelpersoner som arbetar inom kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda, sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig räddningstjänst inom statlig och kommunal räddningstjänst.

Nyckelpersoner som arbetar inom alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och hälso- och sjukvård.

Nyckelpersoner inom kriminalvård och migrationsverkets förvar.

Nyckelpersoner som arbetar med sjukvårdsmateriel tillverkning/import, leverans, av medicinsktekniska produkter inklusive grossistlager.

Chaufförer som arbetar med särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Nyckelpersoner som arbetar med insamling, sortering och utdelning av brev och paket för att upprätthålla posttjänster.

Nyckelpersoner inom livsmedel som arbetar med grossistverksamhet, distributionscentraler för livsmedel och livsmedelstransporter.

Källa: MSB.se

Fakta

Prioriteringslistan

Folkhälsomyndighetens prioritering för provtagning:

1. Patienter i behov av inneliggande vård, inneliggande patienter vid sjukhus, individer som tillhör någon riskgrupp, boende inom omsorg och på institutioner, samt numera även individer som varit långvarit sjuka med symptom och som söker vård på exempelvis en vårdcentral eller annan öppen mottagning

2. Personal inom sjukvård och omsorg

3. Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet

4. Övriga relevanta delar av samhället

Källa: Folkhälsomyndigheten

Gå till toppen