Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”En alternativ plats för sjukhuset i Helsingborg kan vara en möjlighet.”

Skattemedel ska hanteras varsamt och med medborgarnas bästa i fokus. Därför måste politiker våga ifrågasätta tidigare sanningar och omvärdera beslut när förutsättningarna förändras. Det skriver Hans Nelson, Johan Sjöholm, Gunilla Westergren Johanson, företrädare för Liberalerna i Helsingborg.

Hittills har arbetet med ombyggnaden av lasarettet kantats av problem, kostat miljarder kronor och försenats flera gånger. Nu måste ett omtag göras, skriver artikelförfattarna.Bild: Björn Lilja
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Helsingborgs sjukhus är ett viktigt nav i den skånska sjukvården med 360 000 invånare i närområdet, det vill säga i nordvästra Skåne. År 2016 avsatte regionfullmäktige 6,1 miljarder kronor till utvecklingen av sjukhusområdet. Den ursprungliga kalkylen låg på 5,3 miljarder kronor.
Redan för tio år sedan beslutade regionstyrelsen att ta fram en fysisk utvecklingsplan för Helsingborgs sjukhusområde. Från början sträckte den sig till 2025. Det senaste beskedet är att bygget kan hålla på i ytterligare tretton år.
Hittills har arbetet med ombyggnaden av lasarettet kantats av problem, kostat miljarder kronor och försenats flera gånger. Nu måste ett omtag göras.
Region Skåne behöver överväga om ett nytt sjukhus bör placeras på en annan plats än på det nuvarande sjukhusområdet. Det är också något som regionen utreder sedan några veckor tillbaka. Men ledande politiker har redan avfärdat förslaget och Stefan Lamme (M), ordförande i regionens beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar, har förklarat att han tycker att en utredning av en alternativ placering är som att kasta pengar i sjön. Vi inom Liberalerna Helsingborg beklagar det och anser att en alternativ plats kan vara en möjlighet. Därför välkomnar vi också de röster i Region Skånesom fått gehör för att regionen förutsättningslöst ska se över en alternativ placering. 

Det bör ske tillsammans med företrädare för Helsingborgs stad så att bästa möjliga förutsättningar för den nordvästskånska sjukvården kan skapas.
Ett nytt sjukhus kan också bidra till stadens utveckling på andra områden, till exempel när det gäller forskning.
Den pågående utredningen bör beakta:
• De ekonomiska förutsättningarna. Den befintliga sjukhusbyggnaden är allt annat än optimal. Ändå har ombyggnaden fortlöpt i takt med att kostnaderna ökat. Trots omfattande investeringar finns det ingen garanti för att byggnaden håller en längre tid. Genom att överväga en alternativ placering kan Region Skåne i samråd med Helsingborgs stad säkerställa ett akutsjukhus av hög kvalitet, en god arbetsmiljö och möjlighet att expandera ytterligare. Skattemedel ska hanteras varsamt och med medborgarnas bästa i fokus. Därför måste politiker våga ifrågasätta tidigare sanningar och omvärdera beslut när förutsättningarna förändras.
• Personalens åsikter.
Anhöriga och patienter har framfört klagomål. Dessutom kräver tretton verksamhetschefer och läkare från såväl Helsingborgs som Ängelholms sjukhus i ett brev till regionpolitikerna att ombyggnationen av lasarettet stoppas och att ett helt nytt sjukhus byggs i kommunen.
Verksamhetscheferna påpekar bland annat att patientsäkerheten kan komma att påverkas drastiskt när svårt sjuka, och ibland döende, patienter vårdas inne i en byggarbetsplats. Störningar i samband med flytt av verksamheter drabbar också patienterna och deras anhöriga, något som ger konsekvenser i form av längre väntetider till mottagning och operation.
De 13 verksamhetscheferna påpekar att tidsaspekten, 13 år till innan ombyggnationen står klar, är oacceptabel med tanke på att bygget redan pågått under många år. Det innebär en stor belastning för medarbetarna och för patienterna. Det påverkar möjligheten att bedriva en fullt fungerande verksamhet och försvårar arbetet med att utveckla denna.
Det krävs ett nytt grepp när det gäller omvandlingen av Helsingborgs sjukhus. Ombyggnationen har medfört kompromisser som påverkar patientsäkerheten och arbetsmiljön för personalen. En ständig ovisshet om framtiden i takt med risk för fler evakueringar som en följd av ombyggnationen påverkar de duktiga och engagerade medarbetarna.
Nu när Region Skåne utreder en alternativ placering förväntar vi oss att Helsingborgs stad tar en aktiv roll och deltar i utredningen. Allt för att Helsingborgs akutsjukhus ska bli det moderna och innovativa sjukhus som både personalen och de nordvästskånska patienterna förtjänar. Det nya sjukhuset behöver bli ett viktigt nav i Helsingborgs utveckling. Vi driver på för att det ska bli verklighet.
Hans Nelson, ordförande för Liberalerna Helsingborg.
Johan Sjöholm, förste vice ordförande för Liberalerna Helsingborg.
Gunilla Westergren Johanson, andra vice ordförande för Liberalerna Helsingborg.
Gå till toppen