Annons

Annons

opinionÖresundsförbindelser

Aktuella frågor
”Gör en djupstudie av förbindelsen Landskrona – Köpenhamn.”

Ett sammanhängande, tillförlitligt järnvägssystem med god kapacitet kan flytta långväga transporter från väg till järnväg och på så sätt bidra till att Sverige når landets klimatmål. Det skriver Ted Söderholm, vd för godstransportföretaget Green Cargo.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förslaget Europaspåret säkerställer flödet för svensk internationell godstrafik, skriver Ted Söderholm.

Annons

Idag, den 18 mars, kommer företrädare för olika förslag på nya Öresundsförbindelser till riksdagens trafikutskott för att presentera sina förslag. Bara ett av alternativen har utretts av Trafikverket.

Utredningen som Trafikverket presenterade i januari innehåller en ny fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Men där är varken fjärr- eller godståg möjliga. En orsak är att järnvägen på den danska sidan inte är tillräckligt utbyggd för det.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör må avlasta personresandet över Öresundsbron, men skapar ingen redundans, avlastning, för fjärr- och godstågen.

Sverige är en handelsberoende nation med långa avstånd såväl inom landet som till utländska exportmarknader. Det ställer krav på att svensk infrastruktur och transportpolitik har ett internationellt perspektiv. För godstransporter på järnväg behövs internationellt sammanhängande och väl fungerande godsstråk liksom terminaler, bangårdar och hamnar.

Annons

Ett sammanhängande, tillförlitligt järnvägssystem med god kapacitet kan flytta långväga transporter från väg till järnväg och på så sätt bidra till att Sverige når landets klimatmål.

Annons

Möjligheten till fjärr- och godståg måste ingå i det fortsatta arbetet kring en ny fast Öresundsförbindelse.

Det finns ett förslag om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn där fjärr- och godståg ingår, som Trafikverket inte utrett djupare. Detta förslag innehåller långa och tunga godståg och minskar restiden genom en rak väg till Fehmarn Bält-förbindelsen. Även terminaler och bangårdar som bidrar till ett sammanhängande och effektivt internationellt godstransportsystem måste inkluderas i en ny utredning.

Danmark och Tyskland har startat bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen. Tunneln mellan Rödby och Puttgarden blir världens längsta sänktunnel på 18 kilometer och öppnar om åtta år.

Fehmarnförbindelsen skapar ett nytt stråk för person- och godstrafik på järnväg genom Danmark och kortar restiden för persontåg och tiden för godstransporter. Förutom bygget av den fasta förbindelsen genomför Danmark också stora investeringar i järnväg för att förbereda landet på den nya verklighet som Fehmarn Bält-förbindelsen innebär.

Annons

Förbindelsen kan medföra en revolution för person- och godstransporter på järnväg – också för Sverige. En prognos från analysföretaget Ramböll visar att godstransporterna från Danmark till Sverige via Öresundsbron fördubblas när Fehmarnförbindelsen öppnar. Men ska Sverige dra nytta av Fehmarn Bält-förbindelsen måste också riksdagen satsa.

Även om Fehmarnförbindelsen skapar ett nytt stråk för järnvägstrafik kvarstår cirka 53 kilometer mellan Sverige och Danmark där det idag bara finns en möjlighet för godstrafik på järnväg via Öresundsbron.

Annons

Fehmarn Bält-förbindelsen förbereds för 1 050 meter långa och tunga godståg, något som Sverige inte klarar av som det ser ut idag. Ska Sverige fullt ut dra nytta av förbindelsen måste riksdagen säkra att Öresundsbron inte blir en flaskhals för godstransporter genom en alternativ möjlighet över Sundet och förbereda för de långa och tunga godstågen. Det krävs omfattande anpassningar i form av förlängningar av förbigångsspår, mötesspår och spår på rangerbangårdarna i framför allt Hallsberg, Göteborg och Malmö.

Ska Sverige lyckas skapa förutsättningar för tillförlitliga och hållbara långväga transporter måste riksdagen ha ett internationellt perspektiv och ha ett järnvägssystem med tillräcklig kapacitet. Annars är risken att Sverige inte kan dra nytta av Fehmarnförbindelsen, något som påverkar näringslivets konkurrenskraft negativt.

Annons

Det är nu hög tid att Trafikverket utreder en ny Öresundsförbindelse som säkerställer flödet för svensk internationell godstrafik. Gör en djupstudie av förbindelsen Landskrona–Köpenhamn, det så kallade Europaspåret.

Ted Söderholm är vd för godstransportföretaget Green Cargo.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy