Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Snart tar vaccineringen fart – hur rädda ska vi vara för biverkningarna?

Mediciner kan ge ovälkomna effekter. Det räcker med lite sveda och svullnad efter sticket för att ditt fall ska bokföras som biverkning av vaccinet mot covid. Men nyttan med vaccin är mycket större än risken, enligt Läkemedelsverket. Låt oss ta en titt på fenomenet biverkningar.

Bild: Hussein El-alawi
1. Vad är en biverkning?
En oönskad och negativ effekt av ett läkemedel.
2. Har alla läkemedel biverkningar?
Praktiskt taget alla. Även för en vanlig värktablett är listan över möjliga biverkningar lång och dess värsta nummer kan göra vem som helst orolig: brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, överhudsavlossning...
Men: Svåra biverkningar är mycket sällsynta. De läkemedel som är prövade och godkända av Läkemedelsverket och dess EU-motsvarighet EMA bedöms som säkra.
3. Hur hittar man biverkningar?
De flesta upptäcks redan när ett läkemedel utvecklas och testas. Dessa möjliga biverkningar står angivna på lappen som du kanske brukar slänga när du öppnat medicinförpackningen.
Bipacksedeln finns alltid i läkemedelsförpackningen.Bild: Daniel Rydén
4. Vad har covidvaccinerna för vanliga biverkningar?
Det står på bipacksedeln. De vanligaste (mer än en av tio kan drabbas) är tillfälliga och gemensamma för vaccinerna från Pfizer, Moderna och Astra Zeneca: svullnad eller sveda på stickstället, trötthet, huvudvärk, feber, frossa, illamående och muskelvärk.
5. Kan det hända värre saker?
Ja, men det är mindre vanligt. Bland det som kan drabba upp till en av hundra användare är hos Pfizer sömnlöshet, smärta och förstorade lymfkörtlar. Hos Moderna klåda på stickstället. Hos Astra Zeneca sömnighet och yrsel, minskad aptit, svettning och förstorade lymfkörtlar. Allt detta är kortvariga besvär.
Pfizers och Modernas vacciner kan hos högst en av tusen användare ge tillfällig ensidig ansiktsförlamning. Lägg märke till ordet ”högst” – detta betyder inte att var tusende kommer att drabbas.
Pfizers vaccin var det första som godkändes i EU.Bild: Mikael Fritzon/TT
6. Vilken biverkning är värst?
Anafylaxi är en allvarlig reaktion som beror på allergi och kan utlösas av exempelvis födoämnen, insektsstick eller läkemedel. Den anges av Pfizer och Moderna som möjlig risk.
Kliande utslag, svullen mun och svalg, yrsel och lågt blodtryck är vanliga symtom.
7. Hur vanlig är den allergiska reaktionen?
Mycket ovanlig. Elva fall på miljonen anger en studie i USA vad gäller Pfizers vaccin. Moderna nämner risken för anafylaxi i sin information utan att ange en siffra.
8. Kan den som har allergi vaccinera sig?
I dagsläget är det ingen grupp som avråds från vaccination med de godkända vaccinen mot covid.
– Men om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion av ett vaccin eller är allergisk mot ett av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccinerar dig, skriver Astma- och Allergiförbundet på sin sajt.
Inget av de godkända covidvaccinerna innehåller dock ämnen som är kopplade till allergi, som laktos, ägg eller antibiotika.
9. Vilket covidvaccin ger minst biverkningar?
Exakt hur vanliga biverkningarna är för respektive vaccin vet vi inte. Men Astra Zenecas är lindrigast, enligt informationen på bipacksedeln. De svåraste sidoeffekterna som anges där är de som nämns i fråga fem.
Läkemedelsverket har ansvar för granskning och godkännande av läkemedel i Sverige.Bild: Fredrik Persson /TT
10. Vem håller koll på biverkningar?
Varje misstanke om att någon har drabbats av en biverkning efter att ha använt ett läkemedel ska rapporteras till Läkemedelsverket.
