Annons

Annons

Annons

opinionÖresundsbron 20 år

Aktuella frågor
”Öresundsbron är en symbol för möjligheter och drömmar.”

I osäkra tider till följd av klimatförändringar, migration och nu senast pandemibekämpning är det viktigare än någonsin att ha en plan för hur våra städer och vår region kan rustas framöver i den globala konkurrensen. Det skriver Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn, och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Som lokala företrädare för Köpenhamn och Malmö hoppas vi att det snart åter ska vara möjligt att röra sig fritt över Öresund, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Frank Jensen.

Bild: Andreas HillergrenLiselotte Sabroe

Annons

Det är nu 20 år sedan Öresundsbron invigdes och knöt samman två länder, två folk och två kulturer. Idag har många svårt att föreställa sig en tillvaro utan Öresundsbron och dess praktfulla pyloner.

Som lokala företrädare för Köpenhamn och Malmö hoppas vi att det snart åter ska vara möjligt att röra sig fritt över Öresund. Låt den senaste tidens gränsbarriärer bli en påminnelse om vikten av ett aktivt arbete för att fördjupa integrationen mellan Malmö och Köpenhamn liksom i gränsregionen. Det behövs fortsatta ambitiösa investeringar i infrastruktur. Det gynnar regionen på många sätt, inte minst underlättar det för svenskar och danskar att träffa människor på andra sidan Sundet.

Annons

Öresundsbron har inneburit att Malmö på 20 år har gått från att vara en storstad i Sverige på väg att resa sig efter en ekonomisk kris, till att vara en universitetsstad, världskänd för sitt arbete med hållbar stadsutveckling och självklar svensk motor i Nordens största metropolregion.

Annons

På samma sätt har Köpenhamn skiftat karaktär, från en nedsliten industristad till en internationell, levande och grön huvudstad i tillväxt. Öresundsbron har varit viktig för förvandlingen, inte minst för Köpenhamns näringsliv och stadens status som en internationell knutpunkt för människor som reser till regionen. Dessutom använder alla danskar, inte bara köpenhamnarna, bron för att besöka familj och vänner samt till att åka på semester i Sverige.

Den positiva utvecklingen är naturligtvis inte enbart en följd av Öresundsbron. Många människors hårda arbete ligger bakom utvecklingen, men som lokala politiker som har upplevt brons betydelse anser vi att den har varit en förutsättning för att våra städer och vår gränsregion ska kunna utvecklas genom att dra nytta av varandras styrkor, olikheter och växelverka för att gemensamt bli starkare.

Innan detta årtionde är slut står Öresundsbrons systerförbindelse, Fehmarn Bält-tunneln, mellan Danmark och Tyskland klar. Restiden mellan Hamburg och Köpenhamn respektive Malmö blir 2,5 – 3 timmar. Redan idag är Malmö och Köpenhamn navet i den ekonomiska utvecklingen på våra respektive sidor om Sundet. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar accelererar denna utveckling.

Köpenhamn och Malmö kommer att stå i centrum av en nordeuropeisk storregion som sträcker sig till Hamburg och förgrenar sig upp mot Stockholm och Oslo. Om vi förbereder oss väl för att ta vara på de möjligheter som uppstår finns det stora möjligheter för ökad tillväxt, handel och utbyte till gagn för invånarna i vår region, men också för våra respektive länder.

Annons

Annons

Inom ramen för organisationen Greater Copenhagen Committee samarbetar vi med 83 kommuner och fyra regioner i Halland, Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Här jobbar vi bland annat för att locka internationella talanger och investeringar till regionen, koordinera insatser för attutveckla infrastrukturen på båda sidor Sundet och fler förbindelser mellan våra länder, integrera arbetsmarknadsregionen ytterligare samt bidra till att riva gränshinder som befolkningen stöter på i sin vardag.

Vi vill att våra städer och våra länder ska kunna dra så stor nytta som möjligt av den utveckling Fehmarn Bält-förbindelsen och Greater Copenhagen Committees arbete medför och därför verkar vi för att en metro mellan Malmö och Köpenhamn ska bli verklighet.

En metro skulle avlasta Öresundsbron. Fehmarn Bält-förbindelsen kan medföra att antalet personer som tar tåget över Öresund ökar kraftigt och godstrafiken nästintill fördubblas till år 2035.

En Öresundsmetro bidrar också till att restiden nästan halveras mellan Malmö och Köpenhamn. Det betyder att 500 000 fler arbetsplatser kan nås inom en timmes restid. Dessutom väntas Öresundsmetron bidra till att gods kan flyttas från lastbilar till tåg, eftersom metron avlastar bron. Därmed bidrar metron till en grön omställning av transportsektorn.

Tillsammans med våra kollegor i Greater Copenhagen Committees styrelse driver vi nu på för att en dansk-svensk utredning av en Öresundsmetro ska tillsättas så snart som möjligt.

Annons

För 20 år sedan förverkligades något som modiga beslutsfattare hade haft som vision i decennier. En dag som denna kan vi glädjas åt att det lyckades. Öresundsbron är en symbol för möjligheter och drömmar. I osäkra tider till följd av klimatförändringar, migration och nu senast pandemibekämpning är det viktigare än någonsin att ha en plan för hur våra städer och vår region kan rustas framöver i den globala konkurrensen.

Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan