Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”MP bär en del av ansvaret för att sjukvården och omsorgen för de mest sköra äldre inte stått bättre rustad.”

Jag vill gärna påminna Miljöpartiet om lite intressant historik, skriver Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg.

För ett år sedan samlades 100 personer från cirka 40 företag och organisationer för ett avstamp i utvecklingsarbetet mot stadsmässan H22. Innovationssatsningen H22 genererar fler lösningar – att tänka nytt är avgörande, skriver Lars Thunberg.Bild: Sven-Erik Svensson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Marcus Friberg och Lena Östholm Munkberg, båda MP, drar förvånansvärt förenklade slutsatser om vägen till en god äldreomsorg (Aktuella frågor 29/12 2020). Inte ens SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kan slå fast ett entydigt samband mellan höga kostnader och god kvalitet, alltså att dyr äldreomsorg är lika med en bättre äldreomsorg.
Men naturligtvis har ekonomiska resurser stor betydelse. Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd har de senaste tio åren gjort flera nödvändiga effektiviseringar för att fokusera på kärnan i uppdraget, att ge en omsorg av god kvalitet, med en kostnadseffektiv verksamhet som följd.
Statistik från SKR visar att Helsingborg har låga kostnader för en vård och omsorg som håller en jämförelsevis god kvalitet. Men alliansen har de senaste åren sett behov av förstärkningar och har därför gjort tydliga budgetprioriteringar för att stärka vård och omsorg. Glädjande nog har det ett brett politiskt stöd från andra partier.
Flera satsningar är redan beslutade, till exempel vårdserviceteam som ska avlasta undersköterskor, fler demensplatser och fler chefer. Min ambition är att göra ytterligare personalsatsningar. Till exempel behöver nattbemanningen förstärkas. 
Det finns flera andra möjliga förstärkningsområden, till exempel när det gäller antalet sjuksköterskor. De riktade statsbidragen ska användas så klokt som möjligt.
Den kritik som framkommer i coronakommissionens första rapport och de granskningar som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort av äldreomsorgen i Helsingborg är självfallet något alliansen tar på fullaste allvar. Men jag vill gärna påminna Miljöpartiet om lite intressant historik.
Precis som Marcus Friberg och Lena Östholm Munkberg påpekar slår coronakommissionen fast att samhället har misslyckats med att skydda landets äldre. Många bär ansvar för det, men enligt kommissionen borde regeringen ha vidtagit åtgärder så att äldreomsorgen stod bättre rustad inför pandemin. Bristerna var kända långt före virusutbrottet. För att de inte åtgärdats bär både nuvarande och tidigare regeringar det yttersta ansvaret, enligt coronakommissionen.
Redan 2014 tillsatte den dåvarande barn- och äldreministern, Maria Larsson (KD), en äldreutredning (S2014:02) eftersom alliansregeringen såg de stora utmaningar som väntade kommande decennier. När den nya S-MP-regeringen tillträdde efter valet samma år borde utredningsuppdraget ha fått fortsätta. Istället meddelade regeringen, utan att ange något skäl, att utredningen skulle läggas ner.
Landets stora pensionärsorganisationer och flera riksdagspolitiker försökte utan framgång förmå regeringen att inte med omedelbar verkan avsluta utredningens arbete. Men utredningen begravdes i Riksarkivets bergrum.
Nu, sex år senare, pekar coronakommissionen på i stort sett samma problem som Kristdemokraterna och alliansen såg och ville åtgärda.
Behövliga åtgärder och lagändringar skulle alltså nu kunna finnas om utredningen hade fått fullfölja sitt uppdrag. Svensk sjukvård och omsorg för de mest sköra äldre hade då stått bättre rustad för att möta de extrema påfrestningar som pandemin medför. MP bär som ett av regeringspartierna en del av ansvaret för detta, men vill nu som lokalt oppositionsparti i Helsingborg låta påskina att alliansen inte tar sitt ansvar, samtidigt som just MP var med och begravde en statlig utredning som föreslog nödvändiga åtgärder.
KD såg tidigt de behov av en förbättrad äldreomsorg som fanns i Helsingborg och gick 2018 till val på att staden på sikt ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. Ambitionen ligger fast. I varje sammanhang där KD finns med i budgetförhandlingar uppmärksammar partiet äldreomsorgen, ett arbete som är långsiktigt och som vi kommer fortsätta att prioritera. Samma sak görs på riksplanet. För det åtnjuter Kristdemokraterna, enligt nationella undersökningar, ett stort förtroende hos väljarna, år efter år.
I Helsingborgs stad sker nu, tillsammans med Region Skåne, Helsingborgs lasarett och primärvården, ett intensivt arbete med en omställning till en nära vård där patienten står i centrum. De som är skörast ska inte behöva känna av organisatoriska gränser – om det är Region Skåne eller kommunen som står för deras vård och omsorg – och skickas runt utan att få hjälp. Nu möjliggör det nya samarbetet mellan regionen och kommunen såväl intravenösa injektioner och dropp som syrgasbehandling på äldreboenden, något som betyder att den hjälp som behövs kommer snabbare fram.
Helsingborgs stads innovationssatsning H22 genererar också fler lösningar på framtida utmaningar. Att tänka nytt är avgörande för att klara välfärden. Det har inte minst pandemin, coronakommissionens slutsatser och Ivos granskningar visat.
Mycket kan göras för att förbättra Helsingborgs äldreomsorg. Kristdemokraterna fortsätter träget det arbetet och tar gärna fler partier i hand för att nå målet en god äldreomsorg för alla.
Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg.
Gå till toppen