Annons

Annons

Annons

opinionAkademisk frihet

Aktuella frågor
SD: ”Vi är oroliga för att den statliga värdegrunden kan misstolkas.”

Det vi har påtalat är vikten av det ställs samma krav på genusforskningen som på all annan forskning, skriver de två riksdagsledamöterna Robert Stenkvist och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har föreslagit att universitetslärare ensamma ska äga rätten att utforma litteraturlistor till kurser, skriver Robert Stenkvist och Patrick Reslow, Sverigedemokraterna.

Bild: undefined

Annons

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tar åter fram de grundlösa påståenden som hon så frenetiskt upprepat den senaste tiden, denna gång ihop med Europaparlamentarikern Erik Bergqvist (S) (Aktuella frågor 3/4).

Ernkrans och Socialdemokraterna målar upp en bild av att oppositionen, och Sverigedemokraterna i synnerhet, skulle utgöra ett hot mot den akademiska friheten. Det är i allt väsentligt en falsk bild, och en del i en mindre trevlig valpropaganda. Den taktik de använder sig av, att trumma in en falsk bild i människors medvetande, är en metod för att behålla makten, mest känd från mindre demokratiska nationer, eller rent av diktaturer.

Annons

Ernkrans och Bergqvist poängterar att regeringen lagt ett lagförslag om att stärka den akademiska friheten. Men de glömmer att tala om att Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna yrkat bifall till förslaget i våra respektive följdmotioner där vi utvecklar våra ståndpunkter.

Annons

Kanske hade regeringen och Socialdemokraterna en valstrategisk plan att Sverigedemokraterna skulle yrka avslag när det gäller lagförslaget att stärka den akademiska friheten för att sedan kunna lansera det hårt i valrörelsen. Vi vet inte om det rentav var intentionen med hela lagförslaget (som i sak inte förändrar särskilt mycket från hur det är idag) och inte ömma känslor för den akademiska friheten i sig.

Men faktum är att Sverigedemokraterna inte har yrkat avslag, och därmed faller Ernkrans och Bergqvists hela resonemang om att få hjälp till makten från Sverigedemokraterna är viktigare för Moderaterna än den fria forskningen och den fria akademin.

I detta sammanhang är det också värt att notera att Sverigedemokraternas motion om nedskärning av konstnärlig forskning, som Ernkrans och Bergqvist tar upp, är mikroskopisk i förhållande till anslagets omfattning, och grundar sig på en omotiverad höjning av det.

Ernkrans och Bergqvist hävdar också att Sverigedemokraterna vill lägga ner Jämställdhetsmyndigheten. Så är det inte.

Inte heller har Sverigedemokraterna föreslagit att avskaffa stödet för genusforskning, som Ernkrans och Bergqvist påstår, något som visar på bristande kunskap om hur högskolesystemet fungerar.

Annons

Det finns inget speciellt stöd för genusforskning, alltså går det inte att avskaffa. Anslagen utgår från högskolorna och kan svårligen påverkas av politiker. Det vi har påtalat är vikten av det ställs samma krav på genusforskningen som på all annan forskning.

Annons

På möten i riksdagens utbildningsutskott har vi Sverigedemokrater upprepade gånger sagt att vi inte har några problem med den statliga värdegrund som Ernkrans och Bergqvist nämner, att all statlig verksamhet ska utgå ifrån demokrati, åsiktsfrihet, legalitet, objektivitet, respekt, service och effektivitet. Vi är däremot oroliga för att den statliga värdegrunden kan misstolkas.

Sverigedemokraterna har lagt fram flest förslag av alla partier för att den akademiska friheten ska stärkas. Vi har till exempel föreslagit att universitetslärare ensamma ska äga rätten att utforma litteraturlistor till kurser. Mot bakgrund av det ter sig Ernkrans och Bergqvist resonemang om möjligt ännu mer absurt.

Robert Stenkvist (SD)
, riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet.

Patrick Reslow (SD)
, riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan