Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Vi behöver en ny seriös granskning av turerna kring Öresundskraftaffären

Det förefaller som att tjänstemän, på eget bevåg, aktivt arbetat för att sälja Öresundskraft, efter det att våra folkvalda sagt nej till en försäljning 2017. Det skriver Per Örnell.Bild: Tom Wall
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Är det de av oss valda politikerna eller är det anonyma tjänstemän som bestämmer i vårt Helsingborg?
Svaret borde vara självklart: Vi har ju demokrati, folkstyre, i vårt land sedan ett hundratal år tillbaka, de folkvalda bestämmer således.
Men när det gäller vår stad måste vi nu på allvar fråga oss om vi fortfarande har folkstyre. De senaste åren har ett antal upprörande “affärer" uppdagats, där i staden anställda tjänstepersoner agerat på eget bevåg, i strid med politiska riktlinjer och utan att informera våra folkvalda politiker om vad de hållit på med.
Vi minns konstiga affärer inom Fritidsförvaltningen härom året, vi minns ljusskygga ageranden inom MEX: Mark- och exploateringsenheten, och vi minns framför allt det självsvåldiga agerandet av höga tjänstemän i staden i samband med turerna kring Öresundskraft:
Det förefaller som att tjänstemän, på eget bevåg, aktivt arbetat för att sälja Öresundskraft, efter det att våra folkvalda sagt nej till en försäljning 2017. Strax efter det nejet bildades en hemlig “beredningsgrupp" av tjänstemän för att jobba med det superhemliga “Projekt Dynamo". Projektets mål var att få till en försäljning av Öresundskraft, trots att våra folkvalda precis sagt att en försäljning inte var aktuell. Inte nog med det: man upphandlade också konsulttjänster för uppemot 30 miljoner kronor; för att värdera bolaget, för att skaffa juridisk expertis, och för att sälja företaget. Allt utan att, som det verkar, informera våra ledande politiker om vad som var i görningen.
Allt det här har vi i Folkinitiativet mot en försäljning av Öresundskraft velat ha klarhet i: Hur kunde det bli så här? Vad var det egentligen som hände?
Vi skrev ett öppet brev till politikerna i somras där vi begärde en extern granskning av alla turer som ledde fram till att ett förslag om att sälja Öresundskraft offentliggjordes den 12 februari 2019. Marcus Friberg (MP) lämnade då in en motion till Kommunfullmäktige om att en sådan granskning skulle ske.
Och det här är vad som hände efter det...
Den här texten kan väl knappast misstolkas: “Att bifalla motionen genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en extern utredning för att klargöra processen som ledde fram till förslaget om att sälja Öresundskraft"
Citatet är från Kommunfullmäktiges beslut i ärendet den 24 augusti i år, föranlett av en motion från Marcus Friberg (Mp).
Och så här ser beskrivningen av uppdraget ut, i det avtal som den 10 september tecknades mellan Ernst&Young och Helsingborgs stad: “Uppdraget innebär att klargöra hur processen kring förslaget att sälja aktierna i Öresundskraft AB förlöpt och genomförts.”
Det finns en liten men helt avgörande skillnad mellan de här två citaten: I det första står “processen som ledde fram till förslaget", i det andra står det: “Hur processen kring förslaget...förlöpt och genomförts”.
Den lilla formuleringen “som ledde fram till" saknas alltså i avtalet med firman som fått uppdraget att genomföra granskningen.
Ja, vad spelar sånt där ordmärkeri för roll, undrar kanske du som läser den här rätt torra och petimäteraktiga texten?
Jo, den här detaljen spelar all roll i världen, det innebär nämligen att det uppdrag staden gett till Ernst&Young är ett helt annat än det Kommunfullmäktige beslutade om och gav i uppdrag till Kommunstyrelsen att beställa.
Och skillnaden är enorm: Istället för att få den granskning av turerna som föregick offentliggörandet av förslaget att sälja Öresundskraft den 12 februari 2019, som vi i Folkinitiativet länge krävt och som nu beslutats om av Kommunfullmäktige, fick vi något helt annat.
Staden beställde en genomgång av befintlig, redan känd och offentlig, dokumentation i ärendet, i huvudsak från den 20 februari och framåt. Så här formuleras det i avtalet: “Uppdraget innefattar att gå igenom och analysera handlingar som finns i ärendet".
Det är allt.
En sammanställning av det vi redan vet alltså, och som vem som helst kunnat ta reda på själv. Varför staden beställer en sammanställning av redan kända fakta ter sig en smula egendomligt. Och att betala en utomstående konsultfirma några hundratusen för det känns lite...onödigt.
En “riktig" granskning av turerna, innan förslagets offentliggörande 2019-02-12 hade krävt mycket arbete, eftersom det mesta som då försiggick inte finns dokumenterat. Det hade krävts ingående intervjuer med ett flertal politiker, tjänstemän och kanske andra nyckelpersoner med insyn i händelseförloppet för att kunna klarlägga vad som faktiskt hände. Men att göra intervjuer ingick inte i det här uppdraget...
Den enda rimliga förklaringen till att staden beställt och fått en helt annan utredning än den man beordrats att beställa är förstås att “man" inte ville ha en riktig granskning, och därför beställde man inte det. Vi vill nu gärna veta vem eller vilka “man" är som anser sig kunna strunta i Kommunfullmäktiges beslut, och beställa en helt annan utredning än vad våra folkvalda beslutat om, och som man genom omformuleringen av uppdraget kunde säkerställa att ingen känslig information skulle uppdagas.
Den här senaste uppenbara obstruktionen av tjänstemän i staden, mot beslut tagna av våra folkvalda, är för mig droppen som fått bägaren att rinna över.
Nu krävs räfst och rättarting.
Demokratin i vår stad är hotad av självsvåldiga tjänstemäns agerande.
Politikerna måste visa vem som bestämmer.
Och vi behöver en ny, seriös, granskning av turerna kring “Öresundskraftaffären"
Per Örnell
Folkinitiativet mot en försäljning av Öresundskraft
Gå till toppen