Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Debatten riskerar att förbise bättre och billigare lösningar på elbristfrågan.”

Ett decentraliserat elsystem har många fördelar, skriver Frans Libertson och Jenny Palm vid Internationella miljöinstitutet på Lunds universitet.

Produktionen av förnybar energi, till exempel vind- och solkraft, kommer att öka och det ställer nya krav på elnätet och elanvändningen, skriver Frans Libertson och Jenny Palm.Bild: Bengt Arvidson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Så kom vintern även till Skåne. Kylan har fått elförbrukningen att skjuta i höjden, något som gjort att Svenska Kraftnät fått starta det oljeeldade Karlshamnsverket för att undvika elbrist.
Elbrist är sedan länge ett hett ämne i södra Sverige, vad som orsakat den, vem som bär ansvaret, och hur den bäst åtgärdas. Debatten har dels handlat om hur det akuta elbehovet ska tillgodoses för att undvika elbrist, dels om hur framtidens energisystem ska utformas.
Det kan framstå som att debatten har varit nyanserad vad gäller energisystemets utformning, men egentligen är det bara ett och samma perspektiv som lyfts fram.
Enligt en studie från Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet har elbristfrågan i princip uteslutande diskuterats utifrån ett centraliserat perspektiv, det vill säga att produktionen ska ske i stora anläggningar och att besluten som styr produktionen ska tas på nationell nivå. Bristen på fler perspektiv riskerar att skapa en låsning vid en specifik teknisk lösning. Ju mer låst ett samhälle blir kring en enskild teknik, desto svårare och dyrare blir övergången till en ny och bättre teknik.
Alla håller med om att Sveriges energisystem står inför stora utmaningar. Elektrifieringen av transporter och industrier, den ökande urbaniseringen och digitaliseringen bidrar alla till ett större behov av el. Samtidigt kommer det att bli mer komplicerat att producera och leverera el. Produktionen av förnybar energi, till exempel vind- och solkraft, kommer att öka och det ställer nya krav på elnätet och elanvändningen. Frågan är hur Sveriges energisystem bättre kan anpassas för de nya förhållandena.
Energisystem kan utformas på tre sätt. De kan vara centraliserade, det vill säga ha få och storskaliga produktionsanläggningar som tillgodoser elbehovet för ett omfattande geografiskt område. Kärnkraft och vattenkraft är exempel på storskalig elproduktion, men även vind- och solkraft kan vara storskalig om anläggningarna är tillräckligt stora. Användarna i ett centraliserat energisystem är passiva konsumenter, och beslut som styr elproduktionen ligger på nationell nivå.
Energisystem kan också vara decentraliserade, det vill säga bestå av många små produktionsanläggningar med produktion som sker i liten skala nära användarna. Exempel på decentraliserade lösningar är solpaneler på hustak och hushåll som är helt eller delvis självförsörjande på el. I decentraliserade energisystem ligger beslutsfattandet på regional och lokal nivå. Användarna kan både vara aktiva konsumenter och producenter.
Ett tredje sätt att utforma energisystem är att kombinera både centraliserade och decentraliserade inslag.
Det ensidiga perspektiv som debatten kring elbrist hittills haft riskerar att förbise de många fördelar ett decentraliserat energisystem kan ha:
• Decentraliserade energisystem är bättre lämpade för produktion av förnybar energi, såsom vind- och solkraft.
• Decentraliserade energisystem kan vara mer motståndskraftiga och flexibla vid störningar som strömavbrott, eftersom de består av många små produktionsenheter istället för några få stora.
• Decentraliserade energisystem är mer resurseffektiva eftersom de korta avstånden mellan produktion och konsumtion leder till att mindre el går förlorad.
• Decentraliserade system har större möjlighet att bidra till en demokratisering av energisystemet, eftersom beslutsfattande, ansvar och ägande flyttas från nationell nivå till regional eller lokal nivå.
• Decentraliserad elproduktion är mer kostnadseffektiv och lättare att bygga ut. Med stor sannolikhet är det både lättare och billigare att bygga små produktionsenheter jämfört med stora kraftverk.
Forskning från bland annat International Energy Agency pekar mot att det bästa är att utforma energisystem så att de kombinerar både centraliserad och decentraliserad produktion. Detsamma gäller för hur systemen styrs. Debatten om elbrist och utformningen av Sveriges energisystem skulle därför må bra av att nyanseras och också innehålla decentraliserade lösningar. Annars riskerar debatten att förbise bättre och billigare lösningar på elbristfrågan.
Frans Libertson, doktorand vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.
Jenny Palm, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.
Gå till toppen