Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Äldre på vårdboende värderades 35 procent högre i riket än i Helsingborg."

Bra vård kostar och det är äldre personer värda, skriver Lena Östholm Munkberg och Marcus Friberg, Miljöpartiet.

Coronakomissionen konstaterar stora skillnader mellan kommuner när det gäller hur mycket resurser som satsas på äldreomsorgen, skriver artikelförfattarna.Bild: JESSICA GOW+JESSICA GOW
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Coronakomissionens första rapport riktar allvarlig kritik mot regeringens, regionernas och kommunernas nedprioritering av äldreomsorgen. För Helsingborgs del stannar kritikeninte vid det.
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo lyfter nu i december fram flera områden där stadens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen kraftigt kan förbättras.
Coronakommissionen tillsattes av regeringen för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Kommissionen konstaterar att kommunerna inte var redo när coronaviruset spreds i februari/mars 2020 trots att bristerna inom äldreomsorgen varit väl kända sedan tidigare, både från Socialstyrelsens lägesrapporter och Ivos tillsynsrapporter.
Ivo lyfter fram att den höga smittspridningen inom äldreomsorgen i Helsingborg kan ha orsakats av chefernas bristande närvaro i verksamheterna, för få sjuksköterskor, undermålig personalplanering och dålig efterlevnad av basala hygienrutiner.
Miljöpartiet i Helsingborg tog redan förra vintern upp behovet av att öka bemanningen och stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Den styrande alliansens företrädare svarade att flera förstärkningar var planerade. Idag är det tydligt att det inte var nog.
Det behövs fler sjuksköterskor och chefer. Men också ökad samverkan med Region Skåne, till exempel när det gäller läkarkontakter på särskilda boenden.
Förhoppningsvis gör coronakomissionens och Ivos påstötningar att Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd samt kommunfullmäktige nu är redo att öka resurserna till äldreomsorgen och stadens särskilda boenden.
Kommunerna är ansvariga för de allra sköraste äldre, de som drabbas hårdast av covid-19. Varken bemanning eller kompetens har följt med utvecklingen. Allt fler omsorgsmottagare har stora och komplexa behov.
Coronakomissionen konstaterar stora skillnader mellan kommuner när det gäller hur mycket resurser som satsas på äldreomsorgen. I Kolada, en databas för uppföljning, analys och jämförelser av offentliga verksamheter, syns tydliga skillnader mellan kostnader för vårdboende per invånare 80 år och äldre. I Helsingborg var kostnaden 2019 cirka 105 000 kronor. Städer som Lund och Örebro låg på cirka 140 000 kronor och den högsta kostnaden bland jämförbara städer låg på 165 000 kronor.
Resultatet av att Helsingborg avsätter betydligt mindre pengar än jämförbara städer ser vi idag. Covid-19 har fått ett betydligt fastare grepp om äldreomsorgen i Helsingborg än i många andra städer. Det är uppenbart att det krävs förändring.
Kostnaderna för äldreomsorgen utgörs till största delen av personalens löner. I Helsingborg var andelen omvårdnadspersonal per vårdboendeplats under 2019 cirka 3,6 på vardagar och strax över 4 på helger. Lund och Örebro låg cirka 0,5 personal högre. En sjuksköterska i Helsingborg hade cirka 25 patienter på vardagar och över 300 patienter på helger. Lund och Örebro hade per sjuksköterska cirka 20 patienter på vardagar och färre än 150 på helger.
Ska Helsingborg nå upp till en jämförbar trygg och säker äldreomsorg med en kommunal hälso- och sjukvård av god kvalitet krävs kvalificerad personal både på vardagar och på helger.
De ekonomiska förutsättningarna, personal, kompetens, andelen demensplatser av det totala antalet platser på vårdboende och kvalitetsuppföljning är viktiga faktorer för en god äldreomsorg.
Äldreomsorgen behöver satsa på ökad personaltäthet, sjuksköterskor, undersköterskor med specialistkompetens och på ett arbetssätt där äldre inte behöver möta så många olika människor. En väg kan vara att införa en fast omsorgskontakt, alltså att boende och anhöriga får en trygg kontakt med en person som samordnar vården och ser till att en mindre personalgrupp besöker den äldre. Varför vänta när det behövs nu?
Bra vård kostar och det är äldre personer värda. Men under 2019 värderades äldre på vårdboende i genomsnitt cirka 35 procent högre i riket än i Helsingborg.
Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd.
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.
Gå till toppen