Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Insändare: ”Kullaberg – ett stycke våldtagen natur”

Insändarskribent tycker att det brådskar med att skydda Kullaberg.

Ett naturreservat bildas av en anledning. Syftet är att bevara biologisk mångfald, vårda/ bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Friluftslivet ska anpassas efter dessa förutsättningar. Det är hänsyn till naturvärden som avgör. Med föreskrifter och ordningsregler kan bevarandet säkras enligt Natura 2000, EU:s fågeldirektiv och EU-strategin för biologisk mångfald.
Länsstyrelsens förslag innebär ett sammanhängande reservat för området Kullaberg.
Av de runt 70 yttranden i ärendet, torde Höganäs vara det som stoppade reservatsbildningen. I sitt första yttrande har kommunen fokus på naturmiljöperspektivet.
I sitt andra svänger kommunen, lämnar naturmiljöaspekten därhän, för att istället ensidigt plädera för det rörliga friluftslivets frihet. Detta beskrivs som ridning, klättring i berget, cykling, skärmflygning, parkeringsfrihet ska råda och tävlingar på berget ska tillåtas. Påtryckning från besöksnäringen har fått genomslag; större frihet att exploatera Kullaberg, mindre hänsyn till de höga naturvärden som berget härbärgerar.
Länsstyrelsens arbete har bromsats upp. Målet om ett sammanhängande naturreservat skjuts på framtiden.
Det brådskar med skydd och ordningsföreskrifter. Reservatet bildas för dess höga och unika naturvärden skull. Ett färdigt förslag finns. Argumenten för beslut är:
• Utredningen är genomtänkt. Inriktningen är ett sammanhängande naturreservat. Nya ordningsregler är nödvändiga.
• Förvaltningen med biologisk kompetens för att värdefull natur skyddas från all slags intrång.
• För efterlevnad av ordningsregler anställs naturkunniga personer får tillsynsansvar.
• Biltrafiken begränsas. Transporter avgiftsbeläggs.
• Kommersiell verksamhet begränsas. Inkomster från utnyttjandet beläggs med avgift för drift och underhåll.
• Bergsklättring endast på anvisade platser.
• Cykling i terräng förbjuds.
• Tältning/övernattning förbjuds.
• Olagliga installationer avlägsnas.
• På sikt bör omlokalisering av Naturrum till plats utanför reservatet.

Ingemar Paulsson

Gå till toppen