Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Stoppa nu och satsa istället på ett helt nytt sjukhus för framtiden

Helsingborgs Lasarett på nuvarande plats kommer aldrig bli ett sjukhus för framtiden, utan bara ett lappverk som inte svarar upp mot kommande generationers krav. Det skriver Didrik von Porat och Carl Johan Orre.Bild: Björn Lilja
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
På Helsingborgs Lasarett får nära 500 000 patienter om året vård av över 3 000 anställda och är dessutom ett av Sveriges större akutsjukhus.
Sedan 2014 har Helsingborgs lasarett varit en byggarbetsplats, och enligt de senast prognoserna kommer byggnadsarbetena inte avslutas för än runt år 2030. Personal liksom patienter har dessvärre redan drabbats av stora störningar och kommer fortsatt att drabbas.
Vi patienter kräver nu att Region Skånes politiker tar sitt förnuft till fånga, stoppar fortsatta investeringar och i stället satsar på att bygga ett helt nytt sjukhus för framtiden!
2014 startade ombyggnaden av Helsingborgs Lasarett. Slutdatum och totalkostnad för jätteprojektet har ständigt ändrats och nu pekar allt på att ombyggnadsprojektets slutnota blir minst 10 miljarder kronor och med ett slutförande i bästa fall år 2030. Redan nu konstaterar alla inblandade att hade man startat från noll hade ett nytt sjukhus på annan plats blivit både billigare, bättre och snabbare färdigt.
Personal liksom sjukhusledning är eniga i att fortsatt ombyggnad nu måste stoppas, och att beslut nu måste fattas om en omstart på ny plats. Det går inte att bedriva modern, högkvalitativ vård på en byggarbetsplats under ytterligare 10 år.
Invånarantalet i Helsingborgs kommun med omnejd beräknas fortsätta växa starkt kommande år. Kommer ett fortsatt fokus på nuvarande sjukhus kunna möta denna expansiva utveckling?
Det finns många perspektiv som behöver belysas när ett så stort projekt som en fortsatt ombyggnad alternativt nybyggnad av Helsingborgs Lasarett ska beslutas.
Dessvärre ser vi patienter inte att det kanske viktigaste perspektivet – vårt, patientens, så här långt beaktats i någon större utsträckning. Vi har redan under 7 år påverkats av ombyggnadsarbetena. Buller, damm och ständiga provisorier har negativt påverkat vården, och därigenom oss patienter. Vårdpersonalen har uträttat storverk trots störningarna, och deras lojalitet med sin arbetsgivare är beundransvärd. Utan personalens uppoffringar hade vi patienter drabbats ännu hårdare.
Idag placeras sjukhusen utanför stadskärnorna runt om i världen. Det är där möjligheterna finns att utveckla en tillgänglig och patientnära sjukhusvård. En placering av sjukhuset i på föreslagen plats vid Ramlösa Östra med närhet till både genomfartsvägar och järnväg, i gränslandet mellan stad och landsbygd kommer ge oss alla en tillgängligare sjukhusvård. Därigenom ges även helt nya förutsättningar för att fortsatt utveckla hälso- och sjukvården i Nordvästskåne, ett utvecklingsarbete som vi patienter vill vara involverade i.
I den pandemi som nu drabbar oss görs viktiga erfarenheter som kommer att påverka sjukvården i grunden framöver. Vi ser redan att kraven på sjukvårdens lokaler har förändrats på grund av Covid-19; väntrummens utformning och storlek, och personalens lokaler för videosamtal med mera. Nuvarande sjukhus kommer från flera perspektiv inte kunna möta den nya normal som nu växer fram.
Visst svider det att se att redan gjorda satsningar i det befintliga sjukhuset inte kan utnyttjas fullt ut, men investeringarna kommer naturligtvis komma till nytta under tiden fram till det nya sjukhuset står klart. Nuvarande lokaler kan därefter få användning för närsjukvård och annan vårdnära verksamhet. Gjorda investeringar får inte styra ett beslut om vägen framåt!
Politik handlar i mångt och mycket om vision och mod. Ett beslut som innebär att fortsatt satsningar på det befintliga sjukhuset visar på varken eller. Vi uppmanar er politiker att ta ett omtag nu och sluta fortsätta kasta goda pengar efter dåliga! Helsingborgs Lasarett på nuvarande plats kommer aldrig bli ett sjukhus för framtiden, utan bara ett lappverk som inte svarar upp mot kommande generationers krav. Vi säger stopp och uppmanar att ansvariga politiker:
Stoppar fortsatta moderniseringsarbeten på det befintliga lasarettsområdet så snart det är möjligt.
Omgående påbörjar projektering för ett helt nytt sjukhus på det av Helsingborgs kommun föreslagna området vid Ramlösa östra.
Ger Helsingborgs Lasaretts personal arbetsro att fokusera på att ge oss patienter bästa möjliga vård, utan ytterligare störning från byggarbeten.
Flyttar över verksamheten till det nya sjukhuset när det står färdigt.
Tänk nytt, bygg nytt!
Didrik von Porat
Carl Johan Orre
Patient och Närståenderepresentanter
Helsingborgs Lasarett
Gå till toppen