Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Vaccinhoten visar vad som måste vårdas.

Hanteringen av vaccindoserna spelar stor roll.Bild: Johan Nilsson/TT
Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.
Personer som nu har några av samhällets viktigaste roller möts verkligen inte av den respekt de förtjänar. Ekot rapporterar att regionala vaccinsamordnare runt om i landet utsätts får hårt tryck från allmänheten, ibland med hat och uttryckliga hot.
En vaccinationsansvarig blev tvungen att spärra privata telefoner och berättar hur även anhöriga har drabbats. En annan har, för att kunna sköta sitt jobb, numera jobbtelefonen kopplad via växeln. På flera håll har säkerhetsavdelningarna kopplats in och i Örebro gjorde regionledningen tidigare i veckan en polisanmälan sedan dödshot riktats mot personer som jobbar med vaccineringarna.
Djupt obehagligt och fullständigt oacceptabelt. Ingenting kan försvara trakasserier, hat och hot. Likväl kommer påhoppen inte som någon blixt från klar himmel. Med begränsad tillgång till vaccin mot covid-19 har sprutorna inte kunnat ges i den takt som förväntats och som Örebros regiondirektör Rickard Simonsson påpekar växer den folkliga frustrationen över detta.
Lägg därtill den begripliga ilskan över att en del chefer inom vård och omsorg har gett överblivna vaccindoser till sig själva och anhöriga, trots att de inte tillhör prioriterade grupper. Det må ibland ha berott på bristande planering, rutiner och direktiv – inte desto mindre har följden blivit att vissa har gått före i kön. Och statsvetarprofessorn Bo Rothstein ifrågasätter nu uppfattningen att de som gett sig själva förtur inte skulle ha begått något brott.
Varken Sveriges kommuner och regioner, SKR, eller Riksenheten mot korruption ser något olagligt i sammanhanget.
"Detta måste bottna i en djup och närmast skandalös okunnighet … om den svenska grundlagen", skriver Rothstein på debattplats i Expressen.
Regeringsformen är tydlig med att de som utför offentliga förvaltningsuppgifter ska "beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet", påpekar han och menar att det därmed rör sig om grundlagsbrott. I förlängningen handlar det om grunden för svensk välfärdspolitik, det så kallade sociala kontraktet, påminner Rothstein. Det offentliga måste hålla sina löften till medborgarna för att det nödvändiga förtroendet ska finnas kvar.
Vaccinleveranserna ligger visserligen utanför det offentligas kontroll, men förberedelserna för massvaccinationer borde ha inletts tidigare. Då hade det inte behövt råda någon tvekan om turordning eller hantering av överblivna doser ens när de allra första sprutorna gavs.
Många av hatarna hade säkert hatat ändå. Inte minst genom hårdnande ton i sociala medier har trakasserier och hot blivit en lika vanlig som skadlig del av det offentliga samtalet. Och vaccinationsansvariga har, som en av de utsatta uttrycker det i radion, hamnat i kläm mellan myndighetsdirektiv, politikerlöften och allmänhetens förväntningar.
Att trycket ökat just i den skärningspunkten är naturligtvis inte samordnarnas fel. Men det ger en viktig påminnelse om att det sociala kontraktet kan vara skört och måste vårdas av alla.
Gå till toppen