Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige kan inte ta sig an världens utmaningar genom att backa.”

Jag oroas av Moderaternas ambition att göra om biståndet till ett förhandlingsmedel för att skicka tillbaka asylsökande, skriver Per Olsson Fridh (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det kostar att få ut vaccin också till riskgrupper på landsbygd i fattiga länder, skriver Per Olsson Fridh.

Bild: null

Annons

Sverige och omvärlden står inför en rad stora kriser – pandemin hotar hälsan i alla länder, men är också det enskilt största handelshindret och tvingar på världen ett undantagstillstånd med svåra konsekvenser.

Klimatkrisen hotar liv och säkerhet. Som vanligt drabbas redan utsatta och redan fattiga allra värst. Hungern ökar och fler människor än någonsin lever på flykt. I ett sådant läge pekar Hans Wallmark och Magdalena Schröder, Moderaterna, på länder som drar sig undan och vill att Sverige ska följa deras exempel (Aktuella frågor 12/2).

Det är oansvarigt. Sverige kan inte ta sig an världens utmaningar genom att backa, bara genom att kliva fram. Världen behöver mer samarbete, inte mindre.

Annons

Annons

Att Moderaterna vill göra mer för mindre är inget nytt. Och visst är det uppfriskande med en debatt om biståndet bortom pengar och volymer. Biståndet handlar om mer än det. Men när behoven ökar är det svårt att undkomma att volymer spelar roll.

Det kostar att få fram mat till hungrande, att få fram humanitärt materiel till krisdrabbade områden och att förse kvinnor med mödravård och barn med utbildning. Det kostar att få ut vaccin också till riskgrupper på landsbygd i fattiga länder.

Ett annat argument som borde bita på moderater är att det kostar att stärka institutioner tillräckligt för att skapa den stabilitet som krävs för att en fungerande marknadsekonomi ska kunna växa fram. Men kanske är Moderaterna på väg att ge upp målet om att svenskt bistånd ska motverka fattigdom och förtryck. Det låter nästan så.

Men mer än en neddragning i biståndsbudgeten som Moderaterna (och Sverigedemokraterna) föreslår oroas jag av deras ambition att göra om biståndet till ett förhandlingsmedel för att skicka tillbaka asylsökande. Hur viktigt det än är med ett asylsystem som är rättssäkert och hållbart är det ändå nedrigt att låta fattiga och utsatta betala för att ett antal individer inte kan skickas tillbaka till sina hemländer mot sin och sitt hemlands vilja. Det problemet behöver andra lösningar.

Att villkora utvecklingssamarbetet mot återtagande av asylsökande är kontraproduktivt, ineffektivt och dessutom – sett till hur svenskt bistånd är uppbyggt – lönlöst.

Annons

Det svenska utvecklingssamarbetet sker i ytterst liten utsträckning från stat till stat. Sveriges solidaritet är inte med andra stater, utan med andra människor. Vi lyfter människor ur fattigdom, försvarar människors grundläggande rättigheter och stödjer dem som kämpar för demokrati, jämställdhet och miljön oavsett var de befinner sig.

Annons

Exemplen kan göras många på länder där Sverige arbetar i motsatt riktning mot sittande regimers önskningar. Att då som Moderaterna önskar försöka använda biståndet som ett förhandlingsmedel för att få en stat att återta asylsökande utgör en överhängande risk att skada de människor biståndet ska försöker hjälpa. Världens mest fattiga och utsatta är inte brickor i ett politiskt maktspel, de är verkliga individer.

Sverige har ett bistånd i världsklass, både beträffande storlek och kvalitet, vilket FN och OECD bedyrar.

Tusentals människor arbetar ständigt för att få ut humanitärt stöd och med att driva på viktiga insatser för fred och frihet. Sverige stödjer dem mer än de flesta utifrån en vetskap om hur stark solidaritetens förändringskraft är. Den förbättrar världen för dem som Sverige hjälper, men världen blir då också bättre för Sverige. Det tål att upprepas, för världen behöver mer samarbete, inte mindre. Föregångarna till dagens moderater, som ledde alliansregeringen, förstod detta. Det var därför Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Anders Borg inte rörde enprocentsmålet, trots den djupa finanskrisen 2008. De förstod, precis som den här regeringen, att de insatser som Sverige gör idag främjar även Sveriges intressen i morgon.

Annons

Klimatet, demokratin och pandemin kan inte vänta. Det är på vår vakt, under vår tid, som vi måste klara detta. Hur vi alla kan göra det ännu bättre bör vara biståndsdebattens enda fokus. När Moderaterna väl kommer med förslag som på allvar bidrar till den diskussionen har de min fulla uppmärksamhet.

Per Olsson Fridh (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Annons

Annons

Till toppen av sidan