Hälso- och sjukvårdens personal ska göra detta, men även konsumenter kan rapportera direkt. Läkemedelsverkets register uppdateras dagligen och finns att läsa på myndighetens hemsida.
11. Räcker det med en misstanke?
Ja. Sjukvårdspersonalen ska inte själv göra en prövning innan man rapporterar till Läkemedelsverket.
Det viktiga är att inte missa något som kan vara allvarligt.
Bild: Johan Nilsson/TT
12. Hur ser det ut för covidvaccin hittills?
Siffran blir snabbt inaktuell. Ungefär en av sexhundra injektioner har gett misstanke om en negativ sidoeffekt.
Kanske är de mildaste biverkningarna vanligare än så. De rapporteras inte alltid och de allvarliga sidoeffekterna är viktigast att hitta.
13. Varför drabbas kvinnor oftare av biverkningar?
Drygt 80 procent av rapporterna till Läkemedelsverket avser kvinnor. Utredarna vet inte precis vad det beror på. I de kliniska studierna drabbade biverkningar inte kvinnor oftare än män.
En teori är att fler kvinnor har blivit vaccinerade, en annan att de är mer benägna att rapportera biverkningar.
EMA, European Medicines Agency har sitt säte i Amsterdam.Bild: Peter Dejong
14. Vem analyserar misstankarna?
Läkemedelsverket i Sverige. Rapporterna går därifrån vidare till EU:s läkemedelsmyndighet EMA, vars kommitté för riskbedömning PRAC granskar dem.
Den 4 mars publicerade PRAC sin senaste sammanställning av biverkningar som upptäckts under vaccineringen mot covid med Pfizers vaccin Comirnaty respektive Modernas vaccin.
15. Vad visar EU-rapporten om vaccinerna?
Biverkningarna under vaccineringen avviker inte från vad som står i företagets information. Den enda nyheten är att Pfizers vaccin kan ge diarré och illamående, summerar PRAC:
– De vanligaste biverkningarna drabbar bara en del, är vanligen milda eller måttliga och försvinner inom ett par dagar efter vaccineringen. Fördelarna med vaccinering är betydligt större än riskerna.
Läkemedelsverkets register bekräftar bilden. De i särklass vanligaste biverkningarna av Comirnaty är (i fallande ordning) huvudvärk, feber, trötthet, smärta eller svullnad på stickstället, illamående och frossa.
16. Varför pausades Astra Zenecas vaccin?
Det rapporterades om blodproppar bland de vaccinerade, i ett tjugotal fall i kombination med inre blödningar.
Sedan EMA konstaterat att blodpropp inte är vanligare bland vaccinerade än i övriga befolkningen har nästan alla länder återupptagit vaccineringen. Men I Sverige ges vaccinet endast till personer över 65 år, i väntan på EMA:s vidare utredning av yngre åldersgrupper.
Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT
17. Men visst har människor avlidit efter covidvaccinering?
Sedan vaccineringen inleddes i slutet av december började rapporter komma från flera länder om att personer avlidit efter vaccineringen. Därför inledde PRAC snabbt en granskning.
Dödsfallen drabbade människor i hög ålder. I Läkemedelsverkets register är var tredje avliden efter vaccinering över 90 år, nästan alla över 80.
18. Har dödsfallen koppling till vaccinet?
Nej, konstaterar PRAC. Flertalet av dem som avlidit efter vaccinering med Comirnaty och Modernas vaccin led sedan tidigare av en allvarlig sjukdom. Flera av dem var vid vaccinationen föremål för palliativ vård, alltså den vård som ges vid en livshotande sjukdom med förväntad dödlig utgång.
– Utifrån vad vi vet idag finns det ingen anledning att anta att vaccinerna ökar riskerna för äldre, skriver PRAC, men inskärper vikten av att ”noga följa alla rapporter om misstänkta biverkningar med dödlig utgång”.
19. Hur rädd ska jag vara för biverkningar?
Läkemedelsverket och EMA slår fast:
• Det innebär större risker att genomgå en smittsam sjukdom än att ta vaccin.
• Covid är en allvarlig och oberäknelig sjukdom och nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av en allvarlig biverkning.
Gå till toppen