Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi vet vad företagen, Skånes utveckling och den gröna omställningen behöver.”

Elförsörjningen måste gå att lita på. Möjligheten att återstarta kärnkraft i södra Sverige behöver undersökas. Det skriver Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L), regionråd i Skåne och ordförande respektive vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Svenska kraftnät har konstaterat att i elområdena 3 och 4 (som Skåne tillhör) är risken för effektbrist särskilt stor. Den ökar när produktion av kärnkraft läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet, skriver artikelförfattarna.Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Flera år för sent vaknar Socialdemokraterna i Skåne och erkänner elbristen i regionen (Aktuella frågor 12/11). Vi välkomnar Henrik Fritzons och Yvonne Augustines engagemang – trots att det är något yrvaket och naivt.
Fritzons och Augustines förslag på åtgärder för att lösa elbristen är bra, men är varken tillräckliga eller mest effektiva. En ökad produktion av förnybar el i södra Sverige, bättre överföringskapacitet genom landet och ett avskaffande av dagens elområdesindelning tryggar dessvärre inte Skånes elförsörjning.
Elfrågan är betydligt mer komplex än vad de ger uttryck för och diskussionerna är långt förbi den nivå som Socialdemokraterna väljer att gå in på. De är slumriga och tre steg efter. De sätter inte heller den press på regeringen som krävs. Kanske för att Fritzon och Augustine främst väljer att företräda Socialdemokraterna, istället för skåningarna.
Många politiker och företrädare för näringslivet har sedan hösten 2018 påpekat att Skåne har svårt att få tillräckligt med el. Region Skåne har kartlagt elförsörjningen och tagit fram insatser som ska bemöta kapacitetsbristen. Vi har drivit frågan i riksdagen och mot regeringen och satt press på ansvarigt statsråd, energiminister Anders Ygeman (S), och bjudit in lokala elaktörer som Eon och Öresundskraft, och övriga näringslivet till dialog.
Det är uppenbart att det behövs mer planerbar elproduktion i Skåne, produktion som inte är beroende av ett visst väder.
Förnybar el som sol- och vindenergi är goda komplement, men för att den skånska tillväxten ska fortsätta och för att industrier ska kunna bedriva verksamhet i södra Sverige måste elförsörjningen gå att lita på.
Svenska kraftnät konstaterar i en rapport från 2020 att i elområdena 3 och 4 (som Skåne tillhör) är risken för effektbrist särskilt stor. Den ökar när produktion av kärnkraft läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet. Om sådana nedläggningar sker måste de omgående enligt vår mening ersättas med ny lokal elproduktion, exempelvis behöver möjligheten att återstarta kärnkraft i södra Sverige undersökas tillsammans med kompletterande vind- och solkraft.
I ett underlag till Energimarknadsinspektionen har det också visat sig att elområde 4 inte uppfyller olika lagkrav kring kraftsystemets driftsäkerhet. En anledning är just den låga planerbara elproduktionen i området.
Det är naivt att som Fritzon och Augustine tro att kapacitetsöverföringen från norra till södra Sverige kan ske obehindrat framöver. Företrädare för kommuner, region och Länsstyrelsen Norrbotten har meddelat att Norrland inte längre kan fungera som en garanterad energikälla för södra Sverige. Klimatomställningen av den tunga industrin i norra Sverige kräver mycket el. Sydvästlänken som ska förstärka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige förlorar därmed sin funktion, om den någonsin blir färdig.
Det är bedrövligt att skånska elkonsumenter, enligt Dagens industri, har cirka 1 300 procent högre pris på el än de i Norrland vissa dagar. Det är oroväckande att 19 000 jobb i Skåne hotas på grund av företags bristande tillgång till el. Siffran kommer från Tillväxtverket. 
Det är pinsamt att företag nekas anslutning till lokala elnät i Skåne trots att det råder anslutningsskyldighet enligt ellagen. I och med det kan företag varken etablera sig eller växa i Skåne.
Det är glädjande att se att Socialdemokraterna i Skåne har vaknat och börjat engagera sig i elfrågan. Att vi tillsammans, som ett enat Skåne, kan sätta press på regeringen för att lösa regionens elbrist.
Men det är också viktigt att komma ihåg att Socialdemokraterna letar inspiration till sin miljöpolitik hos Miljöpartiet, sin samarbetspartner. Resultatet blir en ideologiskt blind energipolitik som får allvarliga konsekvenser. Elbristen i Skåne är ett resultat av denna politik.
Skånes elförsörjning måste säkras för jobben, tillväxten och den gröna omställningens skull. 
Vi driver en aktuell och kraftfull energipolitik. Vi vet vad företagen, Skånes regionala utveckling och den gröna omställningen behöver.
Anna Jähnke (M), regionråd i Region Skåne och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Gå till toppen