Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”De sociala klyftorna i Landskrona måste minska.”

Blandade boendeformer i alla stadsdelar bör vara målet för att minska segregationen i staden. Det skriver Fatmir Azemi (S), oppositionsråd i Landskrona.

Öppet hus i Landskronas nya stadsdel Norra Borstahusen. Nybygget ökar segregationen i Landskrona, skriver Fatmir Azemi.Bild: Sven-Erik Svensson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Ett välmående samhälle är ett jämlikt samhälle. I Landskrona råder det ojämlikhet på många områden; vård, omsorg, skola, arbetslivsvillkor och bostäder.
Växande sociala och ekonomiska klyftor sliter isär samhällsväven, med stora konsekvenser för människors förutsättningar att leva ett bra liv.
Såväl de som bor på Landskronas privata äldreboenden som personalen där har vid ett flertal tillfällen informerat omsorgsnämnden om brister i omsorgen.
Socialstyrelsens brukarundersökning visar också att i de privatägda äldreboendena i Landskrona är nöjdheten bland de äldre 40 procentenheter lägre än i de kommunala. Privata aktörer uppnår helt enkelt inte den kvalitet de utlovat.
De gånger som Socialdemokraterna fört problemet på tal i omsorgsnämnden har nämndens ordförande Jan Allan Beer (L)framhållit att allt är bra. Men det stämmer inte.
Trots kritik mot Attendos äldreboende från såväl anhöriga som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, väljer den styrande treklövern, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, att förlänga avtalet med Attendo. I år var Attendo tvunget att betala ett vite på 600 000 kronor till Landskrona stad för alla brister.
Men frågan återstår, på vilket sätt har böterna hjälpt de äldre som blivit drabbade att få samma kvalitet som de som bor på de kommunala boendena?
Treklövern har anlitat en utredare för att bolagisera äldreomsorgen. Det är inget som gagnar kommuninvånarna.
Ett bolag styrs av aktiebolagslagen vars uppgift är att värna bolaget. De äldreboenden som drivs i kommunens egen regi styrs av en politisk nämnd som måste utgå från kommunallagen vars uppgift är att värna kommuninvånarna.
Den enda anledningen till att treklövern vill bolagisera äldreomsorgen verkar vara att det därmed går att göra besparingar genom momssystemet.
Det är moraliskt förkastligt att bolagisera för att lura staten, samma stat som i år gett Landskrona mer än 92 miljoner kronor i extra anslag till välfärden.
I ett läge där välfärdsbehoven ökar och den ekonomiska situationen försämras måste Landskrona stad garantera att skattepengar i första hand går till kommunens kärnverksamhet, skola, vård och omsorg - inte till att driva privata bolag som går med vinst.
Landskrona är redan idag en segregerad stad.När en ny stadsdel växer fram i norra delen av kommunen under namnet Norra Borstahusen, ökar segregationen ytterligare.
Treklöverns fokus har helt legat på bostads- och äganderätter. Men välfungerande städer kräver blandade upplåtelseformer, alltså hyresrätter och bostadsrätter. Behovet att komplettera Norra Borstahusen med hyresrätter är därför stort.
Att det finns byggföretag som vill vara med och bygga hyresrätter i området är glädjande eftersom det bör vara en stadsdel öppen för alla och inte enbart för de förmögna. Men obalansen finns kvar: antalet bostadsrätter är 2 000 och hyresrätterna 29. Det gör att klyftorna blir större istället för mindre.
Som jag ser det borde Landskronas kommunala bostadsbolag, Landskronahem, ha fått i uppdrag att bygga fler hyresrätter i Norra Borstahusen. Att bryta bostadssegregationen i den nya stadsdelen bör vara en prioriterad sak för de politiker som styr kommunen. Blandade boendeformer i alla stadsdelar bör vara målet för att minska segregationen i staden.
De sociala klyftorna i Landskrona måste minska. Vägen dit är satsningar på skola vård, omsorg och bostäder. i
Fatmir Azemi (S), oppositionsråd i Landskrona.
Gå till toppen