Annons

Annons

Annons

opinionAkademisk frihet

Aktuella frågor
”Att få hjälp av SD till makten är viktigare för M än den fria forskningen och den fria akademin.”

Regeringen har ett lagförslag som ligger på riksdagens bord om att stärka den akademiska friheten. Det skriver­ Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringen

Bild: undefined

Annons

Det är oacceptabelt att från politiskt håll försöka påverka kursinnehåll och kursutbud. Det är en farlig utveckling vi ser runt om i världen, men även i Sverige.

Det lagförslag som regeringen presenterat innebär att akademisk frihet tydligt skrivs in i högskolelagen. Förslaget bygger på en gedigen utredning som haft ett starkt stöd hos remissinstanserna. Att det skrivs in något nytt om värdegrund, som Gunnar Strömmer och Kristina Axén Olin från Moderaterna hävdar stämmer inte (Aktuella frågor 20/3).

Att få hjälp av Sverigedemokraterna till makten är viktigare för Moderaterna än den fria forskningen och den fria akademin. Moderaterna är berett att samarbeta med ett parti som ifrågasätter vetenskapsområden och attackerar fri och oberoende public service. Det är samma krafter som inte står upp för den akademiska friheten och som vill styra vilken forskning som ska bedrivas.

Annons

Annons

I motioner i riksdagen föreslår sverigedemokrater nedskärningar av konstnärlig forskning, bantning av public service, nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, borttagning av presstödet och stöd till vetenskapliga områden som de ogillar ideologiskt. Sverigedemokraterna vill dessutom avskaffa stödet till genusforskning, ett av de forskningsområden som är mest utsatt för hot och hat. Det är lätt att se var inspirationen kommer ifrån. I länder som Ungern har genusvetenskapen angripits hårt av regimen som ett sätt att förändra landet och runt om i världen har högerledare strypt klimatforskning.

Att Moderaterna är redo att samarbeta med ett sådant parti är djupt oroande. Det stärker oss än mer i hur viktigt vårt lagförslag om akademisk frihet är.

I forskningspropositionen finns en kort beskrivning av de lagar och regler som redan gäller, vilket inte är ovanligt i propositioner. Det finns en statlig värdegrund för all statlig verksamhet om principerna demokrati, åsiktsfrihet, legalitet, objektivitet, respekt, service och effektivitet. Det är inget nytt, utan bakgrundsinformation. I samma text beskrivs också att lagen om etikprövning gäller, liksom lagen om god forskningssed och oredlighet i forskning. Allt detta vet Moderaterna. Men trots det väljer de att gå samman med krafter som medvetet sprider missuppfattningar för att kringgå det som är viktigt – att Sverige måste stärka den akademiska friheten.

Annons

Regeringen fortsätter miljardsatsa på högre utbildning och forskning och ökar möjligheterna till utbildning i hela landet. Vi kan inte annat än att hålla med Kerstin Tham och 
Erik Renström, rektor vid Malmös respektive Lunds universitet, om att det är viktigare än någonsin att värna de akademiska värdena om öppenhet, oberoende, akademisk frihet och integritet (Aktuella frågor 23/3).

Regeringen investerar nu i att öka de statliga forskningsresurserna och har ett lagförslag som ligger på riksdagens bord om att stärka den akademiska friheten.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker och suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan