Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Helsingborg kan inte vänta på den nya äldreomsorgslagen.”

De äldre i Helsingborg måste få en god omsorg nu, skriver Lena Östholm Munkberg och Marcus Friberg, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att Helsingborg, enligt databasen Kolada, avsätter cirka 700 000 kronor per vårdboendeplats och år när genomsnittet i landet ligger på över 900 000 kronor har inte inneburit bättre kvalitet utan sämre, skriver artikelförfattarna.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg, beskriver med stolthet de senaste tio årens effektiviseringar av äldreomsorgen i kommunen och försvarar dem med att alliansen lagt fokus på kärnuppdraget, att ge en omsorg av god kvalitet (Aktuella frågor 7/1).

Men att Helsingborg, enligt databasen Kolada, avsätter cirka 700 000 kronor per vårdboendeplats och år när genomsnittet i landet ligger på över 900 000 kronor har inte inneburit bättre kvalitet utan sämre.

Pandemin har blottat mångåriga brister inom äldreomsorgen. Genom att lägga ansvaret för äldreomsorgens finansiering på staten avslöjar Lars Thunberg allianspartiernas strategi. Men det går inte att förlita sig på statsbidrag som oftast är tillfälliga.

Annons

Lars Thunberg påpekar att coronakommissionen lägger huvudansvaret för en trygg äldreomsorg på regeringen. Men kommunerna kan inte svära sig fria.

Annons

Grundansvaret för äldreomsorgen ligger hos kommunerna. De är ansvariga för såväl skattenivån som för fördelningen av kommunala skattemedel. Satsar kommunerna på en trygg hållbar finansiering kan statsbidragen användas till de förbättringar av kvaliteten som de är avsedda för.

Lars Thunberg försöker flytta debatten om hur äldreomsorgen i Helsingborg ska se ut till riksnivå och beskriver sin besvikelse över att den S-MP-regering som tillträdde 2014 valde att avsluta alliansregeringens äldreutredning (S 2014:02). Men en tredjedel av utredningens uppdrag handlade om kostnadseffektivisering, i första hand genom ökad användning av teknologi inom omsorgen. Det kan jämföras med den rödgröna regeringens utredning (S 2018:11) för att främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, för att stärka självständighet och livskvalitet för äldre samt för att avlasta personal och modernisera verksamheten. Uppdragen speglar tydliga skillnader i synsätt.

Några andra satsningar som genomfördes av den rödgröna regeringen under 2015-2018 var 7 miljarder på personal inom äldreomsorgen och införande av en nationell demensstrategi. Nya regelverk arbetades fram som lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, framtidens socialtjänst (S 2017:03), samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) samt reglering av yrket undersköterska (S 2017:07).

Annons

Nu tillbaka till Helsingborg och dagens höga spridning av covid-19. Ökningen av antalet dödsfall på Åbräddens vårdboende är fruktansvärd och flyttar fokus till Ivos tillsynsrapport om den höga smittspridningen inom äldreomsorgen, som möjligen kan ha orsakats av chefernas bristande närvaro, för få sjuksköterskor, undermålig personalplanering och dålig efterlevnad av basala hygienrutiner.

Annons

Miljöpartiet anser att de senaste åren uppvisat tydliga brister inom äldreomsorgen i Helsingborg och har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en ökad resurstilldelning till äldreomsorgen för att nå upp till medelnivån i Sverige. I vår motion finns även förslag på en översyn av hur ett kvalitetsledningssystem med ökade krav för en robust och hållbar verksamhet kan se ut.

Kvaliteten i äldreomsorgen behöver höjas en gång för alla. Vi vill också se en uppdaterad plan för införande av demensplatser då 2020 inneburit ett fokus på pandemin och att antalet sjuksköterskor kväll, natt och dag säkerställs till minst en nivå jämförbar med andra städer för en god patientsäkerhet.

Miljöpartiet ser fram emot en äldreomsorgslag som styr upp hur ansvaret mellan kommuner, regioner och staten ska fördelas samt slår fast äldres rättigheter och skyldigheter. Regeringen har också uppdragit åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Tyvärr pekar allt på att en sådan lag dröjer till slutet av 2022.

Annons

Men Helsingborg kan inte vänta på den nya äldreomsorgslagen. De äldre i kommunen måste få en god omsorg nu.

Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg.

Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy