Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Vi vill se ett införande av ett nära ledarskap inom vård och -omsorgsförvaltningen i Helsingborg."

Alla vårdboende behöver inte vara stöpta i samma form, vi människor är inte lika. Helsingborgs stad borde därför införa ett mer nära ledarskap i äldreomsorgen och låta intraprenaderna vara. Det skriver Lena Östholm Munkberg.

Äldreomsorgen i Helsingborg skulle bli bättre med fler intraprenader, anser skribenten.Bild: Tom Wall
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Alliansen i Helsingborg anser inte att intraprenaderna på äldreboendena Åbrädden och Kungshult ska förlängas. Kan detta vara ännu en förberedelse för privatisering och är lagen om valfrihet, LOV, inom vårdboende på väg upp på vård- och omsorgsnämndens dagordning?
Låt därför dessa verksamhetsformer vara. Intraprenad är en personalstyrd driftsform som ger personalen medbestämmande och som skapar arbetsglädje. Satsa istället på att införa ett så kallat nära ledarskap och låt fler kommunala vårdboenden, deras chefer och personal, ansöka om att få starta egna intraprenader. Så är det till exempel i Göteborgsområdet, senast startade ett äldreboende på norra Hisingen. Där ses intraprenad som en form av självstyre som stimulerar till engagemang, gemenskap och kulturskapande.
Miljöpartiet ifrågasatte så sent som i juli 2019 om det var smygprivatisering på gång i Helsingborg, eftersom flera privata vårdboenden etableras. Lars Thunberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, uttalade i HD:s Aktuella frågor (20/8) att om det förekom överetablering var det något aktörerna själva fick stå för.
Införs lov inom vårdboende har varje privat entreprenör som uppfyller avtalskraven rätt att starta ett vårdboende. Detta kan bland annat resultera i en otrygghet för de äldre, att de utsätts för att byta boende och att staden står med tomma lokaler.
Intraprenaderna Åbrädden och Kungshult i Helsingborg infördes 2013 respektive 2015 och de har sedan dess stått för självstyre, engagemang och kreativitet. Syftet vid införandet var att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet genom att personalen gavs ökad möjlighet att påverka utformningen av verksamheten. Drift genom intraprenad ger kortare beslutsvägar och sätter en mer personlig prägel på boendet. Chefen kan själv anställa den personal som passar in i verksamheten, de behöver inte gå via en bemanningsenhet för att tillsätta vikarier. Anställer de själva sina vikarier kan de också hålla antalet nere, vilket ger en högre kontinuitet som är positivt för de äldre. Alla vet idag hur viktig kontinuiteten är för att hålla smittspridningen på en låg nivå, detta har pandemin visat.
Helsingborgs kommunala vårdboenden har infört resultatenheter, men de har endast begränsade möjligheter och inte motsvarande frihet som driftsformen intraprenad. Julia Carlsson, forskare vid högskolan i Borås, har visat att det friare utrymmet som intraprenad skapar medförde bättre prestationer, god kvalitet och effektivitet. Det ledde också till ett större engagemang och en stolthet hos personalen.
Miljöpartiet anser att nya avtal med intraprenaderna bör tecknas, denna gång med ett tillägg om nära ledarskap i avtalen, det vill säga en möjlighet till en utökning av antalet chefer. Både Åbrädden och Kungshult är stora boenden och varje ledare har många medarbetare. Andra vårdboenden i denna storlek som exempelvis Stattenahemmet har två. Med färre antal medarbetare ges chefen ökade möjligheter till ett nära ledarskap.
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, betonar betydelsen av ett nära, stödjande och tydligt ledarskap. Varje medarbetare behöver bli sedd och få uppmärksamhet, det har även en positiv koppling till låg sjukfrånvaro. Under pandemin har betydelsen av ett nära ledarskap blivit tydligt, och kommer att fortsätta vara så.
Miljöpartiet vill att fler kommunala enheter ges en möjlighet att ansöka om att få bli intraprenader och att nya avtal tecknas med Åbrädden och Kungshult. Vi vill också se ett införande av ett nära ledarskap inom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg där cheferna ges en möjlighet att vara mer tillgängliga.
Lena Östholm Munkberg (MP) ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg
Gå till toppen