Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Kvinnor måste få lika bra covidvård som män.

Medan 55 procent av de män som avlidit i sviterna av covid-19 har dött på sjukhus, är siffran 44 procent för kvinnor.Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.
Bilden av hur äldre behandlats, eller kanske snarare inte behandlats, under coronapandemin blir allt mer upprörande. Trots att det funnits lediga vårdplatser på sjukhusen har många avlidit på äldreboenden där de inte fått tillgång till den bästa vården. I värsta fall har de inte fått någon vård alls med ambition att bota, utan istället direkt ordinerats palliativ vård. Ibland har beslutet tagits av en läkare de inte ens träffat.
Fler och fler uppgifter tyder på att äldre har diskriminerats i samband med vård för covid-19. De har helt enkelt fått sämre vård på grund av sin ålder.
Att dessutom vara kvinna tycks vara extra ogynnsamt. Medan 55 procent av de män som avlidit i sviterna av covid-19 har dött på sjukhus, är motsvarande siffra för kvinnor endast 39 procent. I Skåne är skillnaden än större. 65 procent av männen har avlidit på sjukhus, men endast 44 procent av kvinnorna.
Skillnaden återfinns i alla åldersgrupper i Skåne, utom för de allra äldsta som var över 90 år då de avled. I åldersgruppen 70-79 år dog 82 procent av männen och 63 procent av kvinnorna på sjukhus. Bland 80-89-åringarna var siffrorna 73 respektive 48 procent.
Skillnaden i var män och kvinnor dör är anmärkningsvärd. Inte minst om sjukhusvård hade inneburit att patienten överlevt.
På sjukhus finns det tillgång till syrgas och intravenös antibiotika. Det kan för många äldre vara skillnaden mellan liv och död, enligt sjuksköterskan Sonja Aspinen. Genom sitt bemanningsföretag har hon under våren arbetat med äldre på flera platser runt om i Stockholm. Till Dagens Nyheter uttrycker hon sin frustration över hur illa vården av äldre har skötts.
Hon berättar hur hon har sett att "de dementa går runt för att de har andnöd". För att de inte ska lämna sina rum har de fått morfin och lugnande läkemedel, något som kan påskynda döden för en gammal människa med andningssvårigheter. Hon menar att många äldre hade kunnat räddas om de fått tillgång till rätt vård.
Även anhöriga har för DN berättat om närstående som ordinerats palliativ vård på sitt äldreboende, men tillfrisknat när de – tack vare att familjen tjatat – fått komma till sjukhus. Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson har till och med kallat behandlingen på äldreboende för aktiv dödshjälp, eftersom morfin är andningshämmande.
Han har också svårt att hitta en rimlig förklaring till varför det är så stor skillnad på var kvinnor och män dör. Då han får frågan av Vestmanlands Läns Tidning, föreslår han att det kan bero på att fler kvinnor bor på äldreboende, men tillägger att det inom forskningen är väl belagt att kvinnor får sämre vård än män. Han ger flera exempel, som att dyra läkemedel oftare skrivs ut till män, och berättar att han med sitt forskarteam granskat hur det förhåller sig för 99 olika diagnoser. I alla utom en får kvinnor sämre vård.
Det står klart och tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen att alla människor har rätt till vård på lika villkor.
"Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården."
Sällan har en lagtext klingat så falskt. Var är respekten för lika värde när äldre, i synnerhet äldre kvinnor, systematiskt bortprioriteras från sjukhusvård? Var är värdigheten när dementa tvingas gå omkring – ensamma – på sina rum med andnöd?
Vården ska vara lika för alla. Även för dem som inte har resoluta anhöriga. Oavsett ålder och kön.
Gå till toppen