Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ingen vill ha trygghetsboende i korsning

Det behövs ett trygghetsboende i Viken men att lägga det i en trafikerad korsning är inte det bästa alternativet tycker Vikenborna.

Bild: David Helander
Bensinmacken vid Hälsingborgsvägen ska flyttas. Kommunen vill se både trygghetsboende verksamheter som apotek, vårdcentral och kafé på platsen. Detaljplanen för detta har varit ute på samråd under våren och nu har Vikenborna sagt sitt: trygghetsboende behövs, men platsen är illa vald.
– Idén att bygga på den platsen känns ganska ansträngd. Det är inte den mest inbjudande platsen att bygga ett trygghetsboende på, säger Fredrik Hallgård som är ordförande för Vikens kultur- och byaförening.
Tidningen har tagit del av remissvaren som kommit in till kommunen. Det är många, såväl privatpersoner som företag och föreningar, som har synpunkter på planen.
”Det är bra att det finns en ambition att bygga fler trygghetsbostäder i Viken. Men just denna tomt är inte den bästa för ändamålet, särskilt med tanke på läget alldeles vid en trafikerad vägkorsning” skriver en Vikenbo.
”Man ska bygga ett trygghetsboende på den mest trafikerade genomfartsleden i Viken, på den mest nedsmutsade tomten som finns att uppbringa?” skriver en annan.
Utformningen och storleken på det som ska byggas är det också en hel del som har åsikter om. Två våningar är max vad en fiskeby som Viken tål, skriver en person.
Många Vikenbor är positiva till att det ska hända något på platsen, men tycker inte att bostäder är det mest lämpliga.Bild: Jennie Lorentsson
Enligt planförslaget kan det bli aktuellt att flytta ena busshållplatsen och bygga en bussficka på östra sidan av vägen i riktning mot Höganäs. Skälen är att förebygga bilköer och höja centrumkänslan.
Det tycker vissa är bra, medan Region Skåne som står för busstrafiken tycker det är dåligt. Deras ködata visar att stopptiden i Viken för på- och avstigning i riktning mot Höganäs i genomsnitt är 18 sekunder under vardagar i rusningstrafik. Den är längre åt andra hållet. Busshållplatsen kan därför vara kvar på sin nuvarande plats, skriver regionala utvecklingsnämnden till kommunen.
– Om man fokuserade på trafiklösningen på platsen skulle man kunna förlänga stadsbussen ut till Viken. Man skulle kunna lösa återvinningsstationen på ett effektivt sätt. Nu ska man flytta busshållplatsen, skapa ett torg, lägga en cykelbana mellan hållplatsen och huset. Frågan är om man får ihop det, säger Fredrik Hallgård.
Region Skåne tycker att det funkar bra med busshållplatser i gatan, där bilister får vänta bakom bussen vid på- och avstigning.Bild: Jennie Lorentsson
Höganäs kommun ska samla ihop alla synpunkter och gå igenom dem innan man går vidare med planen. Bland annat måste man utveckla hur buller, dagvatten och föroreningar i marken ska hanteras, påpekar länsstyrelsen.
Planarkitekten Liridon Tetaj tror dock inte att det blir aktuellt att flytta på trygghetsboendet.
– I och med att platsen är utpekad som lämplig för trygghetsboende i vår översiktsplan är det ganska givet att det är kommunens intention och att det har varit det länge. Därför tror jag inte att vi kommer att ta ett så radikalt beslut som att byta plats, säger han.
Kommunens ambition är att anta planen före årsskiftet.
Gå till toppen