Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Skolresor till koncentrationsläger är väl använda kommunala pengar.”

De politiker som styr Lomma kommun behöver tänka ett varv till. Som förtroendevalda har de möjlighet att till en ringa kostnad erbjuda ungdomar en värdefull erfarenhet som kan påverka hela deras liv. Det skriver Birgitta Knutsson, tidigare adjunkt och lärarutbildare.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hit till koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin har elever från Lomma rest för att lära om Förintelsen.

Bild: Markus Schreiber

Annons

I höst har Lomma kommunfullmäktige beslutat att inte längre betala för att alla nior i kommunen ska få åka på demokratiresa till koncentrationsläger i Tyskland eller Polen.

Resorna har skett under många år. Också Lions har bidragit med pengar.

Innan frågan kom upp i kommunfullmäktige sade kommunens barn- och ungdomsnämnd nej. Nämndens ordförande Fredrik Axelsson (M) motiverade ställningstagandet med att politiker inte ska detaljstyra skolans verksamhet. ”Det kan till och med vara lite farligt", hävdade en annan ledamot, Thomas Eneström (S).

Jag undrar: Farligt? För vem?

Liberalerna har förklarat att de ser resorna som ett led i skolornas ständigt pågående demokratiarbete och verkar för att pengar ska avsättas till ändamålet.

I mer än trettio år har jag som högstadielärare i so-ämnena – historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi – och mina kolleger arbetat med demokratifrågor.

Annons

Den svenska skolans värdegrund finns nedtecknad i läroplaner, skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. I dessa dokument tydliggörs hur verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. Skolans arbete kretsar kring demokrati i vid bemärkelse, mänskliga rättigheter, människovärde, jämställdhet, yttrandefrihet och solidaritet. Allt för att eleverna ska kunna stå upp mot sådant som diktatur, rasism, förföljelser, mobbning, korruption och diskriminering.

Annons

Värdegrunden ska komma till uttryck i allt arbete i alla skolämnen, men innebär ingen detaljstyrning.

Demokrati är ingenting som bara finns av sig självt. Den måste erövras varje dag, året runt. Demokrati utgör en grundbult ochmåste integreras i allas vårt tänkande och handlande så att vi, utan att behöva tänka efter, ger varje medmänniska den plats hon förtjänar. Därför att hon är just människa. Vi behöver inte gilla det hon gjort eller gör – utan det hon är, människa. Fostran till ett sådant tänkande måste börja hemma i tidig ålder och fortsätta under hela skoltiden.

Judar utsätts för diskriminering, förföljelser, fysiska och psykiska förödmjukelser varenda dag. Också i vårt samhälle, i vår närhet. Att med egna ögon se den verklighet och plats där Förintelsen ägde rum för inte så länge sedan är en omskakande upplevelse. Jag har själv rest med skolklasser till koncentrationsläger och sett hur det påverkat ungdomarna, fått dem att reflektera och göra relevanta kopplingar till idag.

Annons

Självklart måste koncentrationslägren sättas in i sitt historiska sammanhang och eleverna få gott om tid att förbereda resorna, diskutera och bearbeta. Det får gärna ske i samarbete med någon av de få överlevande som ännu finns kvar. Det ger en extra dimension och förståelse.

De kommunala pengar som avsätts för högstadieelevernas besök i koncentrationslägren är väl använda och utgiften drabbar ingen fattig.

Annons

I dessa tider av rasism, våld, terrorism, skjutningar och andra grova våldsbrott är det ytterst märkligt att Lomma kommunfullmäktige väljer att avslå Liberalernas motion om att resorna är så viktiga att ett beslut bör fattas om att de ska genomföras och att pengar ska avsättas till det.

De politiker som styr Lomma kommun behöver tänka ett varv till. Som förtroendevalda har de möjlighet att till en ringa kostnad erbjuda ungdomar en värdefull erfarenhet som kan påverka hela deras liv. Att med elever resa till ett koncentrationsläger utgör ett gyllene tillfälle för skolan att vidga ungdomarnas vyer så att deras värdegrund och tänkande gör att de kan bli goda förebilder och väl rustade för att stå upp för ett rättvist och jämställt samhälle.

Birgitta Knutsson, tidigare adjunkt och har under många år utbildat högstadielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap på Lärarhögskolan i Malmö. Bor i Bjärred, en del av Lomma kommun, och numera pensionär.

Annons

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy