Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionElsparkcyklar

Aktuella frågor
”Beslutsfattare måste ta plats i framsätet, inte passivt hoppas på teknikutvecklingen.”

Det kan vara svårt att precisera vad som ska gälla när tekniken förändras fort. En strategi kan vara att precisera vad den absolut inte ska leda till, skriver de två forskarna John Hultén och 
Claus Hedegaard Sørensen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elsparkcyklarna visar att ny teknik kan bidra med nya transportlösningar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Annons

Elsparkcyklar har på kort tid blivit en del av många städers gatumiljö. De lanseras av privata teknikföretag, uppbackade av riskkapital, mer eller mindre över en natt och ofta utifrån att det är bättre att be om ursäkt i efterhand än om tillåtelse på förhand.

Kommunerna har blivit tagna på sängen och försöker nu sent omsider styra upp situationen.

I Helsingborg lanseras ett pilotprojekt i samarbete med elsparkföretaget Voi som ska ge böter för felparkerade cyklar.

I Malmö har kommunen på försök skapat ett 20-tal särskilda parkeringszoner, infört tillståndskrav och årsavgift för företagen. Liknande initiativ finns i andra städer både i Sverige och runt om i världen.

Elsparkcyklarna visar att ny teknik kan bidra med nya transportlösningar, men också föra med sig oförutsedda och oönskade konsekvenser. För att ta tillvara fördelarna och begränsa nackdelarna behöver till exempel kommuner och myndigheter vara bättre förberedda, inte minst nu när framtiden innehåller självkörande fordon och nya delade mobilitetstjänster som hyrcyklar och bilpooler.

Annons

Annons

Varje kommun, region eller statlig myndighet har möjlighet att påverka utvecklingen. Baserat på aktuell forskning vill vi betona fem punkter beslutsfattare, både politiker och tjänstepersoner, behöver ta ställning till för att säkerställa en rimlig styrning för samhällets bästa:

• Vikten av att slå fast grundläggande värden. Det kan vara svårt att precisera vad som ska gälla när tekniken förändras fort. En strategi kan vara att precisera vad den absolut inte ska leda till, som att lösningar när det gäller transporter varken ska bidra till utsläpp av växthusgaser och farliga partiklar eller till att antalet olyckor ökar.

• Alla gynnas av en tydlig spelplan. Nya lösningar kräver engagemang från många olika aktörer, inte minst från företag och organisationer. Det är lättare att mobilisera deras engagemang om det finns en tydlig spelplan som preciserar vilka krav som ställs på hur man får samla in och dela på data, vem som får tillgång till utrymme i staden och på vilka villkor det sker samt vad som gäller för avgifter och finansiering.

• Medborgare är mer än kunder. Företag och myndigheter involverar sällan medborgarna när nya transportlösningar utvecklas. De definieras som användare eller kunder. Nya transportlösningar kan drastiskt förändra städer och påverkar också dem som inte använder de nya lösningarna, därför behöver såväl politiker som myndigheter och företag ha en dialog med medborgarna om visioner och mål för stadens transporter.

Annons

• Använd nya möjligheter för att informera och styra. Dagens digitala teknik innebär nya möjligheter att styra trafiken, till exempel genom så kallad geofencing – där fordon automatiskt tar emot information om vad som gäller inom ett geografiskt avgränsat område. För att kunna informera eller styra behöver offentliga aktörer, till exempel kommuner, ha tillgång till uppgifter om hur fordon rör sig och var det till exempel uppstår trängsel.

Annons

• Systematiskt lärande är viktigt. Offentliga aktörer behöver följa den tekniska utvecklingen, men framför allt lära sig allt om hur nya lösningar och tjänster påverkar människors och organisationers attityder och beteenden. Många perspektiv behöver få komma till tals – inte bara de teknikoptimistiska. Ett viktigt sätt att lära kan vara genom pilotprojekt, tester och demonstrationer. Satsningarna bör kombineras med kritiska analyser så att de används just för att experimentera och lära, inte för att låsa fast särskilda lösningar.

Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för att resor och transporter ska bli mer hållbara, till exempel för att nå Sveriges klimatmål. Men det är naivt att tro att all ny teknik per automatik leder till en sådan utveckling. För att lösningarna ska bli hållbara utifrån ett samhällsperspektiv krävs en medveten styrning. Det kan bara ske om beslutsfattare och tjänstepersoner i kommuner, regioner och statliga myndigheter tar plats i framsätet, snarare än att passivt hoppas på att teknikutvecklingen självmant ska lösa samhällets problem.

John Hultén, filosofie doktor och föreståndare för K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
.

Claus Hedegaard Sørensen, senior forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och forskningsledare vid K2.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy