Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Skånetrafiken har satt ett tufft mål – en klimatneutral trafik.”

Även leverantörerna måste minimera sina utsläpp, skriver Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

När covid-19 släpper sitt grepp är Skånetrafiken på nytt en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle, skriver Iris Rehnström.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Trots den rådande pandemin får vi inom Skånetrafiken inte låta covid-19 skymma kollektivtrafikens långsiktiga betydelse för klimatet.
Just nu ligger fokus på att undvika trängsel och säkerställa lediga platser på bussar och tåg, men vårt hållbarhetsarbete fortsätter även under pandemin. För Skånetrafiken är en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle.
Hållbarhetsredovisningen för 2019 visar att resandet med våra bussar och tåg förra året slog alla rekord, samtidigt som utsläppen av koldioxid minskade med 25 procent jämfört med året innan – en minskning med omkring 7 860 ton.
Innan covid-19 i stort sett halverade antalet resor gjordes varje dag omkring 460 000 resor med våra bussar och tåg. Fordon som sedan ett drygt år kör på 100 procent förnybara drivmedel. Det är en viktig milstolpe eftersom just transporter står för omkring 30 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt Naturvårdsverkets beräkningar
En bil släpper i snitt ut 131 gram koldioxid per personkilometer medan tåg släpper ut 0,08 gram. Det innebär att man kan ta pågatåg till och från jobbet i 7 år för samma mängd koldioxid som en enda bilresa fram och tillbaka till jobbet ger.
I hållbarhetsredovisningen går det att se den sammanlagda klimatnytta som våra kunder gör genom att resa med tåg eller buss istället för med bil. I fjol gjorde detta resande att Skånes årliga koldioxidutsläpp minskande med cirka 400 000 ton. Det innebär en besparing som motsvarar koldioxidutsläppen från 200 000 skåningars årliga matkonsumtion. Den som reser kollektivt med buss eller tåg sparar i snitt över 95 procent av klimatutsläppen jämfört med den som kör bil.
Skånetrafikens rapport ”Skånetrafikens klimatnytta, en modell för beräkning av kollektivtrafikens positiva klimatpåverkan, Calluna 2020”, visar att Skånetrafiken är ledande – i Sverige och internationellt – när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Men trots det är vi inte nöjda. Tvärtom.
Efter att ha nått målet om 100 procent förnybara drivmedel i bussar och tåg, har vi påbörjat nästa del av resan: vägen mot en klimatneutral kollektivtrafik. För att nå dit krävs att varken tillverkning av fordon, drift av trafiken eller avveckling av fordon ger några nettoutsläpp av växthusgaser. Med andra ord måste även leverantörerna minimera sina utsläpp.
För att sätta press på den egna verksamheten och leverantörerna har Skånetrafiken som mål att bli första trafikhuvudman, alltså instans som ansvarar för kollektivtrafiken, i Sverigesom driver på för en klimatneutral kollektivtrafik.
Förverkligandet ska ske genom att skaffa kunskap och skapa samarbeten kring transporternas klimatavtryck.
Men tuffa mål och storslagna ambitioner räcker inte. Det behövs handling för att möta de hot som hela planeten står inför, bland annat genom att stadigt öka kollektivtrafikens marknadsandel av motorburna resor och genomföra resorna med till exempel fordon som drivs med förnybar el eller med biogas.
Utvecklingen av kollektivtrafiken rör inte bara bussar och tåg. Även sådant som vilka biljettsystem som används är viktigt. Under 2020 har Skånetrafiken infört ett nytt system som med smarta digitala sätt att betala – som app och blipp – långsiktigt ska göra det enklare att resa kollektivt.
Covid-19 har drivit på utvecklingen av nya tjänster. I våras lanserades en digital lösning som visar lediga platser ombord, och en ny sjudagarsbiljett har införts, allt för att hjälpa de som måste resa under pandemin.
Det långsiktiga tuffa målet är en klimatneutral trafik i Skåne. Vi har politiska uppdragsgivare som delar visionen och söker partners som delar ambitionen. Allt sker för att på lång sikt få ännu fler skåningar att resa med Skånetrafiken.
Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.
Gå till toppen