Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Klippans kommun får bakläxa för bristande utredning av elev

En skola i Klippans kommun har på flera punkter brustit i sin skyldighet när det gäller att utreda stödbehovet för en av sina elever. Det säger Skolinspektionen i ett beslut och ger nu kommunen i uppdrag att göra om och rätt.

Skolinspektionen har i ett nyligen fattat beslut riktat kritik mot Klippans kommun angående hur behovssituationen utretts för en elev vid en av kommunens skolor.
Att eleven, som nu går på mellanstadiet, har haft problem i att uppnå kunskapsmålen i olika ämnen har varit känt i flera år. En lång rad åtgärder för att underlätta för eleven har också vidtagits av skolan under åren.
Problemet är att det åtgärdsprogrammet, så vitt Skolinspektionen kan se, inte föregåtts av någon pedagogisk utredning kring vad elevens behov är. Det går därför inte att se vilken åtgärd som ska tillgodose vilket behov, vilket är en brist.
Det framgår inte heller av kommunens dokumentation vem som fattat beslut om åtgärderna, när beslutet tagits eller när det ska följas upp och utvärderas.
Enligt kommunen ska en utredning ha gjorts kring elevens behov redan 2016. Någon sådan utredning har dock inte skickats in till Skolinspektionen som nu gått igenom ärendet.
I slutet av januari i år anmälde elevens lärare till rektor att det måste göras en pedagogisk utredning kring eleven. Den utredningen gjordes, men då den låg klar först tre månader senare har den inte levt upp till kravet på att utreda skyndsamt.
Även utredningen i sig får kritik, då den i princip bara tar upp vilka anpassningar som eleven behöver. Skolinspektionen finner att elevens behov inte kartlagts fullt ut då det inte gjorts någon bedömning av på vilket sätt och i vilken omfattning eleven är i behov av stöd.
Skolan tog i juni fram ett nytt åtgärdsprogram för eleven, men även det programmet kritiseras.
Dels för att det inte upprättats förrän nästan två månader efter utredningen var genomförd, vilket är för länge. Dels för att skolan även denna gång brustit i att klargöra elevens behov.
Vidare stämmer inte tidslinjen i åtgärdsprogrammet då det anges att åtgärderna ska följas upp och utvärderas samma dag som beslutet om programmet togs.
Dessutom har föräldern inte getts möjlighet att överklaga programmet, vilket är en rättighet.
Skolinspektionen kräver därför att Klippans kommun senast den 8 oktober 2020 vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra elevens rätt till stödinsatser.
Gå till toppen