Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Att effektivisera handlar om att personalen ska gå smartare.”

Viktigast av allt är att alla som jobbar inom den skånska sjukvården ska känna att de sysslar med stimulerande arbetsuppgifter och att deras kompetens tas till vara.
Det skriver för företrädare för allianspartierna i Region Skånes servicenämnd.

Idag finns Regionservices medarbetare på ett antal av regionens sjukhus och ansvarar för sådant som städning och måltidsservice på vissa vårdavdelningar, medan vårdpersonalen får mer tid för patienterna., skriver artikelförfattarna.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Coronakrisen har påverkat hela samhället och slagit hårt mot Region Skånes ekonomi.
Nu är det viktigt att agera klokt för att stärka regionens ekonomi och säkerställa att invånarna i Skåne kan få den välfärd de har rätt att förvänta sig.
En delpolitiska partier har redan börjat tala om att höja skatten. Vi tror inte att det är rätt väg. Att höja skatten i ett läge där företag går på knäna och löntagare blir av med sina jobb kan tvärtom förvärra situationen. Höjd regionskatt betyder att skåningarna får mindre i sina plånböcker varje månad. Det minskar deras köpkraft och stärker i förlängningen inte samhällsekonomin.
Inte heller den dag coronakrisen är över är det rimligt att tro att höjda skatter är ett bra recept för att möta de utmaningar som välfärden står inför. Befolkningsmässiga förändringar, med en större andel äldre, innebär högre kostnader samtidigt som färre i arbetsför ålder ger ett sviktande inkomstunderlag. Till det kommer att Region Skåne står inför stora pensionsavgångar.
Nya arbetssätt måste utvecklas och verksamheterna effektiviseras så att välfärdens begränsade resurser, både i form av pengar och personal, används på bästa sätt.
Att effektivisera handlar inte om att personalen ska springa snabbare. De ska gå smartare. Men viktigast av allt: alla som jobbar inom den skånska sjukvården ska känna att de sysslar med stimulerande arbetsuppgifter och att deras kompetens tas till vara.
Låt oss ta ett exempel. När duktiga lokalvårdare från regionens serviceförvaltning, Regionservice, tog över ansvaret för städningen mellan operationerna på Centralsjukhuset i Kristianstad kunde sjukhuset kraftigt öka antalet operationer. Det visar hur viktigt det är att vårdverksamheterna är organiserade på ett bra sätt och att vårdens medarbetare har möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens.
Om vårdpersonalen får ägna sig åt just vård, medan andra yrkeskategorier sköter administration och vårdnära service, kan verksamheten bli mer effektiv och tiden för patienterna öka.
Regionservice arbetar efter målsättningen att vara ”den bästa partnern för vården”. För att lyckas krävs en lyhördhet för vårdens behov på både kort och lång sikt. Regionservice för därför en ständig dialog med Skånes olika sjukhus för att identifiera behov och hitta lösningar på hur man kan frigöra tid för vårdpersonalen.
Idag finns Regionservices medarbetare på ett antal av regionens sjukhus och ansvarar för sådant som städning och måltidsservice på vissa vårdavdelningar, medan vårdpersonalen får mer tid för patienterna.
I slutet av 2018 påbörjade Regionservice en dialog med operations- och anestesiavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad om vilka uppgifter förvaltningen kunde ta över för att frigöra tid för vårdpersonalen. Förra året tog Regionservice över ansvaret för städningen mellan operationerna på sjukhuset. De arbetsuppgifter som Regionservice har kommit överens med sjukhuset om att utföra motsvarar cirka 90 timmars frigjord tid i veckan för vårdpersonalen. Det är timmar som starkt har bidragit till att sjukhuset kunnat göra 400 fler operationer under 2019 jämfört med 2018. Vårdköerna på sjukhuset har minskat till omkring hälften och andelen patienter som får vård inom vårdgarantin har ökat från 56 till 86 procent. Personalen på Regionservice har starkt bidragit till detta.
För att möta de utmaningar som Skåne står inför krävs en bred palett av åtgärder. Exemplet från Centralsjukhuset i Kristianstad visar att det går att förbättra både kvaliteten och effektiviteten i den skånska välfärden utan att höja skatten.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Region Skånes servicenämnd
John Eklöf (M), förste vice ordförande i Region Skånes servicenämnd
Mikael Stamming (C), ledamot i Region Skånes servicenämnd
Katarina Stålberg (KD), ersättare i Region Skånes servicenämnd
Gå till toppen