Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Staden tar nu fram ett stödpaket till föreningar drabbade av coronakrisen

Det stödpaket som nu arbetas fram utifrån dialog med föreningslivet kommer upp för beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under början av hösten. Det inkluderar både idrotts- och kulturföreningar såväl som sociala föreningar. Det skriver Peter Danielsson, Samuel Lilja och Julia Persson.Bild: Tom Wall
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Svar till insändaren med rubriken: "Ett krispaket behövs till föreningar som gör insatser för de mest utsatta" av Camilla Bergvall och Jenny Berg. HD, Min mening 25/6.
FemHbg:s Camilla Bergvall och Jenny Berg uppmanar Helsingborgs politiker att snarast fatta beslut om ett krispaket till föreningar som gör samhällsinsatser för utsatta i staden, däribland kvinnojourer och föreningar för hemlösa. De menar att stadens ledning varit helt frånvarande gentemot dessa föreningar under Coronakrisen. Det är både felaktigt och anmärkningsvärt. Vi är väl medvetna om att pandemin har medfört konsekvenser för många föreningar i Helsingborg. Det pågår just nu ett arbete i staden med att ta fram ett paket av åtgärder för föreningar som på olika sätt drabbats av Coronakrisen.
Coronapandemin har på kort tid medfört mycket mänskligt lidande. Allt för många har förlorat en närstående och behövt isolera sig från sina nära och kära. Samtidigt som arbetslösheten ökat rekordartat på grund av krisens ekonomiska påfrestningar. Precis som skribenterna skriver uppstår även konsekvenser av pandemin och smittskyddsrestriktionerna som inte märks lika öppet utåt, men som trots det är allvarliga. Människor som befinner sig i en utsatt livssituation, exempelvis kvinnor i våldsamma relationer eller hemlösa, är utsatta för ytterligare risker under rådande situation.
I stadens arbete att mildra coronakrisens konsekvenser för samhället står föreningslivet och civilsamhället högt upp på dagordningen. De gör viktiga insatser i staden och har precis som övriga delar av samhället påverkats av den situation vi befinner oss i. Flera har varit tvungna att stänga ner sin verksamhet till följd av smittskyddsrestriktionerna medan andra har upplevt ett ökat tryck. För att få en klar blid av föreningarnas belastning har berörda förvaltningar löpande dialog med föreningslivet, det gäller framför allt skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och socialförvaltningen. FemHbg:s påstående att föreningar som riktar sig till samhällets mest utsatta, exempelvis Helsingborgs kvinnojour och Frihamnen (Hemlösas Hus) som nämns, skulle ha utelämnats från detta är felaktigt. Socialförvaltningen är väl införstådd med deras verksamhet och belastning under krisen.
Det stödpaket som nu arbetas fram utifrån dialog med föreningslivet kommer upp för beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under början av hösten. Det inkluderar både idrotts- och kulturföreningar såväl som sociala föreningar. Socialnämnden arbetar även med egna lösningar för att hjälpa de föreningar inom nämndens område som drabbats av krisen. Förhoppningen är att fatta beslut om detta direkt efter sommaren.
Vi vet att det är viktigt med gott samarbete mellan staden, näringslivet, civilsamhället och invånarna för att vi ska klara krisen så bra som möjligt. Vi kommer därför fortsätta föra en aktiv med dialog med föreningslivet och inom kort presentera paket som ska hjälpa till att stödja dem genom krisen.
Peter Danielsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
Samuel Lilja (M)
ordförande i socialnämnden
Julia Persson (M)
ordförande i Idrott- och fritidsnämnden och 1:e vice ordförande i socialnämnden
Gå till toppen