Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Det finns flera fördelar med en omlokalisering av sjukhuset.”

Behovet av ett moderniserat sjukhus med hög kapacitet är större än någonsin, skriver företrädare för alliansen i Helsingborg.

Det har gått sex år sedan renoveringen av Helsingborgs lasarett inleddes. Men fortfarande är det osäkert om den blir klar, skriver Peter Danielsson, Maria Winberg Nordström, Peter Janson, Lars Thunberg och Christian Orsing.Bild: Björn Lilja
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Befolkningen i Helsingborgsregionen förväntas öka med cirka 5 procent från 2014 till 2022. Det betyder att nästa år bor det cirka 353 000 invånare i regionen. Det är i grunden positivt, men skapar också ett behov av att bygga ut samhällets service, inte minst sjukvården.
Det har gått sex år sedan renoveringen av Helsingborgs lasarett inleddes. Men fortfarande är det osäkert om den blir klar. Behovet av ett moderniserat sjukhus med hög kapacitet är nu större än någonsin.
När Region Skåne beslutade att investera i Helsingborgs lasarett2014var det en glädjande dag för hela Helsingborgsregionen. Tyvärr har renoveringen sedan dess präglats av flera omtag och kraftigt tilltagande kostnader. Det har tillkommit flera byggtekniska problem och Region Skåne har behövt pausa bygget för att utvärdera hur projektet ska fortskrida. De senaste månaderna har alternativet att uppföra ett nytt sjukhus på en annan plats blivit allt mer aktuellt.
Trots att Region Skåne ansvarar för sjukvården och är den instans som fattar beslut kring sjukhuset har både medier och invånare ställt flera berättigade frågor om hur stadens ledning ser på lasarettets framtid.
Vi i allians för Helsingborg ser positivt på möjligheten att uppföra ett nytt sjukhus. En nyetablering säkrar sjukvården för flera generationer framöver, samtidigt som den vård som sker idag inte påverkas.
Men oavsett vilket beslut Region Skåne fattar kommer vi att hjälpa till för att få fram en så bra lösning som möjligt för stadens invånare. Det vi kräver är att:
1. Sjukhuset moderniseras och byggs ut.
2. Region Skånes ambitionsnivå för sjukhuset Helsingborg inte sänks oavsett var sjukhuset placeras. Helsingborgsregionen måste ha ett modernt och fullvärdigt akutsjukhus.
3. Sjukhusbygget fullföljs inom rimlig tid. Ett omtag får inte leda till att Region Skåne prioriterar ner Helsingborg.
Om Region Skåne väljer att omlokalisera sjukhuset till Östra Ramlösa är det viktigt att kommunikationerna till området är bra. Närheten till E6/E20 och väg 111 ger goda möjligheter för bilister, ambulanser och annan nödvändig transport. Men kollektivtrafiken behöver byggas ut, till exempel genom att pröva ett stationsläge längs Skånebanan i anslutning till sjukhusområdet.
En välfungerande hälso- och sjukvård är kärnan i välfärden och en viktig del i människors grundläggande trygghet. Vi hoppas därför att Region Skåne så snart som möjligt fattar beslut om lasarettets framtid. Från allians för Helsingborgs sida kommer vi att bistå regionen oavsett vägval, men det är svårt att bortse från att det finns flera fördelar med en omlokalisering av sjukhuset.
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg och barn- och utbildningsnämndens ordförande
Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg och fastighetsnämndens ordförande
Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg och vård- och omsorgsnämndens ordförande
Christian Orsing (M), kommunalråd i Helsingborg och stadsbyggnadsnämndens ordförande
Gå till toppen