Annons

Annons

Annons

opinionSkärpta fiskeregler i Skåne

Aktuella frågor
”En klåfingrig stat hindrar fritidsfisket utanför våra kuster.”

Ett tusenårigt kulturarv riskerar att försvinna. Det skriver Peter Schölander (M) och Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs respektive Båstad.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Blir Havs- och vattenmyndighetens förslag verklighet påverkas fisket i våra kommuner negativt, ett fiske som sker av tradition och som betyder mycket för många människor, skriver artikelförfattarna.

Bild: Thommy Nyhl n

Annons

Vi slår vakt om fisket i Västerhavet – både yrkes- och fritidsfisket. Alla måste ta ansvar för att värna havet och dess invånare.

Men att förbjuda eller försvåra för fritidsfisket är fel väg att gå.

Vid FN:s havskonferens 2017 åtog sig Sverige att säkerställa den biologiska mångfalden i samtliga svenska marina områden. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har därför på regeringens uppdrag tagit fram förslag till fiskeregleringar i alla svenska skyddade marina områden. Ett av förslagen är ett förbud riktat mot fritidsfisket, något som vi ställer oss starkt frågande till. Är det verkligen ett effektivt sätt att uppnå biologisk mångfald?

Havs- och vattenmyndighetens förslag innebär att allt fiske förbjuds i de havsområden som tillhör Båstad och Höganäs kommuner. Sedan tidigare är det förbjudet att fiska i större delen av naturreservatet Skånska Kattegatt. När reservatet infördes försvann möjligheten att fiska i 45 procent av fiskevattnen kring Kulla- och Bjärehalvön.

Annons

Annons

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att endast en bråkdel av fritidsfisket i Västerhavet sker i nordvästra Skånes havsområde och drar slutsatsen att fritidsfisket därmed inte påverkas nämnvärt om det blir förbjudet i nordvästra Skånes havsområde.

Vi anser tvärtom att en ansenlig del av fritidsfisket drabbas.

Havs- och vattenmyndighetens förslag är också onödigt byråkratiskt. Enligt myndigheten bör ett totalförbud för fiske införas och sedan kan Länsstyrelsen medge undantag för yrkesfiskare, det vill säga de som har fiskelicens. Men varför införa ett totalförbud med möjlighet till undantag?

Havs- och vattenmyndigheten motiverar totalförbudet med att det skyddar tumlare. Men antalet tumlare i Öresund har flerdubblats på 20 år, enligt Fokus Öresund.

Myndigheten föreslår att yrkesfiskare ska söka ny licens varje år. Men vi anser att yrkesfiskare bör få bättre förutsättningar för att kunna planera sitt arbete. Vi förespråkar treåriga licenser.

Dessutom bör det vara Havs- och vattenmyndigheten som ger tillstånd till fiske, istället för som idag Länsstyrelsen. Allt för att bedömningen ska vara likvärdig i hela landet.

En klåfingrig stat hindrar fritidsfisket utanför våra kuster. Ett tusenårigt kulturarv riskerar att försvinna. Kustsamhällena har uppstått och vuxit när byarna med landningsplatser för fisk har utvecklats. Att få fortsätta fiska, enligt den mångåriga tradition som finns i till exempel Torekov, Båstad, Arild och Viken, är viktigt inte bara för fiskarna utan också för möjligheten att bevara ett kulturarv.

Annons

Fritidsfisket, som pågår sedan generationer, kan rimligen inte ha någon större inverkan på fiskbeståndet i området.

Annons

Sälar och tumlare i området äter betydligt mer fisk än vad fritidsfiskarna kan få upp och påverkar därmed fiskbeståndet i högre grad än de som fiskar till husbehov.

Enligt Världsnaturfonden äter en tumlare cirka 1–2 kilo fisk om dagen och en knubbsäl cirka 3-5 kilo. Idag finns det åtskilliga tiotusentals sälar och tumlare utanför Sveriges kuster.

Blir Havs- och vattenmyndighetens förslag verklighet påverkas fisket i våra kommuner negativt, ett fiske som sker av tradition och som betyder mycket för många människor. Vi vill därför att förslaget ändras och att fritidsfiske med nät, ryssja eller långrev tillåts till 5 kilometer ut i havet och att regleringen för fritidsfisket ut dit utgörs av bestämmelser kring till exempel nätstorlek eller hur djupt man får fiska.

Alla bör ta ansvar för att den biologiska mångfalden i havet värnas. Men för oss är också det kulturarv som finns i våra kommuner viktigt och därför värnar vi fritidsfisket.

Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs.

Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan