Annons

Annons

Annons

opinionDragkampen om Förintelsemuseet

Aktuella frågor
”Kanske är vissa saker så viktiga att de bör placeras utanför huvudstaden.”

Vi har ingen tid att gräma oss. Vi kommer att med höga ambitioner och stor seriositet arbeta vidare med det som nu ligger framför oss: att bidra till att bevara minnet av Förintelsen. Det skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Danska flyktingar på väg till Sverige i båt under andra världskriget. Det var till Skånes västkust danska judar flydde hösten 1943, när nazisterna skärpte greppet om Danmark och började jakten på judarna, skriver Torkild Strandberg.

Bild: Okänd

Annons

Jan Nygren, före detta socialdemokratisk samordningsminister, kritiserar att företrädare för Malmö och Landskrona uttryckt förvåning och besvikelse över att regeringen slagit fast att det nya Förintelsemuseet ska förläggas till Stockholm (Aktuella frågor 2/2).

Att det i Sverige ska inrättas ett museum om Förintelsen är viktigt, bra och välkommet. Den statliga utredning som föregick beslutet Utredningen om ett museum om Förintelsen (SOU 2020:21) tog inte ställning till var museet borde placeras, men konstaterade att ”regeringen bör överväga att förlägga museet på en plats med historisk betydelse i sammanhanget. Regeringen bör vidare inrätta museet i en stad som har närhet till ett universitet som är lämpligt för museet att samverka med samt att museet kan ha en hög publiktillströmning, inte minst av skolelever. Regeringen bör även överväga en lösning där museet kan bedriva verksamhet i olika städer”.
 När Landskrona anmälde intresse för att anlägga museet i staden var utgångspunkten just dessa konstateranden.

Annons

Annons

Det var till Skånes västkust danska judar flydde hösten 1943, när nazisterna skärpte greppet om Danmark och började jakten på judarna.

Det var till Landskrona arkitekten och formgivaren Arne Jacobsen tillsammans med sin fru kom i en roddbåt på natten den 30 september 1943. Det var till Landskrona han senare återvände och ritade sin enda offentliga byggnad i Sverige – en idrottshall. Det var hit de vita bussarna återvände med de befriade fångarna från Europas koncentrationsläger. Det var här, på till sjukhus omgjorda skolor, som de befriade vårdades och togs om hand på vägen till ett nytt liv i Sverige. Och det var hit, till Citadellet, som flyktingar från efterkrigstidens Europa kom. Mellan åren 1943 och 1953 passerade 22 000 flyktingar genom Landskrona och Citadellet. 
Allt är det en viktig del av Landskronas och Sveriges historia. En historia som satt sin prägel på staden och på en del av Skåne. En historia att vara stolt över och föra vidare.

Det är ytterst just detta min vilja att få hysa Sveriges museum om Förintelsen handlar om.

Den statliga utredningen understryker att de praktiska förutsättningarna är viktiga. Bara i Skåne, Halland och Västra Götalands län bor 3,5 miljoner svenskar. I Öresundsregionen finns 4 miljoner människor. På pendlingsavstånd från Landskrona finns tolv universitet och högskolor.

”Jag önskar att den kraft som under en tid gått åt till grämelse, och som kommit till uttryck i skånska medier, nu används för att befästa och utveckla det engagemang som kommit till uttryck i diskussionen om museet”, skriver Jan Nygren.

Annons

Annons

Jag kan lugna honom. Vi har ingen tid att gräma oss. Vi kommer att med höga ambitioner och stor seriositet arbeta vidare med det som nu ligger framför oss: att bidra till att bevara minnet av Förintelsen. Att för framtida generationer berätta om Arne Jacobsens flykt till Landskrona, om hur Albanoskolan och Tuppaskolan blev sjukhus och om hur den unge Gotthard Billquist och hans kamrater i all hast reste med de vita bussarna för att hämta överlevande i koncentrationslägren. Det är en del av Landskronas historia och vi Landskronabor ska berätta den. Vi ser fram emot att göra det tillsammans med det museum som nu etableras i Stockholm och hoppas och förutsätter att staten, som man föreslår i utredningen, bidrar till detta.

Jag är fast övertygad om att viktiga saker och institutioner både bör och kan förläggas utanför Stockholm. Kanske är det till och med så att vissa saker är så viktiga att de rentav bör placeras utanför huvudstaden.

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan