Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: En tunnel bara för bilar blir ingen HH-förbindelse.

Biltunneln är lönsam, men inte den för järnvägen, menar den gemensamma dansk-svenska utredningen.Bild: @imageAuthorName
Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.
Planerna på en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg riskerar att förbli just planer. Under torsdagens virtuella informationsträff framgick tydligt hur ointresserat Danmark är av någonting annat än en vägtunnel för bara person- och lastbilar.
När en klimatsmartare framtid kräver tåg.
Sveriges och Danmarks regeringar beställde redan 2010 – i samband med Öresundsbrons tioårsjubileum – en gemensam dansk-svensk utredning om ytterligare en fast förbindelse mellan de två länderna, och då mellan Helsingborg och Helsingör. Under torsdagen presenterade så danska Vejdirektoratet och svenska Trafikverket det första konkreta resultatet, en strategisk analys i kombination med en kostnadsberäkning av den nya förbindelsen.
Innehållet i rapporten hade då redan läckt ut till danska medier, som nöjt kunde konstatera den sedan tidigare kända hållningen att bara en vägtunnel är värd att satsa på.
Fullt ut beräknas projektet kosta cirka 57,3 miljarder svenska kronor för två tågtunnlar och två vägtunnlar. Alternativet med enbart tunnel för bilar och lastbilar beräknas kosta 29,5 miljarder svenska kronor och går att räkna hem ekonomiskt på 40 år, bland annat med hjälp av avgifter från trafikanterna. Enligt en analys i den danska ingenjörstidskriften pro.ing.dk räcker avgifterna inte till om det dyrare alternativet med tågtunnel väljs.
Utöver den väl tilltagna notan ligger flera andra saker projektet till last: för något mer än en vägtunnel är intresset från Danmark svalt. Under presentationen på torsdagen markerade Vejdirektoratets Søren Madsen detta tydligt med att tillfoga ”om denna studie leder till någonting i framtiden”.
Madsens tvetydiga kommentar hör ihop med att det på den danska sidan ses som svårt att skapa plats till en tågstation och att bygget blir väldigt dyrt. Till exempel måste Helsingörs nya station byggas cirka 25 meter under den nuvarande. Järnvägsdelen är dessutom bara tänkt för lokala persontåg, vilket anses bero på svårigheter för godståg att klara av tunnelns relativt branta stigning. Även om det problemet kan lösas tekniskt verkar intresset från dansk sida mycket måttligt att bygga ut den nuvarande kustbanan ner till Köpenhamn, så att den klarar ytterligare gods- och fjärrtågstrafik till och från Sverige.
Även på den svenska sidan av Sundet lurar politiska hinder. Det är svårt att se en framtida regering – oavsett partisammansättning – säga ja till en förbindelse för enbart bil- och lastbilstrafik. Så länge järnvägsdelen heller inte inkluderar godstrafik och fjärrtåg är det också svårt att se Sverige ge sig in i ett projekt som inte kan ta all sorts trafik. Att Region Skåne erbjudit sig att gå in som medfinansiär och vill locka med sig näringslivet i affären ändrar inte på vad som i grund och botten är problemet med lösningen som den ser ut idag – så länge som alla former av transporter inte inkluderas är förbindelsen inte samhällsekonomiskt hållbar.
Det svaga danska intresset hänger givetvis samman med att landet tagit på sig att på egen hand bekosta det stora tunnelbygget under Fehmarn bält – och infrastruktursatsningar kopplade till detta. När den förbindelsen öppnar 2029 beräknas den ha kostat närmare 80 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde. I gengäld går det då att ta sig från Skåne till Hamburg på omkring tre timmar med tåg eller bil.
Att en ny fast förbindelse i norra Öresund inte fullt ut drar nytta av den kommande kortare vägen till Tyskland eftersom godstrafik inte kan räknas med är givetvis ett stort minus och bidrar sannolikt till att projektet när det kommer till kritan läggs i malpåse även av svenska makthavare. De danska verkar redan ha gjort det.
Gå till toppen