Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Staten bör använda järnvägsanslagen till att så många människor som möjligt ska kunna förflytta sig.”

Sverige behöver snabbt minska användningen av fossila drivmedel. Därför är det oacceptabelt att förorda en järnvägstunnel under Lund framför att tågen ska gå ovan jord. Det skriver Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund.

Citytunneln i Malmö under byggnad. Att Trafikverket i sitt nya utredningsuppdrag skulle tillgodose Lunds kommuns önskemål om en tågtunnel till en summa motsvarande Hallandsåstunnelns och Citytunnelns sammantagna kostnad bedömer jag som uteslutet, skriver Karin Svensson Smith.Bild: Hussein El-Alawi+Hussein El-Alawi
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
I diskussionen om ny järnväg i Lund är det viktigt att bestämma sig för vem samhället ska planeras. Miljöpartiet sätter kommande generationers intressen i första rummet och därför är klimatperspektivet överordnat allt annat.
En omställning från bil och flyg till tåg är avgörande för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Att som den styrande Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna) förorda en järnvägstunnel under Lund framför att tågen ska gå ovan jord är därför oacceptabelt med tanke på att det fördröjer järnvägen med minst tre år (Aktuella frågor 23/6).
Sverige och resten av världen står inför ett behov av att snabbt och kraftfullt minska användningen av fossila drivmedel.
Eftersom tågtrafikens energieffektivitet är vida överlägsen flygets och tågtrafik tar betydligt mindre plats än biltrafik bör staten använda de anslag som går till järnväg till att så många människor som möjligt ska kunna förflytta sig. Detta bör också vara Trafikverkets inriktning i det nya uppdraget att ta fram en ny nationell plan för investeringar i vägar och järnväg, som verket fick av regeringen den 25 juni. Att i det sammanhanget tillgodose Lunds kommuns önskemål om en tågtunnel till en summa motsvarande Hallandsåstunnelns och Citytunnelns sammantagna kostnad bedömer jag som uteslutet.
Att ett lokalt missnöjesparti som FörNyaLund inte ser det nationella perspektivet må vara hänt, men de andra partierna i Lundakvintetten har kollegor i Region Skåne och riksdagen som de kan konsultera om huruvida en extrautgift på 18-22 miljarder kronor för en tunnel genom Lund finns i deras planer eller ej.
Sanningen är att inget parti på regional eller nationell nivå förespråkar en tunnel för tåg genom Lund.
Miljöpartiet värnar om en vacker och funktionell stadsmiljö. Sedan järnvägen byggdes i Lund har stationens centrala läge utgjort ett stort plus för staden som gjort den attraktiv för såväl invånare som företag.
En rapport från riksdagen Järnvägstunnlar och skogsbilvägar - en uppföljning av klimatanpassningsåtgärder för infrastruktur noterar att anläggning av järnväg kräver hänsynstagande till en mängd olika faktorer. I rapporten pekar Sveriges geologiska institut på att infrastruktur som järnväg och vägar påverkas av ändrade förutsättningar när det gäller nederbörd, vattennivåer, vattentryck och liknande. Slutsatsen är att tunnlar om möjligt ska undvikas.
I samband med stormen Sven december 2013 fanns det en påtaglig risk för att vatten skulle tränga in i Citytunneln vid Anna Lindhs plats i Malmö. Trafikverkets lösning i Varberg med tunnelportar som stängs vid risk för översvämning kan förvisso skydda, men då stängs inte bara vattnet ute, tågtrafiken kan inte heller ta sig genom tunneln.
Lundakvintettens engagemang när det gäller att förhindra buller och luftföroreningar är vällovligt, men det förtjänar att påpekas att biltrafik utgör en oerhört mycket större hälsofara för Lundaborna än tåg.
Arlandatunneln, där tåget Arlanda Express stannar under Arlanda, är det enda stället i Sverige där stoft från tågtrafik tidvis överstiger de hälsobaserade gränsvärdena eftersom det kan vara svårt att få tillräcklig ventilation i tunneln. Även denna aspekt,hälsoeffekter av tåg, talar mot en tunneldragning genom Lund.
Vi är många som vill få tillgång till höghastighetståg, nattåg till kontinenten och annan tågtrafik. Därför vill vi inte att de ska fördröjas på grund av ett tunnelbygge genom Lund.
Karin Svensson Smith, (MP) är oppositionsråd i Lund.
Gå till toppen