Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Helsingborgs investeringar bör präglas av en rejäl dos framsynthet.”

Vi är trötta på dagens tygellösa högerpolitik som skapar allt större klyftor mellan samhällsgrupper och människor i Helsingborg. Det skriver Claudia Velasquez och Birgitta Möller, företrädare för Vänsterpartiet.

Vi vill att Helsingborg stad ska inleda en dialog med den nuvarande privata ägaren, eventuellt i samarbete med Region Skåne, om att under år 2021 köpa tillbaka det gamla barnsjukhuset, skriver artikelförfattarna.Bild: Britt-Mari Olsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vad ska Helsingborgs stad investera i? Snart, den 20 oktober, kommer frågan upp i kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet vill att fler ska vara delaktiga i samhällsbygget vare sig de bor i Helsingborg, i byarna runtomkring eller på landsbygden.
Vi anser att pengarna i stadens investeringsbudget bland annat ska användas till
• att öppna ett akutboende för människor som saknar ett eget hem. Även om den bostadsbrist som råder i landet kräver stora insatser på nationell nivå, inte minst att det byggs fler lägenheter med rimliga hyror, kan ett akutboende i Helsingborg göra stort skillnad för hemlösa människor.
Den kartläggning som socialförvaltningen i Helsingborg gjorde 2019 och andra undersökningar, till exempel Hyresgästföreningens rapport Bostadsbristens landskap 2020 samt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät, visar att problemet är stort och att allt fler yngre inte har någon bostad.
• att stadens skolor ska anpassas för alla barn och ta hänsyn till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd, autism och Tourettes syndrom. Vid all om- eller nybyggnad av skolor ska en fysiskt tillgänglig lärmiljö eftersträvas, det vill säga en miljö som har elevernas sociala, pedagogiska och fysiska behov i fokus, och ske i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
• att det nya Gymnastikens hus som kommunfullmäktige beslutade om i fjor ska få ytterligare 35 miljoner kronor för att kunna börja byggas senast under nästa år.
• att Helsingborg ska satsa mer pengar på barn och ungdomars fritid. Till exempel bör stadens lekplatser rustas upp så att även barn med funktionsnedsättningar kan använda dem.
• att Helsingborg ska satsa på fler bollplaner och rusta upp dem som redan finns så att såväl barn och ungdomar som vuxna kan använda dem.
• att 10 miljoner kronor år 2021 ska avsättas för utbyggnad av belysningen i byarna runt Helsingborg och på landsbygden och därefter 15 miljoner kronor årligen under åren 2022-27, totalt 100 miljoner kronor. De som bor och arbetar i byarna har länge klagat på att belysningen är för dålig. I vissa områden finns ingen belysning alls.
• att staden ska köpa det gamla barnsjukhuset på Bergaliden.Sjukhuset byggdes 1888 och är landets äldsta bevarade barnsjukhus i ursprungligt skick. Fastigheten, som tidigare ägdes av Region Skåne, är idag privatägd. Byggnaden är en viktig del av Helsingborgs historia och därför vill vi att staden ska inleda en dialog, eventuellt i samarbete med Region Skåne, om att under år 2021 köpa tillbaka fastigheten.
• att Helsingborg ska satsa på miljön genom att bland annat köpa och göra om Tursköpsskogen till naturreservat. Staden bör snarast möjligt inleda förhandlingar med den nuvarande ägaren.
Vi är trötta på dagens tygellösa högerpolitik som skapar allt större klyftor mellan samhällsgrupper och människor i Helsingborg och vi hoppas att nästa kommunfullmäktigesammanträde, då investeringsbudgeten ska klubbas, kommer att präglas av en rejäl dos framsynthet.
Claudia Velasquez, ordförande för Vänsterpartiet i Helsingborg och ledamot i kommunfullmäktige.
Birgitta Möller, medlem i Vänsterpartiet i Helsingborg och har insynsplats i valnämnden.
Gå till toppen