Annons

Annons

opinionLasarettsbygget i Helsingborg

Aktuella frågor
”Det finns flera fördelar med en omlokalisering av sjukhuset.”

Behovet av ett moderniserat sjukhus med hög kapacitet är större än någonsin, skriver företrädare för alliansen i Helsingborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det har gått sex år sedan renoveringen av Helsingborgs lasarett inleddes. Men fortfarande är det osäkert om den blir klar, skriver Peter Danielsson, Maria Winberg Nordström, Peter Janson, Lars Thunberg och Christian Orsing.

Bild: Björn Lilja

Annons

Befolkningen i Helsingborgsregionen förväntas öka med cirka 5 procent från 2014 till 2022. Det betyder att nästa år bor det cirka 353 000 invånare i regionen. Det är i grunden positivt, men skapar också ett behov av att bygga ut samhällets service, inte minst sjukvården.

Det har gått sex år sedan renoveringen av Helsingborgs lasarett inleddes. Men fortfarande är det osäkert om den blir klar. Behovet av ett moderniserat sjukhus med hög kapacitet är nu större än någonsin.

När Region Skåne beslutade att investera i Helsingborgs lasarett2014var det en glädjande dag för hela Helsingborgsregionen. Tyvärr har renoveringen sedan dess präglats av flera omtag och kraftigt tilltagande kostnader. Det har tillkommit flera byggtekniska problem och Region Skåne har behövt pausa bygget för att utvärdera hur projektet ska fortskrida. De senaste månaderna har alternativet att uppföra ett nytt sjukhus på en annan plats blivit allt mer aktuellt.

Annons

Trots att Region Skåne ansvarar för sjukvården och är den instans som fattar beslut kring sjukhuset har både medier och invånare ställt flera berättigade frågor om hur stadens ledning ser på lasarettets framtid.

Annons

Vi i allians för Helsingborg ser positivt på möjligheten att uppföra ett nytt sjukhus. En nyetablering säkrar sjukvården för flera generationer framöver, samtidigt som den vård som sker idag inte påverkas.

Men oavsett vilket beslut Region Skåne fattar kommer vi att hjälpa till för att få fram en så bra lösning som möjligt för stadens invånare. Det vi kräver är att:

1. Sjukhuset moderniseras och byggs ut.

2. Region Skånes ambitionsnivå för sjukhuset Helsingborg inte sänks oavsett var sjukhuset placeras. Helsingborgsregionen måste ha ett modernt och fullvärdigt akutsjukhus.

3. Sjukhusbygget fullföljs inom rimlig tid. Ett omtag får inte leda till att Region Skåne prioriterar ner Helsingborg.

Om Region Skåne väljer att omlokalisera sjukhuset till Östra Ramlösa är det viktigt att kommunikationerna till området är bra. Närheten till E6/E20 och väg 111 ger goda möjligheter för bilister, ambulanser och annan nödvändig transport. Men kollektivtrafiken behöver byggas ut, till exempel genom att pröva ett stationsläge längs Skånebanan i anslutning till sjukhusområdet.

Annons

En välfungerande hälso- och sjukvård är kärnan i välfärden och en viktig del i människors grundläggande trygghet. Vi hoppas därför att Region Skåne så snart som möjligt fattar beslut om lasarettets framtid. Från allians för Helsingborgs sida kommer vi att bistå regionen oavsett vägval, men det är svårt att bortse från att det finns flera fördelar med en omlokalisering av sjukhuset.

Annons

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg och barn- och utbildningsnämndens ordförande

Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg och fastighetsnämndens ordförande

Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg och vård- och omsorgsnämndens ordförande

Christian Orsing (M), kommunalråd i Helsingborg och stadsbyggnadsnämndens ordförande

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy