Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Orealistiska krav hotar Sveriges hästnäring.”

Vi hoppas att regeringen och dess stödpartier kan få en mer nykter syn på hästbranschen. Det skriver Zandra Pettersson, Elin Jensen, Hanna Nilsson och Yasmine Eriksson, Sverigedemokraterna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna arbetar för att alla hästar ska få vistas ute varje dag, skriver artikelförfattarna.

Bild: Fredrik Sandberg / TT

Annons

Med all rätt oroar sig nu hästfolket i Sverige över Övergödningsutredningen (SOU 2020:10). Utredarna vill se en lagändring för att minska övergödningen och hästnäringen nämns som en bidragande orsak. Förslaget är ute på remiss och ska besvaras senast den 31 augusti.

Utredningen innehåller punkter som, om de lagstadgas, kan göra det omöjligt för många föreningar, privatpersoner och näringar att fortsätta hålla hästar. Följden kan bli att en stor del av Sveriges hästnäring dör ut.

Utredningen föreslår att högst två till tre hästar ska få gå per hektar och att hagarna inte får användas mer än tio år innan skifte. Hagar ska ha minst 80 procent intakt växttäcke, 10 procent kan ha ett förtunnat växttäcke, men inte mer än tio procent bör vara söndertrampat. Hästar bör dessutom inte vistas nära diken eller vattendrag och hagarna får inte gå närmare vatten än tio meter.

Annons

Annons

Vi som är verksamma inom hästnäringen kan konstatera att dessa krav är omöjliga att förverkliga.

Av Sveriges cirka 350 000 hästar finns 76 procent i områden nära tätorter, där det är brist på mark. Ska travanläggningar, ridskolor och inackorderingsstall med ibland över 40 hästar, två gånger om dagen, frakta sina hästar till och från godkända hagar? Det blir resultatet om krav på växelbete införs och är totalt orealistiskt.

I utredningen finns en generell misstro mot frivillighet. Hästägarna hängs ut som okunniga miljöbovar utan förståelse för gödselhantering. Vi har inte den uppfattningen. Det finns redan regler och rekommendationer om hur gödselhantering ska gå till. De kan absolut ses över och utvecklas. Givetvis måste hästmänniskor vara med och bidra till att minska övergödningen och värna miljön. Men måste de hårdaste styrmedlen tillämpas?

Många bönder och hästägare har redan utbyte av varandra genom att bönder tar hand om gödslet och sprider det på sina marker. Vi anser att det går att öka informationen om sådana utbyten och underlätta dem samt jobba för att mer gödsel går till förbränning och biogas.

Det finns mycket kunskap i hästbranschen som bör respekteras och tas tillvara.

Svensk hästsport är i stora delar unik i världen genom sin folkliga förankring. Trots att Sverige är ett litet land internationellt är vi framgångsrika inom hästsportgrenarna och aveln.

På ridskolorna – många föreningsdrivna – lär sig barn och vuxna empati, ledarskap, hästkunskap och ridning. Uppbyggnaden med föreningar ger lust till ideella insatser och gemenskap och bygger människor som lär sig ansvar och ledarskap. Umgänget med djur är en härlig fritidssysselsättning som ger ett stort mervärde.

Annons

Annons

Inom travsporten arrangeras tävlingar varje dag i Sverige utom på julafton. Sverige har 33 travbanor med en miljon besökare varje år. De största travtränarna har nära 200 hästar i träning och några är bland de bästa i världen. Om förslagen i utredningen förverkligas blir de mindre travtränarna antagligen tvungna att lägga ner och flera av de större att flytta sina verksamheter till andra länder. Det är ett dråpslag mot näringen och nedmontering av den svenska travsporten.

Hästsporten har stor betydelse i samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Den ger cirka 38 000 arbetstillfällen och levererar drygt 6 miljarder kronor i skatteintäkter. Sveriges alla hästar omsätter 72 miljarder kronor om året.

Det finns således all anledning att tänka på vad konsekvenserna av utredningens förslag blir både när det gäller arbetstillfällen och ekonomi.

Sverigedemokraterna arbetar för att alla hästar ska få vistas ute varje dag. Vi vill se ett minimikrav på antal timmar för daglig utevistelse och rörelsefrihet. Utredningens krav på hagar innebär att fler hästar blir installade dygnet runt. Det är inte ett värdigt sätt för hästar att leva.

Vi väntar med spänning på det gemensamma remissyttrandet från branschen. Vi hoppas att det ger regeringen och dess stödpartier en mer nykter syn på denna bransch, som är både nöje och levebröd.

Det behövs en större hänsyn till dem som är verksamma inom hästnäringen, inte bestraffning av deras livsstil och ägande.

Zandra Pettersson (SD), ledamot av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, distansryttare.

Elin Jensen (SD), regionråd i Örebro län, stallägare och yrkesverksam i ridskolebranschen.

Hanna Nilsson (SD), kommunalråd i Hässleholm och travhästägare.

Yasmine Eriksson (SD) , riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan