Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Sverige har inte råd att vänta ytterligare tio år på att HH-förbindelsen ska börja byggas.”

HH-förbindelsen är mycket lönsam och finansieringsupplägget skulle kunna likna Öresundsbrons. Det skriver Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S), kommunstyrelsens ordförande respektive oppositionsråd i Helsingborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nästa kapitel i framgångssagan om Öresundsbron väntar på att skrivas. Visionen om en fast förbindelse även mellan Helsingborg och Helsingör bör förverkligas så snart som möjligt, skriver Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S).

Bild: Peter FrennessonJohan Nilsson

Annons

I morgon, den 1 juli, fyller Öresundsbron 20 år. Framgångssagans nästa kapitel bör vara att visionen om en fast förbindelse även mellan Helsingborg och Helsingör förverkligas. Den tuffa återhämtning som väntar i coronakrisens spår kräver att nästa steg tas snabbt. Sverige har allt att vinna på att trycka på startknappen för ytterligare en kraftfull jobb- och tillväxtmotor i Öresundsregionen.

Bygget av Öresundsbron var en succé. Det stora svensk-danska projektet höll tidsplan och budget. De statligt garanterade lånen på cirka 30 miljarder kronor, som finansierade bron, kommer att betalas av i förtid. De avgifter trafikanterna betalar skapar miljardintäkter till svenska och danska staten.

Annons

Öresundskommitteens beräkningar från när Öresundsbron blev tonåring visar på en samhällsekonomisk vinst på 78 miljarder kronor. Efter 13 år var vinsten dubbelt så stor som kostnaden. Men viktigast är brons bidrag till fler arbeten.

Annons

Ingen anade för 20 år sedan att cirka 18 000 personer dagligen skulle pendla över Öresundsbron. Den ökade arbetspendlingen ingick inte i kalkylen för bron. Det var en oväntad bieffekt. För Malmö är den jämförbar med att staden fått ett nytt företag med 9 000 arbetsplatser. Utan bron hade till exempel ungdomsarbetslösheten i Skåne varit väsentligt högre än idag.

I samband med Öresundsbrons tioårsjubileum träffades svenska och danska ministrar och skrev under en gemensam deklaration om att pröva behovet av och möjligheterna till ytterligare en fast förbindelsemellan länderna. Ett konkret uppdrag ingick: svenska och danska tjänstemän skulle utbyta kunskap kring behovet av och förutsättningarna för en ny fast Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för väg och järnväg, inklusive miljöeffekterna av en sådan förbindelse. Det resulterade i utredningar, mer samarbete och förnyade uppdrag från både svenska och danska regeringen. Senare i år släpper det danska Vejdirektoratet och svenska Trafikverket en strategisk analys av HH-förbindelsen.

Liksom Öresundsbron ritar HH-förbindelsen radikalt om kartan och skapar stor samhällsnytta. Men den kommande analysen kan inte ha svar på allt. Ytterligare utredningar krävs. Viktigast är nu att svenska och danska staten skriver ett avtal om att förbindelsen ska byggas och finansieras genom avgifter som trafikanterna betalar.

Annons

HH-förbindelsen är mycket lönsam och finansieringsupplägget skulle kunna likna Öresundsbrons. Efter 24 års drift kan HH-förbindelsen vara avbetalad. En jämförelse: Ett vanligt bostadslån hos statliga SBAB löper på 40 år.

Annons

Att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i form av två tunnlar, en för vägtrafik och en för spårtrafik, kostar enligt preliminära beräkningar cirka 50 miljarder svenska kronor. Den exakta kostnaden för HH-förbindelsen beror bland annat på tunnlarnas sträckning, den lösning som väljs för Helsingborg C och hur man löser anslutningarna till Västkustbanan.

Trafiken via HH-förbindelsen stannar inte i Helsingborg och är därför en angelägenhet för kommuner och regioner längs västkusten ända upp till Göteborg och vidare mot Oslo. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör knyter samman hela sträckan från Oslo till Köpenhamn och Hamburg.

Trots den nuvarande nedgången i ekonomin behöver Sverige planera för ökat resande och ökad internationell handel. Ett starkt skäl är den tunnel mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, som år 2028 knyter Sverige närmare kontinenten.

Skåne har bland annat tack vare Öresundsbron utvecklats till en av Sveriges viktigaste transitregioner. Mellan 2003 och 2011 dubblerades antalet godståg via Öresundsbron. HH-förbindelsen skulle minska sårbarheten i trafiksystemet över Öresund, inte minst när bron är stängd eller har begränsad kapacitet.

Men viktigast är att HH-förbindelsen skulle skapa arbetstillfällen redan i byggfasen och ännu fler när den tas i bruk.

Genom att HH-förbindelsen är en tillväxtmotor som skapar nya jobb bör regeringenprioritera den i arbetet med att stärka landets konkurrenskraft.

Annons

Annons

Nästa kapitel i framgångssagan om Öresundsbron väntar på att skrivas. Svenska staten bör skyndsamt teckna ett avtal med den danska om att HH-förbindelsen ska utredas vidare, finansieras med avgifter från trafikanterna – och börja byggas så fort som det är möjligt.

Sverige har inte råd att vänta ytterligare tio år på att HH-förbindelsen ska börja byggas.

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan