Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Emma Leijnse: Diskussionen om skolan kommer inte att bli sig lik

Konsekvensen av att friskolorna inte lyder under offentlighetsprincipen, blev plötsligt att nästan allt är hemligt. Från och med nu famlar skolväljande föräldrar i blindo.

Inte bara ny statistik stoppas. Också gammal statistik om skolor kommer att tas bort.Bild: Elin Kudo
Vi har skolor i Sverige som ägs av aktiebolag. Vi är det enda landet i världen som tillåter att vinstdrivande företag driver skolor med full offentlig finansiering.
Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen, som säger att ett bolags uppgift är att ge vinst åt bolagets ägare - om inget annat är inskrivet i bolagsordningen.
Detta har gjort den svenska skolan till en marknad. Eftersom skolor konkurrerar med varandra om eleverna och skolpengen, så kan information om skolornas elever ge ekonomisk skada för skolbolagen om den kommer ut. Till exempel antalet elever på skolan. Eller elevernas betygsgenomsnitt, andel pojkar på skolan, föräldrarnas utbildningsnivå eller andel nyanlända elever.
Eftersom dessa uppgifter kan skada bolagens ekonomi, och eftersom friskolorna inte lyder under offentlighetslagen, så ska uppgifterna sekretessbeläggas.
Detta har SCB beslutat, och fått uppbackning för i domstol. Detta beslut visar sig nu få enorma konsekvenser. Skolverket, den myndighet som förser Sverige med överskådlig och mångsidig statistik om både enskilda skolor och om deras ägare och huvudmän, har nu beslutat att man inte kan fortsätta publicera statistik över huvud taget om varken enskilda skolor eller huvudmän. Statistik ska endast publiceras på riksnivå.
Med så oerhört mycket sämre faktaunderlag kommer diskussionen om den svenska skolan inte att bli sig lik. Det är så många saker vi inte längre kommer att veta.
* Är du förälder och ska önska skola till ditt barn? Du får famla i blindo. Det kommer inte längre att finnas information om enskilda skolors lärartäthet, andel behöriga lärare, resultat på nationella prov och annat som kan vara av vikt när man önskar en skola. Även information från tidigare år kommer att vara borttagen. Du får hoppas på att kommunen och friskolorna där du bor, själva väljer att lägga ut informationen. Samt att de inte väljer bort ofördelaktiga siffror, och att siffrorna mellan skolorna är jämförbara. Det finns inga garantier, men du kan hoppas.
* Är du politiker och ska ta beslut om skolan? Tyvärr, du kan inte längre jämföra din egen kommun med andras. De enda siffror du får tillgång till är de som gäller kommunens egen verksamhet. Hur andra prioriterar och hur andra driver skola, det kommer du inte längre att kunna se. Kommunernas intresseorganisation, SKR, säger att de "har ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt" tillhandahålla siffrorna, naturligtvis bara om de kommunala skolorna. Din referensvärld kommer att bli mycket mindre och osäkrare.
* Skolverket kommer fortfarande att få all statistiken. Men de får inte publicera den. De får inte ens använda den själva, eftersom myndighetens statistikavdelning inte får lämna den vidare till andra avdelningar. Det går ut över resten av deras arbete, till exempel med att dela ut statsbidrag. Eftersom de inte får tillgång till beslutsunderlag via sin egen statistik, så måste de nu kräva in den en gång till av kommuner och fristående skolägare. Det betyder dubbeljobb och mer administration för båda parter.
* Skolinspektionen gör sina inspektioner baserat på statistikuppgifter om skolor och huvudmän. De som verkar fungera sämst för fler inspektioner. Detta blir inte möjligt att bedöma i framtiden eftersom Skolinspektionen inte heller får tillgång till bakgrundsstatistiken.
SCB fattade sitt beslut eftersom fristående skolor inte lyder under offentlighetsprincipen. Bara det faktum att de inte gör det kan tyckas märklig, eftersom en stor majoritet av riksdagens partier redan 2013 fattade beslut om att det borde vara så. Men än har inte den förändringen genomförts. Och nu har C och M bytt fot och det finns inte längre en majoritet för att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen.
Hur reglerna ska se ut istället finns det inget bestämt om. Regeringen och deras stödpartier har diskuterat under hela våren men än har man inte offentliggjort något. SCB och Skolverket har ålagts att undersöka vilka regeländringar som behövs för att kunna publicera statistiken, men deras förslag behöver inte vara inne förrän i höst.
Då har Skolverkets databas redan stängt.
Gå till toppen