Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Nu behövs ett snabbt beslut om en fast HH-förbindelse för att säkra framtida konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.”

Idag är det uppenbart att det som var visionärt år 2000 inte täcker framtidens behov av förbindelser. Det skriver 23 företrädare för näringsliv, politik och universitetsvärlden i Sverige och Danmark.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ska Öresund inte bli en flaskhals och stoppa upp den ekonomiska tillväxten i Sverige och Danmark, behöver båda länderna börja planera för ny infrastruktur idag, skriver artikelförfattarna.

Bild: null

Annons

Inom kort presenteras den svensk-danska statliga utredning som ska visa hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, en väg- och tågtunnel, är praktiskt genomförbar och kan finansieras.

Vårt budskap till den svenska och den danska regeringen är: Låt inte utredningen samla damm, utan se till att snabbt få spaden i marken!

När Öresundsbron invigdes för 20 år sedan ritades södra Sveriges karta om. Stängda gränser på grund av coronapandemin samt gränskontroller på svenska och danska sidan har ansträngt relationen mellan svenska och danska staten och försvårat utbytet mellan länderna. Värst drabbade är alla gränspendlare.

Bron är inte bara effektiv infrastruktur, den är även en symbol för hur grannländer tar varandra i hand och samarbetar. Att starka känslor väcks när flödet av människor över Sundet stoppas är ett bevis.

Annons

Annons

Öresundsbron är en framgångssaga som bland annat bidragit till att forskningsanläggningen ESS, i stark internationell konkurrens och efter en gemensam svensk-dansk insats, lokaliserades till Lund.

Utan Öresundsbron och närheten till en internationell flygplats hade ESS aldrig hamnat i Lund. Nu bidrar anläggningen till ländernas position som forskningsnationer, men även till ett starkare näringsliv och en tillväxt som gör det möjligt att hålla kvar och förbättra välfärden.

Öresundsbron är ett bevis på att stora infrastrukturprojekt kan bli klara i tid, hålla budget och bära sina egna kostnader. Den är också en påminnelse om att den mängd trafik vi ser idag inte blir densamma i framtiden. Siffror från Trafikverket och Öresundsbron visar till exempel att tågtrafiken över Bron ökade med 148 procent mellan år 2001 och 2019.

Idag är det uppenbart att det som var visionärt år 2000 inte täcker framtidens behov av förbindelser mellan Sverige och Danmark.

Bygget av den dansk-tyska Fehmarn Bält-tunneln har inletts, med stora landanläggningar, som järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted och en ny Storströmsbro.

Tunneln beräknas vara klar år 2029 och ökar då flödena av personer och gods mellan Sverige och Danmark.

Ska Öresund inte bli en flaskhals och stoppa upp den ekonomiska tillväxten i både Sverige och Danmark,behöver de båda länderna börja planera för ny infrastruktur idag. Öresundsbron är en sårbar länk till kontinenten.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ger länderna kapacitet och robusthet. Samtidigt som sårbarheten minskas skapas jobb. Samhällsekonomiskt är en HH-förbindelse en säker investering.

Annons

Efter årsskiftet presenterar danska och svenska staten en analys av projektet. Trafikverket, Vejdirektoratet och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ska då ha utrett olika möjligheter för en fast tunnelförbindelse.

Annons

Utgångspunkten är att den ska finansieras av användarna, med samma upplägg som Öresundsbron. Utredarna har undersökt möjliga sträckningar, bedömt behoven och beräknat kostnader. Utredningen är första steget i en process, där nästa är en lokaliseringsutredning, då den faktiska planeringen av tunnlarna börjar. Därefter sluts ett avtal mellan den svenska och den danska staten.

Vi representerar nätverket HH2030-gruppen som samlar över 40 kommuner, regioner, företag samt bransch- och intresseorganisationer i Sverige och Danmark.

Vi vill se ett snabbt svensk-danskt beslut om en fast HH-förbindelse för att säkra framtida konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.

Lokaliseringsarbetet bör inledas direkt, så att HH-förbindelsen kan invigas år 2030.

Sophie  Hæstorp  Andersen (S), regionstyrelsens ordförande i Region  Hovedstaden

Johan Andersson, vd för Mellby Gård AB

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Jörgen Eriksson, vd för Catena AB

Jesper Falkheimer, professor vid Lunds universitet

Henrik Fritzon (S), regionråd i opposition i Skåne

Søren Faerber, landschef i Danmark för Scandic Hotels

Annons

Anders Gärdsmark, regionchef Syd Byggföretagen

Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige

Ulrika Hallengren, vd  för Wihlborgs Fastigheter

Anna  Jähnke  (M), ordförande för Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Kerstin Lindell, vd och koncernchef för Bona AB

Brian Mikkelsen, vd för Dansk Erhverv

Stephan  Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Annons

Peter Nilsson, vd och koncernchef för Trelleborg AB

Susanne Rikardsson, vd för  Fastighetsägarna Syd

Magnus  Skiöld, styrelseordförande  för Midroc  Properties

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Michael Svane, vd för Dansk Industri Transport

Peter Syrén, vd för Midroc Properties

Benny  Thögersen, senior advisor inom logistik

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland

Erik  Østergaard, vd för Dansk Transport og Logistik  och ordförande för HH2030-gruppen

Annons

Annons

Till toppen av sidan