Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Vi vill att invandringspolitiken ska styras av volymmål på nordiska nivåer."

Moderat politik skulle ge Helsingborg och andra kommuner möjlighet att vända integrationskrisen, skriver Maria Malmer Stenergard och Peter Danielsson.

Helsingborgs stad är bakbundet i arbetet med att motverka utanförskap, anser skribenterna.Bild: Anders Malmberg
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Migrationsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna sprack i somras. Trots att Stefan Löfven (S) flera gånger i medier har sagt att Sverige behöver en kraftigt minskad asylinvandring orkade Socialdemokraterna inte stå emot Miljöpartiet. Nu får svenska kommuner ta konsekvenserna av att partiet åter prioriterat sitt regeringsinnehav framför en hållbar migrationspolitik.
I Helsingborg ligger arbetslösheten cirka 3 procent över rikssnittet och utgörs framför allt av personer med utländsk bakgrund. Arbetslösheten i Sverige uppgår nu till 9,1 procent och är bland de högsta i EU, trots Socialdemokraternas vallöfte om att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten. Sverige ligger också i EU:s topp när det gäller skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Det dröjer åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Detta är oacceptabelt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men också utifrån ett mänskligt. Majoriteten av dem som söker sig till Sverige hamnar i ett mångårigt bidragsberoende. De och deras barn fastnar alltför ofta i utanförskap.
För ett land som Sverige med svåra integrationsproblem är det omöjligt att utan andrum fortsätta ta emot tusentals nyanlända varje år. Kommunerna och de ansvariga aktörerna i form av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen saknar både tid och verktyg att komma tillrätta med integrationen. Konsekvensen blir ett växande utanförskap där det skapas grogrund för kriminalitet och grov organiserad brottslighet.
Många politiker i olika regeringar bär ett tungt ansvar för decennier av ohållbar invandring i kombination med bristande integration. Många ser problemen. Men Stefan Löfvens regering saknar förmågan att på allvar ta itu med dem och vända utvecklingen. Moderaterna är beredda att ta ansvar och presenterar en rad migrations- och integrationspolitiska åtgärder som skulle ge kommuner och ansvariga myndigheter utrymme att angripa det växande utanförskapet.
Vi vill att invandringspolitiken ska styras av volymmål på nordiska nivåer. Det innebär att asylmottagandet i Sverige skulle minska till 5 000 - 8 000 asylsökande per år, vilket ska jämföras med dagens nivå på 22 000 asylsökande. Det skulle först och främst reglera pullfaktorerna, alltså det som gör att Sverige är ett av Europas mest attraktiva länder att söka sig till. Det svenska regelverket kan inte avvika från andra jämförbara länder om vi ska uppnå en rättvis ansvarsfördelning inom EU. För kommunerna innebär en minskad invandring att det skapas andrum i inflyttningen, samt att invandrings- och integrationspolitiken blir mer förutsägbar.
Försörjningskravet vid anhöriginvandring ska skärpas. Den som bor i Sverige och vill ta hit en anhörig ska ha en inkomst motsvarande lägsta heltidslön enligt kollektivavtal eller branschpraxis, vilket är runt 20 000 kronor per månad. Skärpningen innebär att kommuner i lägre grad kommer att drabbas av inflyttningar som präglas av fattigdom och medför trångboddhet. Det är rimligt att det är den som vill ta hit sina anhöriga som försörjer dem, inte skattebetalarna genom bidrag.
Möjligheten att välja eget boende, ebo, ska endast ska gälla asylsökande med en egen arbetsrelaterad inkomst. Övriga ska bo på boenden som Migrationsverket tillhandahåller. Studier visar att möjligheten till ebo leder till boendesegregation och trångboddhet i många kommuner. Helsingborg och flera andra skånska kommuner med utsatta områden har tydligt sagt nej till möjligheten till eget boende. Nu är det hög tid att ändra lagen. I stället vill vi att asylsökande ska bo på Migrationsverkets boenden. Då blir det också lättare att få återvändandet att fungera för dem som fått nej på sin asylansökan. Idag återvänder bara hälften frivilligt.
Vi vill införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Det är orimligt att dagens höga bidragsnivåer faktiskt kan leda till att hushåll förlorar pengar på att någon i familjen tar ett jobb. Det måste förändras, samtidigt som det måste ställas tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag. Varje krona som går till bidrag till den som skulle kunna jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård.
Moderaternas förslag skulle ge Sveriges kommuner möjlighet att vända integrationskrisen. Sverige förtjänar en handlingskraftig regering som inte är upptagen med att hålla Miljöpartiet på gott humör. Stefan Löfvens svaga ledarskap leder till att både kommuner och ansvariga myndigheter står bakbundna i arbetet med att motverka det utanförskap som i allt större grad präglar Sverige, och får bära kostnaderna för den ohållbara rödgröna invandringspolitiken.
Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Gå till toppen