Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Första etappen av Selleberga ute på samråd

Bjuvs stora satsning på bostadsområdet Selleberga har kommit en liten bit på väg. Detaljplanen för den första av sex etapper ute på samråd med möjlighet att tycka till om utformningen. Här planerar kommunen för 200-250 bostäder, förskola, torg och gröna stråk.

Östergatan förlängs och blir infart och huvudgata i första byggetappen av Selleberga. Kommunens projektledare Mattias Samuelsson visar var området området börjar efter gamla Findusspåret.Bild: Sven-Erik Svensson
Sellebergaområdet är en omfattande satsning, men takten ska kunna anpassas till hur efterfrågan utvecklas. – Det är därför vi delar upp det i flera detaljplaneområden, säger projektledaren Mattias Samuelsson.Bild: Sven-Erik Svensson
Snön täcker fortfarande åkermarken bakom Varagårdsskolan och gamla Findusspåret i Bjuv. Här ska första etappen av bostadsområdet Selleberga så småningom ta form med 200-250 bostäder, förskola, gröna stråk och ett torg. Tanken är att det vid torget ska finnas lokaler för verksamhet i bottenvåning på flerfamiljshus, som ett litet lokalt centrum.
– Om man planerar så stort måste det finnas någon typ av service, säger kommunens projektledare för Sellebergaområdet, Mattias Samuelsson.
Det område som det nu finns färdigt planförslag till utgör cirka en femtedel av den markyta på 116 hektar som är tänkt att exploateras, som kommunen köpte av Findus. Tanken är att det så småningom ska rymmas cirka 1 200 bostäder totalt i hela bostadsområdet. Det är en omfattande satsning – kommunen har räknat med att området ska kunna växa med 40 bostäder om året under 30 år.
Enligt Mattias Samuelsson finns beredskap för ovissheten kring inflyttningstakten i Bjuv och efterfrågan på bostäder. Selleberga kan också komma att växa långsammare än tänkt.
– Det är därför vi delar upp det i flera detaljplaneområden. Då får man möjlighet att anpassa det till den efterfrågan man har, säger han.
Idag tar Östergatan slut där den den möter det gamla Findusspåret som blivit gång- och cykelled. När Sellebergas första etapp förbereds kommer gatan att förlängas, bli infart till området och korsa leden. Men det är inte meningen att Östergatan ska bära all trafik in till Selleberga när det byggs mer.
– Långsiktigt kommer det att finnas fler infarter, säger Mattias Samuelsson.
Vilka bostäder som ska byggas och om det blir hyresrätter, bostadsrätter eller annan upplåtelseform är inte bestämt. Det är inte heller klart om och i vilken omfattning Bjuvsbostäder kommer att vara med, men enligt information till bostadsbolagets styrelse kommer man att visa intresse för att bygga i Selleberga.
När det gäller förskolan har kommunen ett markanvisningsavtal med fastighetsföretaget Hemsö. Tanken är också att man ska hitta en privat aktör som vill driva förskolan.
Innan det kan byggas ska kommunen göra förarbetet med gator, vägar, parkeringsplatser, grönområden och vattenanslutning.
– Det är en stor fördel att det är helt nytt. Då kan man välja de lösningar som blir bäst, säger Mattias Samuelsson.
Detaljplaneförslaget för första etappen av Sellebergaområdet är ute på samråd till 28 februari, som är sista dagen för att skicka in synpunkter på förslaget till byggnadsförvaltningen i Bjuv.
Nya området Selleberga ska byggas på mark som Bjuvs kommun köpt av Findus.Bild: Sven-Erik Svensson
Läs också Bjuv skriver avtal med Hemsö om nybyggen
Läs också Här tas första spadtaget till nya bostadsområdet
Gå till toppen