Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Region Skåne vill bli delägare i HH-förbindelsen

Regionen vill sätta press på svenska staten att komma loss med en fast HH-förbindelse. Därför vill man gå in som ägare på den svenska sidan mot att få ta del av framtida vinster.

Avståndet hamn till hamn mäter 3,8 kilometer. Tunnlarna kommer att bli betydligt längre än så.Bild: Bertil Hagberg
Frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ligger på nationell nivå och snart väntar besked från större dansk-svensk utredning om det är en bra idé. Det rör sig då om en tunnelförbindelse för tåg och en tunnel för bilar.
Nu vill Region Skåne få hjulen att snurra ordentligt. Och samtidigt få ta del av framtida vinster.
– Vi erbjuder svenska staten att vara med att deläga en framtida Helsingborg-Helsingörförbindelse. Att Region Skåne går in som en medfinansiär till bygget och då stå som garant till lånen som ett komplement till de statliga lånen, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande i Region Skåne.
– Är staterna intresserade av ett sådant upplägg får vi sätta oss ner och se över hur ett sådant upplägg ska se ut, utvecklar Carl Johan Sonesson.
En politisk majoritet i Region Skåne vill vara med att finansiera en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Regionråd Carl Johan Sonesson (M) kan idag inte säga vad det åtagandet skulle innebära i kronor och ören.Bild: Johan Nilsson/TT
Den skånska modellen är att den danska staten bildar ett bolag och att det på den svenska sidan bildas ett annat bolag som ägs av staten tillsammans med Region Skåne. Parterna bildar i sin tur ett konsortium som delar på den framtida vinsten från HH-förbindelsen.
Inga skattemedel ska tas i anspråk är tanken.
– En HH-förbindelse ska byggas genom att ta upp lån. Staterna och Region Skåne står som garant för lånen som sedan ska betalas av med brukaravgifter, säger Henrik Fritzon (S), oppositionsråd i Region Skåne.
Regionen vill bli delägare av två anledningar. Den första är att visa vikten av hur viktig en fast förbindelse är för Skåne och södra Sverige. Men också att framtida vinster ska kunna investeras i andra infrastruktursatsningar. Exempelvis en framtida metro mellan Malmö och Köpenhamn.
– Vi tar risken mot att vi får ta del av de framtida vinsterna vid ett sådant här bygge, säger Carl Johan Sonesson.
Frågan ligger på nationell nivå. Svenska och danska staten är beställare av rapporten som ska presenteras inom kort. Det praktiska arbetet sker genom Trafikverket och den danska motsvarigheten Vejdirektoratet.
Henrik Fritzon (S), oppositionsråd i Region Skåne, ser fram emot slutsatserna från kommande HH-utredning.Bild: Hussein El-alawi
Region Skåne har haft löpande kontakter med utredarna. Henrik Fritzon vill inte föregå det besked som snart väntar, men säger ändå:
– Vi känner att det i grund och botten är en bra utredning, som ger ett utmärkt underlag för att fatta ett skarpt beslut om att bygga en HH-förbindelse.
Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, uppskattar uppbackningen från Regionen.
– Det betyder mycket att Region Skåne så tydligt trycker på för att regeringen ska fatta beslut om en fast HH-förbindelse och visar att de tror så mycket på investeringen att de är beredda att gå in som delägare, säger han.
Skulle Helsingborgs stad kunna tänka sig detsamma?
– Vi har inte diskuterat frågan politiskt, men om en sådan möjlighet skulle öppnas är jag säker på att Helsingborgs stad skulle vilja vara med i diskussionerna.
Både väg- och järnvägsförbindelsen kan byggas med vardera två borrade tunnelrör, ett rör för respektive trafikriktning. Tunnelrören är tänkta att borras med en TBM-maskin, samma typ som användes vid Hallandsåstunneln och Citytunneln i Malmö. Invändig tunneldiameter planeras i spannet tio till tretton meter för motorvägsförbindelsen och sju till nio meter för järnvägen.
Det kan även bli tal om en sänktunnel.
Geologin i Öresund består i huvudsak av kalksten, siltsten, sandsten och lerskiffer.
Ärendet läggs fram till regionstyrelsen 4 februari. Målet är att en fast förbindelse för persontåg och vägtrafik ska stå klar 2030.
Fakta

HH-förbindelsen

• Persontågsförbindelsen byggs som ett dubbelspår med ett spår i respektive tunnelrör mellan Helsingborg C och Helsingör station. Dubbelspåret ansluter till Helsingborg C och Västkustbanan söderifrån för att möjliggöra smidig trafikering med tåg norrifrån.

• Längd: 10 kilometer, varav tunnel cirka 7 kilometer.

• Motorvägsförbindelsen ansluter till befintligt vägnät vid trafikplats Södra i Helsingborg samt Helsingörmotorvägen i Snekkersten söder om Helsingör. Förbindelsen möjliggör två körfält i respektive tunnelrör.

• Längd: cirka 16 kilometer, varav tunnel cirka 12 kilometer.

Dagens förbindelse mellan de två städerna i norra Öresund.Bild: Björn Lilja
Gå till toppen