Annons

Annons

”Låt de äldre bestämma vilka boenden som ska finnas kvar, inte politikerna.”

Opinion

Om LOV infördes skulle de vårdboenden som missköter sig inte får några kunder och därmed rationalisera bort sig själva, skriver Michael Rosenberg och Ulrika Persson, Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Michael Rosenberg och Ulrika Persson, Sverigedemokraterna.

Bild: undefined

Annons

Socialdemokraterna Jan Björklund, Christel Håkansson och Ali Shibl försöker blanda in Sverigedemokraterna i en diskussion om privata vårdboenden i Helsingborg och deras vara eller icke vara (Aktuella frågor 2/3).

Vår linje i frågan har länge varit tydlig: kravet för att vårdboenden i Helsingborg ska drivas i privat regi är att Sverigedemokraterna får vara med i diskussionerna och därmed kunna säkerställa att samma krav gäller för privata utförare som kommunala. I de fall där de privata kan uppvisa samma goda resultat som de kommunala, kan vi tänka oss att de får driva vårdboendena.

Annons

Skulle privata aktörer missköta sin verksamhet, som till exempel skett på Valltorp, som hade lägst kundnöjdhet av alla vårdboenden i kommunen, har Sverigedemokraterna inga problem med att återkommunalisera verksamheten. Det gjorde vi också tillsammans med bland andra Socialdemokraterna.

Annons

En fråga som uppstått på senare tid är om LOV, lagen om valfrihet.ska användas i Helsingborg.

Varför Socialdemokraterna motsätter sig äldres möjlighet till att själva få bestämma vilket vårdboende de vill bo på är oklart. Det är att omyndigförklara äldre personer. Precis som alla andra har äldre en egen vilja och egna önskemål.

Genom att införa LOV sätter stadens politiker press på privata utförare att leverera goda resultat på sina boenden, oavsett om det gäller mat, trygghet eller levnadsmiljö. Levereras inte det väljer inte heller äldre deras boende och på så sätt pressas de privata aktörerna att skjuta till ännu mer resurser till verksamheten. På samma sätt som de privata vårdboendena sätter press på kommunen att göra bättre ifrån sig på sina boenden.

Att införa LOV är att göra äldre en tjänst. Det blir ett sätt för äldre att välja vilka vårdboenden som håller måttet och vilka som inte gör det.

Vår prioritet är alltid att äldre ska få en så bra omvårdnad som möjligt. Vem som är utförare spelar därför mindre roll.

Vård- och omsorgsnämnden har bestämt att kommunen under våren ska låta göra en extern utredning för att få fram en konsekvensanalys för olika driftsformer. Sverigedemokraterna kommer givetvis att ta resultatet av utredningen i beaktande när beslut om vem som ska driva olika vårdboenden ska fattas.

I Helsingborg finns idag bara tre vårdboenden som drivs av privata aktörer. Bergalidens vårdboende, som drivs av Attendo, tas över av kommunen när avtalet löper ut den 30 november. De två andra boendena Pålsjö Park och Jordbodalen drivs av Vardaga. Deras avtal har förlängts ytterligare två år därför att kundnöjdheten har varit god till skillnad från på Attendos boenden. När Pålsjö Parks och Jordbodalens avtal löper ut drivs samtliga boenden i kommunal regi såvida inte vård- och omsorgsnämnden efter utredningen av olika driftformer beslutar något annat.

Annons

Om LOV infördes skulle de vårdboenden som missköter sig inte får några kunder och därmed rationalisera bort sig själva. Låt de äldre bestämma vilka boenden som ska finnas kvar, inte politikerna.

Michael Rosenberg (SD), kommunalråd i Helsingborg.

Ulrika Persson (SD), gruppledare i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg.

Annons

Annons

Annons

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy