Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”På stadens mest centrala torg vill vi se fler människor och färre parkeringar.”

Det är människor som handlar i butiker, dricker kaffe på fiken och äter middag på restaurangerna – inte bilarna, skriver Miljöpartiets grupp i Helsingborgs kommunfullmäktige.

Stortorget kan sommartid och vid evenemang fyllas av till exempel restauranger med inspiration från storstäder som Köpenhamn där det finns ett nät av sammanhängande gångstråk, skriver artikelförfattarna.Bild: Björn Lilja
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Styrelsen för Helsingborgs cityförening är orolig över att staden inom kort inte har ett levande centrum. Vi delar den oron, men ser delvis annorlunda på vad som behöver göras för att undvika dagens negativa utveckling där allt fler butiker lämnar city.
Flera stora förändringar och trender påverkar handeln i stadens centrum, Cityföreningen nämner främst parkeringsmöjligheterna. Annat är näthandeln, förändrade shoppingmönster, ökad efterfrågan på lokala produkter, ökad service och tillgång till fler upplevelser.
Miljöpartiet vill se ett levande centrum med blomstrande handel där besöken ökar. Vi vill se stora sammanhängande promenadvänliga ytor, mikroparker, nya modeller för övergångsställen och fler uteserveringar.
Flera undersökningar och rapporter styrker vår politik.
• 2015 visade rapporten Stadsmiljöfrämjande parkering från SLU att det fortfarande fanns plats för fler bilar i Helsingborgs p-anläggningar.
• En enkätundersökning som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, gjorde på uppdrag av Helsingborgs stad 2012 visade att 80 procent av de tillfrågade var för att biltrafik och parkering inte skulle ha så stor plats i stadskärnan.
• I oktober 2019 presenterade konsultföretaget Sweco en rapport som bygger på före- och efterstudier från områden som har omvandlats till bilfria zoner. Rapporten visar att försäljningen i centrumhandeln ökar kraftigt som en följd av omvandlingen.
• I en rapport som handlar om cyklisternas roll för näringslivet i en mellanstor stad fastställer Handelns utredningsinstitut, HUI, cyklisternas stora ekonomiska betydelse för handel och kafé- och restaurangverksamhet i städernas centrala delar.
Miljöpartiet var motståndare till ett garage under Landborgen, inte minst för att infarten till garaget skulle placeras i ett av de områden i Helsingborg där det finns flest skolor och barn. Barnens miljö skulle ha försämrats markant och för Miljöpartiet var det otänkbart att bidra till det.
Bilar står stilla över 90 procent av tiden och hälften av alla sträckor som körs i en stad är under 5 kilometer. Det är ingen orimlig sträcka för cykel, kollektivtrafik eller för en promenad.
Helsingborgs befolkning ökar och det gör att det inte går att ha samma andel bilar i stadens centrum som idag. De får helt enkelt inte plats – och därför måste kommunen prioritera transporter som inte tar upp lika stora ytor.
På stadens mest centrala torg vill vi se fler människor och färre parkeringar. Stortorget kan sommartid och vid evenemang fyllas av till exempel restauranger med inspiration från storstäder som Köpenhamn där det finns ett nät av sammanhängande gångstråk. Ett diagonalt övergångsställe, som precis införts i Stockholm, skulle kunna underlätta för dem som går i korsningen mellan Stortorget och Hamntorget.
På bara tio år har cyklingen ökat markant liksom antalet el- och lådcyklar. Helsingborg behöver därför fler och bredare cykelvägar samt nya cykelparkeringar. Cykelvägarna ska vara trygga effektiva genvägar till stadens mest trafikerade platser.
Det är människor som handlar i butiker, dricker kaffe på fiken och äter middag på restaurangerna – inte bilarna. Cityhandeln behöver fler människor som stannar längre i stadens centrala delar. Miljöpartiet vill underlätta för fler att komma till och stanna i centrum.
Att fokusera på behovet av fler bilparkeringar är inte det mest visionära eller riktiga svaret för att vända utvecklingen.
På en begränsad yta i ett växande Helsingborg behöver fler åka buss och tåg, promenera eller cykla för att de som verkligen behöver ta bilen till centrum ska kunna göra det. Så skapar vi ett mer levande och attraktivt centrum.
Vi träffar gärna Cityföreningen för ett samtal om hur en stark cityhandel och ett levande centrum kan byggas för framtidens behov.
Sofia Kamlund (MP), ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Lena Östholm-Munkberg (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige
Rickard Persson (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige
Lars Dalesjö (MP), ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg
Gå till toppen