Annons

Annons

Annons

opinionÅldersdiskriminering

Aktuella frågor
”Ålder har blivit den nya klassfrågan.”

Att medellivslängden under lång tid har ökat i Sverige ser vi som en möjlighet för hela samhället skriver Lena Östholm Munkberg och Ove Johansson, språkrör för Gröna seniorer Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anställda har bara rätt att jobba kvar tills de fyller 68 år. För en del kan detta vara för tidigt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Annons

Det svenska samhället genomsyras idag av en rädsla för åldrande. Äldre personer behandlas inte sällan sämre än andra. Problemet är inte att människor sorteras efter ålder utan att äldre sorteras ut när det inte alls skulle behöva ske. Det är kärnan i det fenomen som brukar kallas ålderism.

En forskningsrapport från Linnéuniversitetet och Uppsala universitet, Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar, visar att åldersdiskrimineringen är omfattande på svensk arbetsmarknad – och den börjar redan vid 40.

Under 2019 var enligt Diskrimineringsombudsmannen arbetslivet det område där ålder som diskrimineringsgrund var störst. Ett aktivt mentorskap är ett sätt att motverka diskriminering. Äldre kan bistå yngre och yngre kan inspirera äldre.

Annons

Att medellivslängden under lång tid har ökat i Sverige ser vi som en möjlighet för hela samhället. Men anställda har bara rätt att jobba kvar tills de fyller 68 år. För en del kan detta vara för tidigt.

Annons

Gröna Seniorer vill se ett jämlikt samhälle för alla åldrar genom:

• Lika möjligheter inom landets välfärdssystem. Alla bör till exempel ha lika rätt till läkarbedömning och behandling, liksom till screening efter cancer och andra sjukdomar.

• Erfarenheter och kunskap från ett långt arbetsliv används som en tillgång på arbetsplatser. Inför ett mentorskap för nyanställda som en bro mellan generationer.

• Goda förutsättningar att arbeta efter pensionen. Personer med lång erfarenhet bör ha möjlighet att genom deltidsarbete vara en tillgång på arbetsplatser.

• Ökade möjligheter till stöd och matchning med arbetsgivare från arbetsförmedlingen för den som behöver byta arbete, är arbetslös eller behöver stöd för ny anställning.

• Ökad makt för anställda att påverka sin arbetstid. Vi vill se sänkt normalarbetstid, alltså genomsnittlig arbetstid för anställda, och reformer med bättre arbetsvillkor med rätt till deltid likväl som till heltid.

• Rätt till jämlika pensioner. Vi vill införa en flexibel pensionsålder med individuella anpassningar, årlig uppräkning och att exempelvis föräldrapenning jämställs med arbete vid beräkning av pension.

• Stöd för it-användning till den som behöver, till exempel för vardagsaktiviteter som bank- och myndighetsärenden, nätverkande och inköp. Tillgång till personlig teknik och bredband ska finnas i hela landet och den digitala säkerheten ska beaktas vid frågor som lagring och tillgång till personuppgifter.

Annons

Annons

• Ökade möjligheter att bo kvar i sitt hem hela livet. Det behövs en ny bostadspolitik med anpassade bostäder med hyror som äldre har råd med. Höga kostnader på bostadsmarknaden slår hårt mot äldre med knappa ekonomiska resurser som ofta har svårt att få lån.

Ständig tillväxt och hög produktionsnivå är inte lösningen på välfärdens dilemma.

Människor betraktas i dagens samhälle som en slit- och slängvara. Ålder har blivit den nya klassfrågan.

Gröna seniorers mål är ett jämlikt och socialt rättvist samhälle där alla har en plats oavsett ålder.

Lena Östholm Munkberg, språkrör för Gröna seniorer Skåne.

Ove Johansson, språkrör för Gröna seniorer Skåne.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan