Annons

Annons

Annons

opinionÄngelholms flygplats

Aktuella frågor
”Vår ambition är att klimatet och flygplatsen inte ska behöva stå i strid med varandra.”

Det pågår omfattande forskning och innovation för att göra flyget klimatneutralt. Frågan är inte längre om det kan bli möjligt utan när, och vi tror att det blir snart. Det skriver kommunstyrelseordförandena i de sju kommuner som vill ta över flygplatsen i Ängelholm.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I skatteunderlaget för nordvästra Skåne kommer cirka en miljard av de samlade beskattningsbara inkomsterna från människor som bor i regionen men arbetar i Stockholmstrakten, skriver artikelförfattarna.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

Företrädare för Miljöpartiet anser att det är oansvarigt av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm att ta över ägarskapet för Ängelholm Helsingborg Airport (Aktuella frågor 9/6).

Att Miljöpartiet, som alltid bekämpat flyget, skulle tycka något annat vore sensationellt.

Men vi är av en helt annan åsikt. Vi anser att våra kommuner tar ansvar genom att vilja gå in som ägare av flygplatsen när den är nerläggningshotad.

Ängelholm Helsingborg Airport är oerhört betydelsefull för näringslivet och för många jobb i vår region.

Annons

Coronapandemin har medfört en ekonomisk kris som på kort tid nästan slagit ut hela branscher. Restaurang-, hotell-, event- och resebranschen samt stora delar av handeln har under de senaste månaderna drabbats hårt. Flygbranschen är inget undantag.

Annons

Ängelholm Helsingborg Airports verksamhet har i allt väsentligt legat nere under pandemin, något som föranledde att ägaren Peab i våras förklarade att bolaget inte hade för avsikt att driva flygplatsen vidare. Kommunerna i nordvästra Skåne ställdes därmed inför en dyster verklighet. Regionen saknar bra alternativ till flygplatsen. Att åka tåg till Stockholm tar fem timmar, något som ska jämföras med att det tar cirka en timme att flyga.

Flera företag har också pekat på att den snabba flygförbindelsen till Stockholm är avgörande för deras etablering i regionen. Att det går att flyga gör det möjligt att arbetspendla från andra delar av Sverige och att bolag i regionen kan knyta till sig viktig kompetens.

I skatteunderlaget för nordvästra Skåne kommer cirka en miljard av de samlade beskattningsbara inkomsterna från människor som bor i regionen, men arbetar i Stockholmstrakten. Det motsvarar omkring 200 miljoner kronor i kommunalskatt. Pengar som kan användas till vård, skola och omsorg i nordvästra Skåne.

Redan före coronakrisen beräknade konsultföretaget WSP att en nedläggning av Ängelholm Helsingborg Airport innebär en risk för att 6 200 arbetstillfällen i 2 400 företag i nordvästra Skåne försvinner.

Viktigt i sammanhanget är också att många av de jobb som är särskilt utsatta under coronakrisen finns i branscher som i hög grad är beroende av flygets snabba förbindelser, till exempel besökssektorn och kultursektorn, men även mer kontaktintensiva tjänstebranscher, konsultverksamheter och traditionella tillverkningsföretag.

Annons

Annons

Trots de stora ekonomiska och sociala konsekvenserna anser Miljöpartiet att klimatet bör prioriteras framför flyget. Men vår ambition är att klimatet och flygplatsen inte ska behöva stå i strid med varandra.

Ängelholm Helsingborg Airport använder redan idag solceller och miljövänligare bränsle för att minska sin klimatpåverkan.

Det pågår också omfattande forskning och innovation för att göra flyget klimatneutralt. Frågan är inte längre om det kan bli möjligt utan när, och vi tror att det blir snart.

Givetvis var det inte ett enkelt beslut att ta över Ängelholm Helsingborg Airport. Vår förhoppning var att Peab skulle bli kvar som ägare, men tyvärr var det inte möjligt.

Vi är till skillnad från Miljöpartiet väl medvetna om att utan flygplatsen minskar nordvästra Skånes konkurrenskraft och attraktivitet, något som leder till lägre ekonomisk tillväxt och att tusentals jobb riskerar att försvinna. Arbetstillfällen innebär i förlängningen skatteintäkter som så väl behövs för att vi ska klara av att finansiera en bra skola, vård och omsorg i våra kommuner.

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Robin Holmberg (M)

kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

Peter Schölander (M)

kommunstyrelsens ordförande i Höganäs

Johan Olsson Swanstein (M)

kommunstyrelsens ordförande i Båstad

Mikael Henrysson (SD)

kommunstyrelsens ordförande i Bjuv

Hans Bertil Sinclair (M)

kommunstyrelsens ordförande i Klippan

Torgny Lindau (PF)

kommunstyrelsens ordförande i Perstorp

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan