Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Tiden knapp för ny detaljplan för Magasin 36

Snart ska det tyckas till för tredje gången om den nya detaljplanen för Magasin 36. Hela verksamheten vilar på tillfälliga bygglov och kommunen hoppas nu att länsstyrelsen köper hur de förorenade massorna ska hanteras.

I området runt Magasin 36 har föroreningar hittats. I det nya detaljplaneförslaget föreslås nu att marken schaktas bort ner till en meters djup.Bild: Anders Malmberg
Att göra en ny detaljplan för Magasin 36 – Höganäsbolagets gamla keramikfabrik Saltglaserat – har tagit sin tid. Arbetet inleddes 2011 och två gånger tidigare har planen varit ute på granskning vilket lett till ytterligare arbete för kommunens planavdelning.
Syftet med planen är att ändra området från renodlad industri till handel, hantverk, kontor och industri. Samtidigt handlar det om att slå vakt om Saltglaserats gamla ugnar och exteriörens kulturhistoriska värden.
Framför allt länsstyrelsen är inte nöjd med hur den föroreningar som hittats i området hanteras. Här finns ett gammalt gengasverk, en gammal båtverkstad och cisterner från en gammal bensinstation. Den undersökning som gjorts visar på bland annat stora mängder tjärämnen, arsenik, bly och nickel.
Kommunen slår nu fast i planförslaget att innan något bygglov kan ges så måste man göra något åt detta. Det handlar om att schakta bort massor ner till en meters djup och även ta bort de gamla kulvertarna till gengasverket. Saneringen beräknas kosta mellan 3,2 och 5 miljoner kronor.
På senaste mötet i planutskottet gavs tummen upp för det liggande förslaget. Och nu ska det ut på granskning en tredje gång.
– Länsstyrelsen vill ha en tredje granskning. De har inte varit nöjda. Nu får alla som vill yttra sig igen, säger planarkitekt Karin Stenholm.
Även Garage bar påverkas av den nya detaljplanen.Bild: Anders Malmberg
Granskningen ska pågå under en månads tid mellan den 15 februari och 15 mars. Sen ska de yttranden som kommit in sammanställas och efter det ska fullmäktige klubba planen.
– Vi hoppas att det blir få yttranden och att de är positiva, säger Karin Stenholm.
Länsstyrelsen har just haft synpunkter på de förorenade massorna men Karin Stenholm hoppas att instansen ska nöja sig med det kommunen kommit fram till.
Tiden börjar nämligen rinna ut för det första tillfälliga bygglov som Magasin 36 har. Och tillfälliga bygglov går inte att förlänga.
– Vid lucia i år löper det stora tillfälliga bygglovet ut och vi behöver ha en färdig plan. Det kan bli problem om någon överklagar eller om länsstyrelsen blir missnöjd med vårt förslag, säger Karin Stenholm.
Magasin 36 får efter snart tio års arbete en ny detaljplan. Nu ska allmänheten och myndigheter få tycka till – för tredje gången.Bild: Anders Malmberg
I tidigare förslag har det funnits bestämmelser om en skyddsgräns på tolv meter till Bruksgatan där det passerar farligt gods. Gränsen har bland annat påverkat Garage bars uteservering. Men sedan ägarna till Magasin 36 gjort en egen riskutredning har kommunen ändrat sig.
– Enligt deras utredning ska det räcka med konstruktion som hindrar fordon att köra av vägen. Vi går nu på denna utredning och hoppas att länsstyrelsen tycker att den är ok.
Detta möts med glädje av delägaren Anders Martinsson.
– Det här har varit som ett skoskav för oss och vi vill värna om Garages uteservering. Men länsstyrelsen kan ju fortfarande säga nej och då får vi acceptera det, säger han.
I det senaste förslaget har man lyft ut parkeringsplatsen väster om området.
–Tanken var att det skulle bli en allmän parkering till området. Men Höganäs AB äger marken och var inte med på detta, säger Karin Stenholm.
Nytt i planen är också att det numera ingår en gång- och cykelbana genom området.
Magasin 36:s ägare har velat ha större byggrätt än vad kommunen kan gå med på.
–De får göra små tillbyggnader och komplementbyggnader och så får de en något lite större byggrätt vid den sydvästra gaveln.
Gå till toppen