Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vården och omsorgen i Helsingborg är inte jämlik.”

Att konkurrensutsätta välfärdstjänster som vård och omsorg har prövats tidigare i Helsingborg, med förödande konsekvenser. Det skriver företrädare för oppositionen i stadens vård och omsorgsnämnd.

Den kommunala utredning som ligger till grund för förslaget att införa LOV nämner inte med ett ord personalen och hur den påverkas av en sådan förändring, skriver artikelförfattarna.Bild: Sonny Thoresen
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Omsorgen om Helsingborgs äldre behöver en översyn. Det visar inte minst erfarenheterna under corona. Det bästa alliansen i sammanhanget kan komma på är att förespråka en privatisering (Aktuella frågor 20/8).
Företrädarna för alliansen i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd vill införa lagen om valfrihet, (LOV) i hemvården, det vill säga att inte bara kommunen utan även privata aktörer kan få utföra vård och omsorg. Alliansen anser att det ökar kvaliteten. Men den kommunala utredning som ligger till grund för förslaget nämner inte med ett ord personalen och hur den påverkas av en sådan förändring, trots en överhängande risk att personal kan komma att varslas om uppsägning.
Att konkurrensutsätta välfärdstjänster som vård och omsorg har prövats tidigare i Helsingborg, med förödande konsekvenser. Även om förpackningen nu skulle bli ny, blir resultatet detsamma.
Enligt den kommunala utredningen finns det risk för att LOV gynnar kapitalstarka vårdföretag. Mindre företag har betydligt sämre chanser att slå sig in på marknaden, något som innebär att staden bjuder in riskkapitalister att ta över omsorgen om äldre invånare.
När riskkapitalister släpps in i välfärdstjänsterna förskjuts fokus från att ge kvalitativ och god vård och omsorg till att ge avkastning till aktieägarna. Dessutom begränsar och försvårar flera vårdföretag möjligheterna till att ge insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, (HSL) och samverkan med Region Skåne.
Ur ett klimat- och miljöperspektiv är LOV förkastligt. Att såväl kommunen som privata företag utför hemvård gör att dagens geografiska hemvårdsområden försvinner, något som innebär att de anställda behöver ta sig fram med bil i betydligt större utsträckning.
För att vårdföretagen ska kunna anställa sjuksköterskor behöver många äldre välja samma vårdgivare. Det hjälper inte att företagen anställer fler undersköterskor istället för sjuksköterskor. De olika yrkesgrupperna har olika kompetens.
Vad som behövs idag är en framtidssatsning på Helsingborgs äldre, en äldreomsorg som präglas av trygghet, kontinuitet, kvalitetsutveckling och samverkan mellan Region Skåne och kommunen.
Det finns en sak som har fungerat när det gäller att få rätt personal som har rätt kompetens: att erbjuda goda arbetsvillkor.
De anställda inom äldreomsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.
De som förespråkar en privatisering hävdar att lönerna blir bättre om vården utsätts för konkurrens. Det stämmer inte. Omvårdnadspersonal som arbetar för en privat arbetsgivare har i regel lägre lön än kommunanställda, enligt officiell lönestatistik.
Vården och omsorgen i Helsingborg är inte jämlik. Kvaliteten skiftar beroende på vilket äldreboende man hamnar på eller vilket hemvårdsområde man bor i. Att införa LOV bidrar inte till att utjämna skillnaderna.
Så kallade valfrihetssystem ger mer makt och inflytande till personer som kan agera som kunder på en vård- och omsorgsmarknad och fatta egna beslut. De som inte har den förmågan kommer i kläm om de inte får stöd i sina val. Därför leder valfrihetssystem till ökad ojämlikhet i vården.
Äldre, deras anhöriga och personalen förtjänar bättre. Därför säger vi nej till att införa LOV i hemvården.
Christel Håkansson (S), andra vice ordförande i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Kjell Lundin (S), ledamot i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Ann Danielsson (S), ledamot i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Viktor Lindkvist (S), ledamot i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Lars-Ingvar Johansson (S), ersättare i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Jenny Björklund Hansson (V), ersättare i Helsingborgs vård och omsorgsnämnd
Gå till toppen