Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Det byggs för tätt i Helsingborg.”

Staden har satt några fås intressen, exploatörernas, framför de mångas behov av en mänsklig boendemiljö, skriver Rickard Persson, Miljöpartiet.

I de västra delarna av Drottninghög har bland andra Riksbyggen, Tornet och Stenströms byggt nya flerbostadshus och kontor.Bild: Björn Lilja
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Omdaningen av Drottninghög är ännu ett exempel i Helsingborg på förtätning som skapar en omänsklig boendemiljö.
Nya hus innebär visserligen ett lyft för området som helhet med fräschare bostäder, bättre belysning och en upprustad utemiljö. Men delar av husen står så tätt att grannen kan hjälpa till att lösa ens korsord genom att titta in genom fönstret. Och det byggs i spetsiga trekanter där de som bor längst inne i den spetsiga hörnan, dels får en orimlig insyn, dels får minimalt med sol- eller dagsljus.
Staden har satt några fås intressen, exploatörernas, framför de mångas behov av en mänsklig boendemiljö.
Nu erkänner företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen att det på vissa håll blivit väl tätt mellan husen.
Kritiken är inte ny när det gäller att det byggs för tätt i Helsingborg. Med facit i hand, lär de ansvariga sig aldrig?
Det främsta argumentet för att bygga tätt brukar vara att Helsingborg växer och att människor måste ha någonstans att bo – och att värdefull åkermark inte ska behöva användas till det.
Motargumentet är att konflikten mellan behovet av nya bostäder och vikten av att bevara åkermarken inte får leda till undermåliga boendemiljöer för generationer framöver, som dessutom inte uppfyller det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” med höga krav på till exempel insläpp av solljus, tillräckligt låg bullernivå och nära grönytor.
Med lite god vilja, där staden inte endast ser till exploatörernas utan allas intresse, går det att kombinera tätare bebyggelse med bra och genomtänkta boendemiljöer.
Helsingborg har redan och kommer att få fler ”fönsterlösa” bostadshus om den pågående utvecklingen fortsätter. Husen har i och för sig fönster med glas, men de boende drar för fönstren med gardiner eller persienner i princip dygnet runt för att slippa en orimlig insyn i sina bostäder. Det skapar varken trygghet eller trivsel och ser dessutom tråkigt ut.
Det måste finnas ett respektavstånd mellan husen.
Några av miljonprogrammens områden, som till exempel Drottninghög, planerades så att bilarna fick hålla sig i utkanten av dem. Därmed blev det mindre buller och barnen fick trygga och fina gårdsmiljöer. Nu får bilarna ta mer plats, något som bland andra miljönämnden haft synpunkter på och fastslagit att ”mindre yta går till gröna kvaliteter och det får en negativ påverkan på barns närmiljö”. Miljöpartiet röstade emot den detaljplan där det stod att förtätningen skulle påverka den lokala miljön negativt när det gäller buller och utsläpp.
I detaljplanen konstateras också att ”borttagning av uppvuxen växtlighet och uppstyckning av grönområdet medför en risk för negativ påverkan för den biologiska mångfalden inom området … där den täta bebyggelsestrukturen ger lite möjlighet att kompensera bortfallet av den uppvuxna växtligheten som försvinner”.
Barnperspektivet behandlas mycket schematiskt i detaljplanen. Kort konstateras att inga barn varit involverade i framtagandet av samrådsversionen av planförslaget, och att barns delaktighet ska tillgodoses i kommande process. Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts, något som bör ske sedan barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.
Barn och unga behöver garanteras god tillgång till byggda miljöer av hög kvalitet, natur och välplanerade utemiljöer för lek, aktiviteter och utveckling. Det fastslås i regeringens proposition ”Politik för en gestaltad livsmiljö”.Det lär knappast uppfyllas på Drottninghög när och om barnens perspektiv kommer in så sent i processen.
Rickard Persson (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige och ledamot i miljönämnden.
Gå till toppen